Vol. 28/2019 Issue 56
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual

EVALUATION
Polish Ministry of Science and Higher Education: 11
Index Copernicus: 80,00"CHILD NEUROLOGY"

Journal of Polish Society of Child Neurologists

The journal "Child Neurology" publishes papers in the field of pediatric neurology. These publications relate to developmental disorders and diseases of the nervous system, clinical problems in pediatric neurology and descriptions of rare diseases found in the practice of pediatric neurologists.

CURRENT ISSUE:

Child Neurology Vol. 28/2019 Issue 56

EDITORIAL

Czy padaczka jest chorobą chronozależną?
Is epilepsy chronodependent ?
Barbara Steinborn, Bogna Malendowicz-Major
Neurol Dziec 2019; 28, 56: 11-15 , DOI: 10.20966/chn.2019.56.435
Abstract  |  Full textPDF Czy padaczka jest chorobą chronozależną?

REVIEW PAPERS

Nusinersen w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni – praca poglądowa
Nusinersen in the treatment of the spinal muscular atrophy
Ewa Grędowska, Sandra Modrzejewska, Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska
Neurol Dziec 2019; 28, 56: 17-21 , DOI: 10.20966/chn.2019.56.436
Abstract  |  Full textPDF Nusinersen w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni – praca poglądowa

Przegląd metod oceny funkcjonalnej analizujących motorykę małą i dużą u chorych z rdzeniowym zanikiem mięśni
A review of functional assessment scales analyzing gross and fine motor skills in patients with spinal muscular atrophy
Aleksandra Włodarczyk, Ewa Gajewska
Neurol Dziec 2019; 28, 56: 23-26 , DOI: 10.20966/chn.2019.56.437
Abstract  |  Full textPDF Przegląd metod oceny funkcjonalnej analizujących motorykę małą i dużą
u chorych z rdzeni

Czy terapia komórkami macierzystymi to przyszłość w leczeniu pacjentów z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym?
Is stem cell therapy a future for the treatment of patients with Cerebral Palsy?
Barbara Krukowska-Andrzejczyk, Agnieszka Cebula, Ewa Głuszkiewicz, Ilona Kopyta
Neurol Dziec 2019; 28, 56: 27-38 , DOI: 10.20966/chn.2019.56.438
Abstract  |  Full textPDF Czy terapia komórkami macierzystymi to przyszłość w leczeniu pacjentów
z Mózgowym Poraże

Zapalenie pnia mózgu Bickerstaff’a – rzadki zespół chorobowy występujący u dzieci
Bickerstaff’s Brainstem Encephalitis – a rare children’s disease syndrome
Małgorzata Bocheńska, Ewa Tonia-Cwynar, Elżbieta Czyżyk
Neurol Dziec 2019; 28, 56: 39-43 , DOI: 10.20966/chn.2019.56.439
Abstract  |  Full textPDF Zapalenie pnia mózgu Bickerstaff’a – rzadki zespół chorobowy
występujący u dzieci

Stereotypie ruchowe
Motor stereotypes
Anna Winczewska-Wiktor, Magdalena Badura-Stronka, Barbara Steinborn
Neurol Dziec 2019; 28, 56: 45-49 , DOI: 10.20966/chn.2019.56.440
Abstract  |  Full textPDF Stereotypie ruchowe

CASE REPORTS

Orthopedic abnormalities in an 8-year-old patient with Sanfilippo A disease: A case report
Nieprawidłowości ortopedyczne u 8-letniej pacjentki z chorobą Sanfilippo A: opis przypadku
Ryszard Tomaszewski, Jerzy Pietruszewski, Anna Kostorz
Neurol Dziec 2019; 28, 56: 51-54 , DOI: 10.20966/chn.2019.56.441
Abstract  |  Full textPDF Orthopedic abnormalities in an 8-year-old patient with Sanfilippo A
disease: A case report

Oczopląs – żart czy objaw patologiczny (opis przypadku pacjentki z oczopląsem umyślnym)
Nystagmus – eye joke or pathological sign (case of voluntary nystagmus)
Marta Zawadzka, Jakub Szymarek, Agnieszka Matheisel, Anna Lemska, Sandra Modrzejewska, Ewelina Trybała, Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska
Neurol Dziec 2019; 28, 56: 55-56 , DOI: 10.20966/chn.2019.56.442
Abstract  |  Full textPDF Oczopląs – żart czy objaw patologiczny (opis przypadku pacjentki
z oczopląsem umyślnym)

Kabuki syndrome: from Japanese theater to Poland – a case report
Zespół Kabuki: z japońskiego teatru do Polski – opis przypadku
Bartosz Kępka, Katarzyna Marzęda, Magdalena Chrościńska-Krawczyk
Neurol Dziec 2019; 28, 56: 57-61 , DOI: 10.20966/chn.2019.56.443
Abstract  |  Full textPDF Kabuki syndrome: from Japanese theater to Poland – a case report

Ictal miosis – a rare symptomatology of focal autonomic seizures.
Napadowe zwężenie źrenic – rzadka symptomatologia napadów ogniskowych.
Marta Szmuda, Marta Zawadzka, Ewelina Trybała, Anna Lemska, Ilona Gruszczyńska, Sandra Modrzejewska, Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska
Neurol Dziec 2019; 28, 56: 63-65 , DOI: 10.20966/chn.2019.56.444
Abstract  |  Full textPDF Ictal miosis – a rare symptomatology of focal autonomic seizures.


ALL ISSUES:
Vol. 10/2001 - Vol. 28/2019


"Child Neurology" is semiannual issued in June and December.


 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych