Vol. 27/2018 Issue 55
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual

EVALUATION
Polish Ministry of Science and Higher Education: 11
Index Copernicus: 80,00"CHILD NEUROLOGY"

Journal of Polish Society of Child Neurologists

The journal "Child Neurology" publishes papers in the field of pediatric neurology. These publications relate to developmental disorders and diseases of the nervous system, clinical problems in pediatric neurology and descriptions of rare diseases found in the practice of pediatric neurologists.

CURRENT ISSUE:

Child Neurology Vol. 27/2018 Issue 55

EDITORIAL

Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Semiological and psychiatric characteristics of children with psychogenic non-epileptic seizures
Barbara Steinborn, Bogna Malendowicz-Major
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14 , DOI: 10.20966/chn.2018.55.425
Abstract  |  Full textPDF Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi
napadami rzekomopadaczkow

REVIEW PAPERS

Muzykoterapia jako metoda wspomagająca rehabilitację pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym - przegląd piśmiennictwa
Music therapy as a method supporting rehabilitation of patients with cerebral palsy - review
Marcin Girdwoyń, Mariusz Pawłowski, Jakub S. Gąsior
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 15-22 , DOI: 10.20966/chn.2018.55.426
Abstract  |  Full textPDF Muzykoterapia jako metoda wspomagająca rehabilitację pacjentów
z mózgowym porażeniem dziec

Wpływ promieniowania elektromagnetycznego emitowanego przez nośniki mediów elektronicznych na układ nerwowy u dzieci
The effects of electromagnetic radiation emitted by electronic media carriers on the nervous system in children
Ewa Dworzańska , Krystyna Mitosek-Szewczyk , Paulina Hołowicka-Kłapeć , Anna K. Szewczyk
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 23-27 , DOI: 10.20966/chn.2018.55.427
Abstract  |  Full textPDF Wpływ promieniowania elektromagnetycznego emitowanego przez nośniki
mediów elektronicznych n

Padaczka w wybranych chorobach neurometabolicznych
Epilepsy in selected neurometabolic diseases
Justyna Paprocka, Ewa Emich-Widera
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 29-37 , DOI: 10.20966/chn.2018.55.428
Abstract  |  Full textPDF Padaczka w wybranych chorobach neurometabolicznych

Molekularne podłoże i terapia rdzeniowego zaniku mięśni
Molecular basis and therapy of spinal muscular atrophy
Anna Szczerba, Aleksandra Śliwa, Marcin Żarowski, Anna Jankowska
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 39-46 , DOI: 10.20966/chn.2018.55.429
Abstract  |  Full textPDF Molekularne podłoże i terapia rdzeniowego zaniku mięśni

CASE REPORTS

Choroba Taya-Sachsa – w oparciu o opis przypadku klinicznego
Tay-Sachs disease: a case study
Agnieszka Kowalik-Gałuszka, Elżbieta Czyżyk
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 47-51 , DOI: 10.20966/chn.2018.55.430
Abstract  |  Full textPDF Choroba Taya-Sachsa – w oparciu o opis przypadku klinicznego

Porażenie wiotkie kończyn górnych u 6-latka jako manifestacja wyściółczaka anaplastycznego rdzenia kręgowego
Flaccid paralysis of upper limbs in a 6-year-old as a manifestation of anaplastic spinal cord ependymoma
Marcin Chyra, Magdalena Dudzińska, Marek Mandera, Katarzyna Lipka, Marek Boba
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 53-57 , DOI: 10.20966/chn.2018.55.431
Abstract  |  Full textPDF Porażenie wiotkie kończyn górnych u 6-latka jako manifestacja wyściółczaka
anaplastyczneg

Zapalenie pnia mózgu Bickerstaff’a – diagnostyka różnicowa w oparciu o przypadek kliniczny
Bickerstaff’s Brainstem Encephalitis – differential diagnosis based on clinical case
Ewa Tonia-Cwynar, Małgorzata Bocheńska, Elżbieta Czyżyk
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 59-61 , DOI: 10.20966/chn.2018.55.432
Abstract  |  Full textPDF Zapalenie pnia mózgu Bickerstaff’a – diagnostyka różnicowa w oparciu
o przypadek klinicz

Obraz kliniczny deficytu transportera kreatyny. Opis przypadku
Symptoms of creatine deficiency syndrome. Case report
Anna Lemska, Marta Zawadzka, Małgorzata Lemka, Agnieszka Sawicka, Mariusz Kwarciany, Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 63-67 , DOI: 10.20966/chn.2018.55.433
Abstract  |  Full textPDF Obraz kliniczny deficytu transportera kreatyny. Opis przypadku

SCL6A8 mutation in female patient resulting in creatine transporter deficiency
Mutacja genu SCL6A8 u dziewczynki wywołująca niedobór transportera kreatyny
Zuzanna Lewandowska, Barbara Steinborn, Włodzimierz Borkowski, Elżbieta Chlebowska, Katarzyna Karmelita-Katulska
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 69-76 , DOI: 10.20966/chn.2018.55.434
Abstract  |  Full textPDF SCL6A8 mutation in female patient resulting in creatine transporter
deficiency


ALL ISSUES:
Vol. 10/2001 - Vol. 27/2018


"Child Neurology" is semiannual issued in June and December.


 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych