Vol. 29/2020 Issue 59
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Rozpoznawanie autyzmu u małych dzieci


The diagnosing of authism in young children


Neurol Dziec 2003; 12, 23: 49-54STRESZCZENIE
Autyzm dziecięcy to rozległe zaburzenie rozwoju. Mimo zgodności co do faktu, że symptomy pojawiają się bardzo wcześnie, diagnozowanie autyzmu napotyka wiele trudności i ma najczęściej miejsce dopiero około czwartego-szóstego roku życia dziecka. Przyczyny tego stanu rzeczy są złożone. Należą do nich niewystarczające przygotowanie specjalistów, a także specy. ka samego zaburzenia i obiektywny brak wiedzy na temat jego przyczyn i mechanizmów patogenezy. Możliwe jest jednak znacznie wcześniejsze rozpoznawanie autyzmu, nawet u dzieci 18-miesięcznych. Szczególną uwagą otoczyć należałoby dzieci z grup ryzyka. Należy do nich młodsze rodzeństwo dzieci z autyzmem; dzieci, u których krewnych stwierdzono inne niż autyzm rozległe zaburzenia rozwoju; dzieci o znacznie opóźnionym rozwoju mowy; dzieci z problemami w rozwoju społecznym oraz dzieci z problemami w zachowaniu. Proces wykrywania autyzmu powinien przebiegać w kilku etapach. Pierwszym z nich byłyby badania przesiewowe, poprzedzające pełną diagnozę, mającą miejsce w wyłonionych na ich podstawie przypadkach

Słowa kluczowe: autyzm, wczesne wykrywanie, czynniki ryzyka, kwestionariusze do badań przesiewowych


ABSTRACT
Childhood autism is a pervasive developmental disability. While there is general agreement on the essential nature of the disability, the diagnosis remains to be very dif. cult. Autism is usually recognized in children aged 4-6 years. The causes of this phenomenon are complex. The insuf. cient skills of the professionals on one side and the objective little knowledge about the nature of this disability and its pathogenesis on the other side are important factors. However, an early diagnosis of autism, even in 18-month - old children is possible. Children belonging to the risk groups deserve special attention. These are: younger siblings of children with autism; children from families where other pervasive developmental disorders are present; children with profound speech development delay; children with socialization and behavior problems. The detection of autism is a multi-stage process. The first step is a screening procedure that is to precede the complete diagnostic evaluation

Key words: autism, early detection, risk factors, screening questionnaires


Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Pisula E

PubMed
Articles by:Pisula E


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych