Vol. 29/2020 Issue 58
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


"CHILD NEUROLOGY"

Journal of Polish Society of Child Neurologists

The journal "Child Neurology" publishes papers in the field of pediatric neurology. These publications relate to developmental disorders and diseases of the nervous system, clinical problems in pediatric neurology and descriptions of rare diseases found in the practice of pediatric neurologists.


CURRENT ISSUE:

Child Neurology Vol. 29/2020 Issue 58

EDITORIAL

Terapie genowe i genetyczne w chorobach nerwowo- mięśniowych wieku dziecięcego
Gene and genetic therapies in neuromuscular diseases of childhood
Małgorzata Jączak-Goździak, Barbara Steinborn
Neurol Dziec 2020; 29, 58: 11-18
Abstract  |  Full textPDF Terapie genowe i genetyczne w chorobach nerwowo- mięśniowych wieku
dziecięcego

ORIGINAL ARTICLES

Effect of selective dorsal rhizotomy for treatment of spasticity related to cerebral palsy - report on one-year postoperative results in the Polish population
Zastosowanie selektywnej rizotomii grzbietowej w leczeniu spastyczności związanej z mózgowym porażeniem dziecięcym - ocena wyników leczenia w populacji polskiej rok po operacji
Leszek Sagan, Jarosław Ogłodziński, Łukasz Madany, Monika Jarosz, Marek Lickendorf, Paweł Małasiak, Konrad Jarosz, Ernest Tyburski
Neurol Dziec 2020; 29, 58: 19-26
Abstract  |  Full textPDF Effect of selective dorsal rhizotomy for treatment of spasticity related to cerebral palsy - rep

Polymorphisms variants of the MTHFR C677T and PAI-1 5G/4G genes and their combinations in the group of children with arterial ischemic stroke
Polimorficzne warianty genów MTHFR C667T oraz PAI-1 5G/4G oraz ich kombinacje w grupie dzieci z udarem niedokrwiennym mózgu
Nataliya Smulska, Zoia Rossokha, Liliya Fishchuk, Nataliya Gorovenko, Alla Nechai, Iryna Nicolaenko, Viktotiia Rysliaieva, Iryna Krasilenko
Neurol Dziec 2020; 29, 58: 27-32
Abstract  |  Full textPDF Polymorphisms variants of the MTHFR C677T and PAI-1 5G/4G genes and their
combinations in the g

REVIEW PAPERS

Asymetria mózgu jako objaw radiologiczny pomocny w dalszej diagnostyce neurologicznej -przegląd kliniczno-radiologiczny wybranych jednostek neurologicznych związanych z asymetrią budowy mózgu
Hemispheric asymmetry as a radiological symptom helpful in further neurological diagnostics-clinico-radiological review of selected neurological units related to the asymmetry of the brain structure
Małgorzata Jączak-Goździak, Marek Stajgis, Barbara Steinborn
Neurol Dziec 2020; 29, 58: 33-44
Abstract  |  Full textPDF Asymetria mózgu jako objaw radiologiczny pomocny w dalszej diagnostyce
neurologicznej -przegl

Dysfunkcje narządu przedsionkowego u dzieci
Vestibular Disorders in Children
Przemysław Śpiewak, Ewa Zamysłowska-Szmytke, Michalina Śpiewak
Neurol Dziec 2020; 29, 58: 45-56
Abstract  |  Full textPDF Dysfunkcje narządu przedsionkowego u dzieci

Hypertonia Assessment Tool – użyteczne narzędzie do różnicowania wygórowanego napięcia mięśniowego u pacjentów pediatrycznych
Hypertonia Assessment Tool – useful tool for assessing muscle tone in pediatric patien ts
Maria Ferenstein, Tomasz A. Piotrowski, Małgorzata J. Stańczyk, Edyta Tekień, Jakub S. Gąsior
Neurol Dziec 2020; 29, 58: 57-63
Abstract  |  Full textPDF Hypertonia Assessment Tool – użyteczne narzędzie do różnicowania
wygórowanego napięcia

Choroby imitujące obraz kliniczny mózgowego porażenia dziecięcego
Conditions that manifest a clinical syndrome consistent with ce rebral palsy
Barbara Słowińska-Jarząbek, Barbara Steinborn
Neurol Dziec 2020; 29, 58: 64-70
Abstract  |  Full textPDF Choroby imitujące obraz kliniczny mózgowego porażenia dziecięcego

Wybrane rzadkie przyczyny udaru mózgu u dzieci i młodzieży
Selected rare causes of stroke in children and adolescents
Ewa Pilarska, Ilona Kopyta
Neurol Dziec 2020; 29, 58: 71-75
Abstract  |  Full textPDF Wybrane rzadkie przyczyny udaru mózgu u dzieci i młodzieży

Nawracająca hipersomnia
Recurrent hipersomnia
Marcin Żarowski, Anna Szczerba, Bogna Malendowicz-Major, Anna Jankowska
Neurol Dziec 2020; 29, 58: 76-78
Abstract  |  Full textPDF Nawracająca hipersomnia

Wpływ muzyki Mozarta na stan pacjentów pediatrycznych z padaczką - przegląd piśmiennictwa
The influence of Mozart’s music on the condition of pediatric patients with epilepsy - a literature review
Klaudia Osowska, Marta Makowska, Jakub S. Gąsior
Neurol Dziec 2020; 29, 58: 79-85
Abstract  |  Full textPDF Wpływ muzyki Mozarta na stan pacjentów pediatrycznych z padaczką -
przegląd piśmiennictwa

CASE REPORTS

Guillain-Barre syndrome as a paraneoplastic syndrome in a 17-year- old boy
Zespół Guillain-Barre jako zespół paranowotworowy u 17-letniego chłopca
Paweł Dryżałowski, Elżbieta Sołowiej, Damian Okruciński, Sergiusz Jóźwiak
Neurol Dziec 2020; 29, 58: 86-88
Abstract  |  Full textPDF Guillain-Barre syndrome as a paraneoplastic syndrome in a 17-year- old boy

Why should a neuropaediatrician always measure head circumference - a case report of Glucose transporter 1 deficiency syndrome (Glut1-DS)
Dlaczego neurolog dziecięcy MUSI zawsze mierzyć obwód głowy - opis przypadku deficytu transportera glukozy typu 1 (Glut1-DS)
Barbara Oleksy, Hanna Mierzewska, Agata Lipiec, Elżbieta Szczepanik
Neurol Dziec 2020; 29, 58: 89-91
Abstract  |  Full textPDF Why should a neuropaediatrician always measure head circumference
- a case report of Glucose tr


ALL ISSUES:
Vol. 10/2001 - Vol. 29/2020


"Child Neurology" is semiannual issued in June and December.


 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych