Vol. 29/2020 Issue 59
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


"CHILD NEUROLOGY"

Journal of Polish Society of Child Neurologists

The journal "Child Neurology" publishes papers in the field of pediatric neurology. These publications relate to developmental disorders and diseases of the nervous system, clinical problems in pediatric neurology and descriptions of rare diseases found in the practice of pediatric neurologists.


CURRENT ISSUE:

Child Neurology Vol. 29/2020 Issue 59

EDITORIAL

COVID-19 - obraz neurologiczny w populacji pediatrycznej
COVID-19 - the neurological picture in the pediatric population
Julianna Szwancyber, Natalia Symela, Anna Szwinge, Justyna Paprocka
Neurol Dziec 2020; 29, 59: 11-26 , https://doi.org/10.20966/chn.2020.59.465
Abstract  |  Full textPDF COVID-19 - obraz neurologiczny w populacji pediatrycznej

REVIEW PAPERS

Dziecko wiotkie z punktu widzenia pediatry i neurologa dziecięcego
Floppy Child from the point of view of a pediatrician and child neurologist
Paulina Komasińska, Barbara Steinborn
Neurol Dziec 2020; 29, 59: 27-35 , https://doi.org/10.20966/chn.2020.59.466
Abstract  |  Full textPDF Dziecko wiotkie z punktu widzenia pediatry i neurologa dziecięcego

Cortisol in individuals with autism spectrum disorders – review
Kortyzol u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - przegląd piśmiennictwa
Zuzanna Lewandowska, Katarzyna Mazur-Melewska, Magdalena Figlerowicz
Neurol Dziec 2020; 29, 59: 36-44 , https://doi.org/10.20966/chn.2020.59.467
Abstract  |  Full textPDF Cortisol in individuals with autism spectrum disorders – review

Cytokine detection in cerebrospinal fluid in central nervous system diseases in children
Stężenie cytokin w płynie mózgowo -rdzeniowym w przebiegu chorób neurologicznych u dzieci
Karol Lubarski, Anna Mania, Katarzyna Mazur-Melewska, Magdalena Figlerowicz
Neurol Dziec 2020; 29, 59: 45-50 , https://doi.org/10.20966/chn.2020.59.468
Abstract  |  Full textPDF Cytokine detection in cerebrospinal fluid in central nervous system
diseases in children

Komórki satelitarne u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym - systematyczny przegląd piśmiennictwa
Satellite cells in patients with cerebral palsy - a systematic literature review
Aleksandra Popłonyk, Zofia Sajecka, Daria Siejka, Dominika K. Szymańska, Edyta Tekień, Katarzyna Ostrzyżek-Przeździecka, Jakub S. Gąsior
Neurol Dziec 2020; 29, 59: 51-56 , https://doi.org/10.20966/chn.2020.59.469
Abstract  |  Full textPDF Komórki satelitarne u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym -
systematyczny przegląd

Wykorzystanie skali Hammersmith Infant Neurological Examination u niemowląt w celu przewidywania lub potwierdzenia wystąpienia mózgowego porażenia dziecięcego - systematyczny przegląd piśmiennictwa
Using the Hammersmith Infant Neurological Examination Scale in infants to predict or confirm cerebral palsy - a systematic literature review
Klaudia Maćkowska, Marta Raźniewska, Gabriela Siwiec, Justyna Skrzypczak, Katarzyna Ostrzyżek-Przeździecka, Jakub S. Gąsior
Neurol Dziec 2020; 29, 59: 57-65 , https://doi.org/10.20966/chn.2020.59.470
Abstract  |  Full textPDF Wykorzystanie skali Hammersmith Infant Neurological Examination
u niemowląt w celu przewidywan

Czy warto oceniać jakość życia u dzieci z bólami głowy?
Is it worth assessing the quality of life in children with head aches?
Jędrzej Fliciński, Dorota Talarska, Barbara Steinborn
Neurol Dziec 2020; 29, 59: 66-74 , https://doi.org/10.20966/chn.2020.59.471
Abstract  |  Full textPDF Czy warto oceniać jakość życia u dzieci z bólami głowy?

Zespół Jeavonsa - od patofizjologii do leczenia
Jeavons syndrome - from pathophysiology to treatment
Zuzanna Niwińska
Neurol Dziec 2020; 29, 59: 75-80 , https://doi.org/10.20966/chn.2020.59.472
Abstract  |  Full textPDF Zespół Jeavonsa - od patofizjologii do leczenia

General Movement Assessment, czyli Ocena Globalnych Wzorców Ruchowych wg Prechtla - teoretyczny opis metody diagnostycznej dziecka ryzyka zaburzeń rozwojowych
General Movement Assessment - a theoretical description of a diagnostic approach to an at-risk infant
Michał Sokołów, Ewa Pilarska
Neurol Dziec 2020; 29, 59: 81-87 , https://doi.org/10.20966/chn.2020.59.473
Abstract  |  Full textPDF General Movement Assessment, czyli Ocena Globalnych Wzorców
Ruchowych wg Prechtla - teoretyczn

CASE REPORTS

Acute ischemic stroke secondary to childhood primary angiitis of cerebral nervous system (cPACNS) - case report and literature review
Udar niedokrwienny mózgu w przebiegu dziecięcego pierwotnego zapalenia naczyń ośrodkowego układu nerwowego (cPACNS) - opis przypadku i przegląd literatury
Anuszkiewicz Karolina, Stogowski Piotr, Zawadzka Marta, Ziołkowska Kinga, Pasierbska Ewa, Mazurkiewicz-Bełdzińska Maria
Neurol Dziec 2020; 29, 59: 88-91 , https://doi.org/10.20966/chn.2020.59.474
Abstract  |  Full textPDF Acute ischemic stroke secondary to childhood primary angiitis of cerebral nervous system (cPACNS

Ocena funkcji motorycznych chorego z SMA IIIb poddanego fizjoterapii z jednoczesnym leczeniem lekiem Nusinersen - opis przypadku
Assessment of motor functions in a patient with SMA IIIb undergoing physiotherapy with simultaneous treatment with Nusinersen - a case study
Maciej R. Raczak , Lech Furmaniuk
Neurol Dziec 2020; 29, 59: 92-96 , https://doi.org/10.20966/chn.2020.59.475
Abstract  |  Full textPDF Ocena funkcji motorycznych chorego z SMA IIIb poddanego fizjoterapii
z jednoczesnym leczeniem l

Zespół demielinizacyjny z obecnymi przeciwciałami anty-MOG. Opis przypadku
Demyelinating syndrome with the presence of anti-MOG antibodies . A case report
Agnieszka Wencel-Warot, Paweł Kemnitz, Barbara Steinborn
Neurol Dziec 2020; 29, 59: 97-102 , https://doi.org/10.20966/chn.2020.59.476
Abstract  |  Full textPDF Zespół demielinizacyjny z obecnymi przeciwciałami anty-MOG. Opis przypadku

Padaczka u pacjenta z mnogimi naczyniakami jamistymi - opis przypadku
The Case of epilepsy in a patient withmultiple cavernous hemangiomas
Anna Szyszko-Szwed
Neurol Dziec 2020; 29, 59: 103-105 , https://doi.org/10.20966/chn.2020.59.477
Abstract  |  Full textPDF Padaczka u pacjenta z mnogimi naczyniakami jamistymi - opis przypadku


ALL ISSUES:
Vol. 10/2001 - Vol. 29/2020


"Child Neurology" is semiannual issued in June and December.


 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych