Child Neurology, Journal of Polish Society of Child Neurologists Neurologia Dziecięca - wersja polska CHILD NEUROLOGY - english version

Vol. 27/2018 Issue 54
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki

Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual

EVALUATION
Polish Ministry of Science and Higher Education: 11
Index Copernicus: 80,00

Evaluation of students’ knowledge about the risk factors and prevention of the Sudden Infant Death Syndrome


Ocena wiedzy studentów na temat profilaktyki i czynników ryzyka Zespołu Nagłej Śmierci Niemowlęcia
Department of Neuropediatrics, Medical University of Silesia, Katowice

Neurol Dziec 2009; 18, 35: 23-26
Full text PDF Evaluation of students’ knowledge about the risk factors and prevention
of the Sudden InfaABSTRACT

Occurrence and the risk factors of the Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) pose a serious medical problem. SIDS incidence can be prevented by taking appropriate precautions and avoiding risk factors. Aim : The purpose of the research was to assess students’ knowledge about the risk factors and prevention of the Sudden Infant Death Syndrome. Material and method: The study was carried out among the students of Medical University of Silesia and non-medical universities. The examined population contained 190 women and 79 men at the age between 19 and 25. Custom made questionnaire composed of 20 questions was used and the results were statistically analyzed. Results of the study: Most of the responders (76%) have heard about the SIDS but their knowledge is not sufficient. Main source of heir knowledge was school, TV, friends and the Internet. The best known risk factor of SIDS was an infant exposure to cigarette smoke. Generally, the students would like to extend their knowledge about the risk factors of Sudden Death Syndrome and prevention programs. Conclusions: As the educational program is not sufficient, the students’ knowledge in this field is not sufficient as well, even at the higher stage of their education.

Key words: Sudden Infant Death Syndrome, SIDS, knowledge, students, non-medical, medical


STRESZCZENIE

Występowanie i czynniki ryzyka Zespołu Nagłej Śmierci Niemowlęcia (SIDS) są poważnym problemem medycznym. Można im zapobiegać poprzez odpowiednią profilaktykę i unikanie czynników ryzyka. Cel pracy: Celem pracy była ocena wiedzy studentów uczelni medycznej oraz wyższych uczelni niemedycznych w zakresie profilaktyki i czynników ryzyka SIDS. Materiał i metodyka: Stworzono autorski kwestionariusz zawierający 20 pytań. Grupę badawczą stanowiło 190 kobiet i 79 mężczyzn w wieku od 19 do 25 lat – studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i śląskich wyższych uczelni niemedycznych. Wyniki badania zostały opracowane statystycznie. Wyniki: Większość respondentów (ok. 76%) spotkała się z pojęciem SIDS, jednak ich wiedza jest niewystarczająca. Wiedza większości badanych pochodziła ze szkoły/uczelni, TV, od znajomych i z Internetu. Najlepiej identyfikowanym czynnikiem ryzyka była ekspozycja dziecka na dym tytoniowy. Większość (ok. 87%) studentów wykazała chęć pogłębienia swojej wiedzy w zakresie profilaktyki i czynników ryzyka SIDS. Wnioski: Dopóki program nauczania nie zostanie poszerzony o wiadomości z zakresu profilaktyki i czynników ryzyka SIDS, wiedza studentów, zwłaszcza uczelni niemedycznych, będzie niewystarczająca.

Słowa kluczowe: zespół nagłej śmierci niemowlęcia, SIDS, wiedza, studenci


Powrót
Most downloaded
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38


Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Kopyta I
Articles by:Emich-Widera E
Articles by:Banak A
Articles by:Kwiecień E
Articles by:Piszko J
Articles by:Zwonik E
Articles by:Pamuła M
Articles by:Roman P
Articles by:Kałużna M
Articles by:Marszał E
Articles by:Dyczkowski S

PubMed
Articles by:Kopyta I
Articles by:Emich-Widera E
Articles by:Banak A
Articles by:Kwiecień E
Articles by:Piszko J
Articles by:Zwonik E
Articles by:Pamuła M
Articles by:Roman P
Articles by:Kałużna M
Articles by:Marszał E
Articles by:Dyczkowski S

Copyright © 2007 by Polish Society of Child Neurologists, PTND - Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych