Vol. 29/2020 Issue 59
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Evaluation of students’ knowledge about the risk factors and prevention of the Sudden Infant Death Syndrome


Ocena wiedzy studentów na temat profilaktyki i czynników ryzyka Zespołu Nagłej Śmierci Niemowlęcia
Department of Neuropediatrics, Medical University of Silesia, Katowice

Neurol Dziec 2009; 18, 35: 23-26
Full text PDF Evaluation of students’ knowledge about the risk factors and prevention
of the Sudden InfaABSTRACT
Occurrence and the risk factors of the Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) pose a serious medical problem. SIDS incidence can be prevented by taking appropriate precautions and avoiding risk factors. Aim : The purpose of the research was to assess students’ knowledge about the risk factors and prevention of the Sudden Infant Death Syndrome. Material and method: The study was carried out among the students of Medical University of Silesia and non-medical universities. The examined population contained 190 women and 79 men at the age between 19 and 25. Custom made questionnaire composed of 20 questions was used and the results were statistically analyzed. Results of the study: Most of the responders (76%) have heard about the SIDS but their knowledge is not sufficient. Main source of heir knowledge was school, TV, friends and the Internet. The best known risk factor of SIDS was an infant exposure to cigarette smoke. Generally, the students would like to extend their knowledge about the risk factors of Sudden Death Syndrome and prevention programs. Conclusions: As the educational program is not sufficient, the students’ knowledge in this field is not sufficient as well, even at the higher stage of their education.

Key words: Sudden Infant Death Syndrome, SIDS, knowledge, students, non-medical, medical


STRESZCZENIE
Występowanie i czynniki ryzyka Zespołu Nagłej Śmierci Niemowlęcia (SIDS) są poważnym problemem medycznym. Można im zapobiegać poprzez odpowiednią profilaktykę i unikanie czynników ryzyka. Cel pracy: Celem pracy była ocena wiedzy studentów uczelni medycznej oraz wyższych uczelni niemedycznych w zakresie profilaktyki i czynników ryzyka SIDS. Materiał i metodyka: Stworzono autorski kwestionariusz zawierający 20 pytań. Grupę badawczą stanowiło 190 kobiet i 79 mężczyzn w wieku od 19 do 25 lat – studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i śląskich wyższych uczelni niemedycznych. Wyniki badania zostały opracowane statystycznie. Wyniki: Większość respondentów (ok. 76%) spotkała się z pojęciem SIDS, jednak ich wiedza jest niewystarczająca. Wiedza większości badanych pochodziła ze szkoły/uczelni, TV, od znajomych i z Internetu. Najlepiej identyfikowanym czynnikiem ryzyka była ekspozycja dziecka na dym tytoniowy. Większość (ok. 87%) studentów wykazała chęć pogłębienia swojej wiedzy w zakresie profilaktyki i czynników ryzyka SIDS. Wnioski: Dopóki program nauczania nie zostanie poszerzony o wiadomości z zakresu profilaktyki i czynników ryzyka SIDS, wiedza studentów, zwłaszcza uczelni niemedycznych, będzie niewystarczająca.

Słowa kluczowe: zespół nagłej śmierci niemowlęcia, SIDS, wiedza, studenci


BIBLIOGRAPHY
[1] 
Willinger M., James L.S., Catz C.: Defining the sudden infant death syndrome (SIDS):deliberations of an expert panel convened by the National Institute of Child Health and Human Development. Pediatr. Pathol., 1991:11, 677-684.
[2] 
Hauck F.R. Hunt C.E.: Sudden infant death syndrome. CMAJ, 2006:174(13), 1861-1869.
[3] 
Arnestad M., Andersen M., Vege A., et al.: Changes in the epidemiological pattern of sudden infant death syndrome in southeast Norway, 1984-1998:implications for future prevention and research. Arch. Dis. Child, 2001:85, 108-115.
[4] 
Mathews T.J., MacDorman M.F.: Infant mortality statistics from the 2004 period linked birth/infant death data set. Natl. Vital Stat. Rep., 2007:55, 1-32.
[5] 
Mitchell E.A.: Review. Recommendations for sudden infant death syndrome prevention:a discussion document. Arch. Dis. Child, 2007:92, 155-159.
[6] 
Hunt C.E., Hauck F.R.: Sudden Infant Death Syndrome, Nelson texbook of pediatrics, 18th ed. Saunders Elsevier, Philadelpia 2007, 1736-1741.
[7] 
Wildhaber J.H., Moeller A.: Sleep and respiration in children:time to wake up! Swiss Med. Wkly, 2007:137, 689-94.
[8] 
Moon R., Horne R., Hauck F.: Sudden infant death syndrome. Lancet, 2007:3-9, 1578.
[9] 
Hunt C.E.:Sudden Infant Death Syndrome and Other Causes of Infant Mortality. Diagnosis, mechanisms and risk for recurrence in siblings. Am. J. Respir. Crit. Care Med., 2001:164, 346-357.
[10] 
Blair P.S., Platt Ward M., Smith I.J. et al.: Sudden Infant Death Syndrome and the time of death: factors associated with night-time and day-time deaths. Int. J. Epidemiol., 2006:35, 1563-1569.
[11] 
Rao H., Greenuogh A.: Sudden infant death syndrome, prematurity and sleeping position. Arch. Med. Sci., 2005:1,2, 75-79.
[12] 
Gislason T., Johannson H.J., Haraldsson A., et al.: Familial Predisposition and Cosegregation Analysis of Adult Obstructive Sleep Apnea and the Sudden Infant Death Syndrome. Am. J. Respir. Crit Care Med., 2002:166, 833-838.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Kopyta I
Articles by:Emich-Widera E
Articles by:Banak A
Articles by:Kwiecień E
Articles by:Piszko J
Articles by:Zwonik E
Articles by:Pamuła M
Articles by:Roman P
Articles by:Kałużna M
Articles by:Marszał E
Articles by:Dyczkowski S

PubMed
Articles by:Kopyta I
Articles by:Emich-Widera E
Articles by:Banak A
Articles by:Kwiecień E
Articles by:Piszko J
Articles by:Zwonik E
Articles by:Pamuła M
Articles by:Roman P
Articles by:Kałużna M
Articles by:Marszał E
Articles by:Dyczkowski S


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych