Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Uszkodzenia przed- i okołoporodowe układu nerwowego jako podłoże zaburzeń neurologicznych u noworodków


Pre- and perinatal damage of the nervous system as background of neurologic lesions in infants
Zakład Neuropatologii Rozwojowej, Instytut Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej, PAN

Neurol Dziec 2002; 11, 22: 9-14STRESZCZENIE
W przeglądzie niniejszym przedstawiono zespoły zmian niedokrwienno niedotlenieniowych oraz wybranych zakażeń ośrodkowego układu nerwowego występujących w okresie przed- i okołoporodowym i stanowiących przyczynę zaburzeń neurologicznych. Omówiono m.in. krwotoki około- i dokomorowe, uszkodzenie struktur pnia mózgu, zmiany o typie jamistej wieloogniskowej encefalopatii i zmiany w korze mózgu. Wśród zakażeń uwzględniono toksoplazmozę, zakażenia bakteryjne i wirusowe. Przedstawione obserwacje pozwalają podkreslić, że choć już w omawianym w pracy okresie istnieje określony typ odpowiadzi podłoża na działanie różnych czynników uszkadzających to stwierdza się wspólną tendencję do powstawania martwicy często okołokomorowej w półkulach mózgu.

Słowa kluczowe: przed- i okołoporodowe uszkodzenia układu nerwowego


ABSTRACT
In an short review anoxic-ischemic changes and several infections occurring of in the central nervous system pre- and perinataly and inducing neurological syndroms were presented. Peri- and intraventricular hemorrhages, lesions of brain stem structures, cystic multifocal encephalopathy and cortical damage were among others described. Toxoplasmosis, bacterial and viral infections were also analysed. The presented observations allow to underline, that despite of the characteristic reaction on different damaging factors at this developmental stage in the CNS already existing, the tendency to necrotic changes often localized in periventricular white matter may be observed.

Key words: pre- and perinatal lesions of the nervous system


Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Dąmbska M

PubMed
Articles by:Dąmbska M


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych