Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Adaptacja rdzenia kręgowego do rozległego wewnątrzkanałowego wrodzonego tłuszczaka


The adaptation of the spinal cord to the extensive intrathecal congenital lipoma


Neurol Dziec 2003; 12, 23: 55-58STRESZCZENIE
Celem artykułu jest przedstawienie przykładu adaptacji ośrodkowego układu nerwowego do wrodzonej zmiany rozrostowej (tluszczaka). Autorzy opisują przypadek trzynastoletniego chłopca z wrodzonym tłuszczakiem zlokalizowanym wewnątrz kanału kręgowego, niezwiązanym z wadą z zaburzeniami rozwojowymi z grupy dysrafii. Rozpoznanie zostało postawione w pierwszym roku życia. W badaniu rezonansu magnetycznego stwierdzono zmianę położoną grzbietowo-bocznie względem rdzenia, rozciągającą się pomiędzy C6 a Th5. Obserwacja chłopca nie wykazuje znacznego postępu objawów neurologicznych. Dlatego dotąd nie podjęto leczenia neurochirurgicznego. Niewielką grupę wrodzonych tluszczaków rdzenia, które nie towarzyszą wadom z grupy dysrafii, zalicza się do tak zwanych guzów wrodzonych, będących efektem nieprawidłowej embriogenezy. Są one zwykle zmianami łagodnymi, lecz ze względu na głęboką penetrację do rdzenia i kontakt z nim powodują ujawnienie się objawów ubytkowych. U większości chorych początkowo bezobjawowych ma miejsce stopniowe narastanie objawów. Wymagają oni dokładnej, regularnej oceny neurologicznej. Ujawnienie objawów wiązać się może z nagłym skokiem wzrostowym u dzieci bądź u dorosłych z niewielkim urazem. Neurochirurgiczne leczenie jest bardziej skuteczne i bezpieczniejsze w wieku dorosłym niż w dzieciństwie. Celem zabiegu jest przede wszystkim odbarczenie rdzenia.

Słowa kluczowe: wrodzony tłuszczak rdzenia, adaptacja


ABSTRACT
The aim of this report is to present an example of the adaptation of the central nervous system to a congenital mass lesion (lipoma). The authors report the case of 13-year-old boy with congenital intrathecal lipoma unassociated with spinal dysraphism. It was diagnosed when the patient was one year old. MR imaging identi. ed the mass as being dorsolateral to the cord at region C6-Th5. Follow-up revealed rather slowly progressing neurologic sequels. The surgical treatment has not been undertaken so far. There is a signi. cant minority of congenital spinal lipoma without spinal dysraphism, belonging to the formation of the so-called congenital tumors due to disordered embryogenesis. They are usually benign but penetrating deeply into the spine and connecting with spinal cord they produce de. cits. Most patients are asymtpomatic at birth but devolop de. cits gradually. They require careful, regular neurological examination. The evidence of symptoms may present young patients during growth spurt or adults after minor trauma. Surgical treatment is safer and more effective when it is undertaken in adults than in childhood. The goal of surgical intervention is the unthethering of the spinal cord.

Key words: congenital spinal lipoma, adaptation


Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Jeziorek A

PubMed
Articles by:Jeziorek A


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych