Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


"CHILD NEUROLOGY"

Journal of Polish Society of Child Neurologists

The journal "Child Neurology" publishes papers in the field of pediatric neurology. These publications relate to developmental disorders and diseases of the nervous system, clinical problems in pediatric neurology and descriptions of rare diseases found in the practice of pediatric neurologists.


CURRENT ISSUE:

Child Neurology Vol. 30-31/2021-2022 Issue 60

EDITORIAL

Doświadczenia polskich ośrodków zajmujących się leczeniem pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni.
Clinical, multicenter treatment of patients with spinal muscular atrophy - the experience in Poland
Magdalena Ogrodnik, Dariusz Chmielewski, Anna Szwinge, Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, Anna Kostera- Pruszczyk, Wojciech Giza, Małgorzata Szymańska, Karina Kierkus-Dłużyńska, Anna Łusakowska, Adrianna Wójcik, Anna Frączek, Elżbieta Czyżyk, Joanna Michalska, Magdalena Chrościńska- Krawczyk, Jacek Pilch, Katarzyna Kotulska-Jóźwiak
Neurol Dziec 2021-2022; 31-32, 60: 11-25 , https://doi.org/10.20966/chn.2021-2022.60.483
Abstract  |  Full textPDF Doświadczenia polskich ośrodków zajmujących się leczeniem pacjentów
z rdzeniowym zanikiem

ORIGINAL ARTICLES

Trening siłowy kończyn górnych jako forma rehabilitacji dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym: systematyczny przegląd piśmiennictwa
Strength training of upper limbs as a form of rehabilitation in children and adolescents with cerebral palsy: a systematic literature review
Iwona Walecka, Marta Ambroziewicz, Jakub S. Gąsior
Neurol Dziec 2021-2022; 31-32, 60: 26-39 , https://doi.org/10.20966/chn.2021-2022.60.478
Abstract  |  Full textPDF Trening siłowy kończyn górnych jako forma rehabilitacji dzieci i młodzieży
z mózgowym por

REVIEW PAPERS

Zespół Turnera w aspekcie współistniejących zaburzeń neurologicznych
Turner syndrome in terms of comorbid neurological disorders
Aneta Gawlik, Agnieszka Tokarska, Justyna Paprocka
Neurol Dziec 2021-2022; 31-32, 60: 40-53 , https://doi.org/10.20966/chn.2021-2022.60.479
Abstract  |  Full textPDF Zespół Turnera w aspekcie współistniejących zaburzeń neurologicznych

Wrodzone zespoły miasteniczne - aktualny stan wiedzy
Congenital myasthenic syndromes - the current state of knowledge
Monika Nowacka-Gotowiec, Katarzyna Kotulska-Jóźwiak
Neurol Dziec 2021-2022; 31-32, 60: 54-60 , https://doi.org/10.20966/chn.2021-2022.60.480
Abstract  |  Full textPDF Wrodzone zespoły miasteniczne - aktualny stan wiedzy

CASE REPORTS

Rola elektroencefalografii w diagnostyce i monitorowaniu przebiegu ostrego zapalenia mózgu u dzieci. Opis przypadków
Utility of electroencephalography findings in the diagnosis and management of acute encephalitis in children. Case report
Paweł Kemnitz, Justyna Frąszczak, Katarzyna Mazur-Melewska, Anna Mania, Katarzyna Jończyk-Potoczna, Magdalena Figlerowicz
Neurol Dziec 2021-2022; 31-32, 60: 61-67 , https://doi.org/10.20966/chn.2021-2022.60.481
Abstract  |  Full textPDF Rola elektroencefalografii w diagnostyce i monitorowaniu przebiegu
ostrego zapalenia mózgu u d

Marinesco-Sjögren syndrome occurrence in family (case of a rare syndrome in siblings)
Rodzinne występowanie zespołu Marinesco – Sjögrena (opis przypadku występowania rzadkiego zespołu u rodzeństwa)
Ilona Pieczonka-Ruszkowska, Wojciech Demuth, Katarzyna Wołyńska, Magdalena Figlerowicz
Neurol Dziec 2021-2022; 31-32, 60: 68-70 , https://doi.org/10.20966/chn.2021-2022.60.482
Abstract  |  Full textPDF Marinesco-Sjögren syndrome occurrence in family (case of a rare syndrome in siblings)

WHAT IS NEW IN CHILD NEUROLOGY
(p. 71-76)
Full textPDF


ALL ISSUES:
Vol. 10/2001 - Vol. 31-32/2021-2022


"Child Neurology" is semiannual issued in June and December.


 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych