Vol. 28/2019 Issue 57
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


"CHILD NEUROLOGY"

Journal of Polish Society of Child Neurologists

The journal "Child Neurology" publishes papers in the field of pediatric neurology. These publications relate to developmental disorders and diseases of the nervous system, clinical problems in pediatric neurology and descriptions of rare diseases found in the practice of pediatric neurologists.

CURRENT ISSUE:

Child Neurology Vol. 28/2019 Issue 57

EDITORIAL

Zaburzenia ze spektrum autyzmu i padaczka
Autism spectrum disorders and epilepsy
Barbara Gurda, Bogna Malendowicz-Major, Barbara Steinborn
Neurol Dziec 2019; 28, 57: 11-14 , https://doi.org/10.20966/chn.2019.57.445
Abstract  |  Full textPDF Zaburzenia ze spektrum autyzmu i padaczka

REVIEW PAPERS

Ataksja u dzieci – jak rozpoznać i jak leczyć?
Ataxia in children – how to diagnose and treat?
Paulina Komasińska, Barbara Steinborn
Neurol Dziec 2019; 28, 57: 15-21 , https://doi.org/10.20966/chn.2019.57.446
Abstract  |  Full textPDF Ataksja u dzieci – jak rozpoznać i jak leczyć?

Metody oceny funkcji poznawczych u dzieci chorych na padaczkę leczonych dietą ketogenną
Methods of assessing cognitive function in children with epilep sy treated with the ketogenic diet
Aleksandra Dąbrowska, Barbara Steinborn
Neurol Dziec 2019; 29, 57: 23-28 , https://doi.org/10.20966/chn.2019.57.447
Abstract  |  Full textPDF Metody oceny funkcji poznawczych u dzieci chorych na padaczkę
leczonych dietą ketogenną

Wczesna diagnostyka mózgowego porażenia dziecięcego. Czy jest możliwa już w pierwszym półroczu życia?
Early diagnosis of cerebral palsy. Is it possible in the first half-year of life?
Małgorzata Eliks, Ewa Gajewska
Neurol Dziec 2019; 28, 57: 29-33 , https://doi.org/10.20966/chn.2019.57.448
Abstract  |  Full textPDF Wczesna diagnostyka mózgowego porażenia dziecięcego. Czy jest możliwa
już w pierwszym pó

Tężyczka u dzieci – diagnostyka i leczenie
Tetany in children – diagnosis and treatment
Aleksandra Jopek, Barbara Steinborn
Neurol Dziec 2019; 28, 57: 35-39 , https://doi.org/10.20966/chn.2019.57.449
Abstract  |  Full textPDF Tężyczka u dzieci – diagnostyka i leczenie

Zaburzenia zachowania i emocji w zespole Tourette’a
Behavioral and emotional disorders in Tourette syndrome
Aleksandra Dąbrowska, Barbara Steinborn
Neurol Dziec 2019; 28, 57: 41-45 , https://doi.org/10.20966/chn.2019.57.450
Abstract  |  Full textPDF Zaburzenia zachowania i emocji w zespole Tourette’a

Obraz czynności bioelektrycznej mózgu w autyźmie dziecięcym
Picture of brain bioelectrical activity in childhood autism
Joanna Michalska, Bogna Malendowicz-Major
Neurol Dziec 2019; 28, 57: 47-48 , https://doi.org/10.20966/chn.2019.57.451
Abstract  |  Full textPDF Obraz czynności bioelektrycznej mózgu w autyźmie dziecięcym

CASE REPORTS

Kleefstra Syndrome – case report
Zespół Kleefstra – opis pr zypadku
Marzena Kukla, Martyna Karoń, Magdalena Chrościńska-Krawczyk
Neurol Dziec 2019; 28, 57: 49-52 , https://doi.org/10.20966/chn.2019.57.452
Abstract  |  Full textPDF Kleefstra Syndrome – case report


ALL ISSUES:
Vol. 10/2001 - Vol. 28/2019


"Child Neurology" is semiannual issued in June and December.


 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych