Vol. 27/2018 Issue 55
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual

EVALUATION
Polish Ministry of Science and Higher Education: 11
Index Copernicus: 80,00Powrót

Leczenie zaburzeń chodu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym przy pomocy wysokich dawek toksyny botulinowej i rehabilitacji w systemie kierowanego nauczania – badania wstępne


The treatment of gait disorders in children with cerebral palsy by using high doses of botulinum toxin and rehabilitation in conductive education system – a pilot study
Centrum Rehabilitacji im .prof. Mariana Weissa w Konstancinie, Oddział XVII w Warszawie

Neurol Dziec 2009; 18, 35: 35-39
Full text PDF Leczenie zaburzeń chodu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym przy
pomocy wysokich daweSTRESZCZENIE
Cel pracy. Zbadanie efektów leczenia zaburzeń chodu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym przy pomocy wysokich dawek toksyny botulinowej i rehabilitacji w systemie kierowanego nauczania obiektywnym narzędziem, jakim jest analiza chodu. Materiał i metody. Badanie przeprowadzono na grupie 12 dzieci z diplegią spastyczną w wieku od 3 do 16 lat, które chodziły samodzielnie lub z pomocami do chodzenia. U dzieci wykonano analizę chodu przed podaniem toksyny botulinowej i około 4–5 miesięcy po podaniu. Stosowano wysokie dawki toksyny botulinowej (do 20 j/kg Botox) wielopoziomowo w znieczuleniu ogólnym. Po podaniu dzieci były rehabilitowane w systemie kierowanego nauczania. Analizie poddano parametry czasowo-przestrzenne i kinematyczne chodu przed i po leczeniu. Wyniki. Po leczeniu stwierdzono znaczącą poprawę wszystkich branych pod uwagę parametrów czasowo-przestrzennych i kinematycznych chodu. Wnioski. Przeprowadzona praca wykazała dużą skuteczność leczenia zaburzeń chodu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym wysokimi dawkami toksyny botulinowej i stosowanej rehabilitacji.

Słowa kluczowe: mózgowe porażenie dziecięce, toksyna botulinowa, analiza chodu, kierowane nauczanie


ABSTRACT
Aim. The aim of the study was to estimate the effects of the treatment of spastic diplegia children gait disorders by using high doses of botulinum toxin and conductive education, by an objective measure such as the gait analysis. Material and methods. The study was conducted on 12 spastic diplegia children between 3-16 years of age who were able to walk by themselves or with the help of supporting devices. The gait analysis was made before Botox injection and after 4–5 months. High doses of botulinum toxin (20 u/kg Botox) were used during general anesthesia. After injections children had rehabilitation in conductive education group. Spatio-temporal and kinematical parameters of the gait were analyzed before and after the treatment. Results. After completing the treatment significant improvement of all taken into account spatio-temporal and kinematical parameters of the gait was demonstrated. Summary. The study confirmed high effectiveness of this treatment on CP gait.

Key words: cerebral palsy, botulinum toxin, gait analysis, conductive education system


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Heinen F. et al.: European consensus table on botulinum toxin for children with cerebral palsy. Eur. J. Paed. Neurol., 2006:10, 1-11.
[2] 
Gage J.R.: The treatment of gait problems in cerebral palsy. Mac Keith Press, Oxford 2004.
[3] 
Scholtes V., Becher J.G., Beelen A. et al.: Clinical assessment of spasticity in children with cerebral palsy: A critical review of available instruments. Dev. Med. Child Neurol., 2004:48, 64-73.
[4] 
Becher J.: Pediatric rehabilitation in children with cerebral palsy: General management, classification of motor disorders. J. Prosthet. Orthot., 2002:14, 143-159.
[5] 
Rosenbaum P.L., Walter S.D., Hanna S.E. et al.: Prognosis for gross motor function in cerebral palsy. Creations of motor curves. JAMA, 2002:288, 1357-1363.
[6] 
Graham H.K., Aoki K.R., Autti-Ramo I. et al.: Recommendations for the use of botulinum toxin type A in the management of cerebral palsy. Gait Posture, 2000:1, 67-79.
[7] 
Wissel J., Heinen F., Schenkel A. et al.: Botulinum toxin A in the management of spastic gait disorders in children and young adults with cerebral palsy: a randomized double-blind study of “ high dose versus low dose treatment”. Neuropediatrics, 1999:30, 120-124.
[8] 
Satila H., Kotamaki A., Koivikko M. et al.: Low-and high dose botulinum toxin A treatment: a retrospective analysis. Pediatr. Neurol., 2006:34, 285-90.
[9] 
Molenars G., Desloovere K., Fabry G. et al.: The effects of quantitative gait assessment and botulinum toxin A on musculoskeletal surgery in children with cerebral palsy. J. Bone Joint Surg., 2006:88, 161-70.
[10] 
Molenars G., Eyssen M., Desloovere K. et al.: A multilevel approach to botulinum toxin type A treatment of the iliopsoas in spasticity in cerebral palsy. Eur. J. Neurol., 1999:6, 59-62.
[11] 
Sholtes V., Dollnaijer A., Dirk L. et al.: Effect of multilevel botulinum toxin A and comprehensive rehabilitation on gait in cerebral palsy. Pediatr. Neurol., 2007:36, 30-39.
[12] 
Boyd R.N., Hays R.M.: Current Evidence for the use of botulinum toxin type A in the management of children with cerebral palsy: a systematic review. Eur. J. Neurol., 2001:8, 1-20.
[13] 
Jóźwiak M.: Filogenetyczne i ontogenetyczne uwarunkowania chodu. W: Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja. W. Marciniak, A. Szulc (red.), PZWL, Warszawa 2003.
[14] 
O‘Byrne J.M., Jetkinson A., O‘Brien T.M.: Quantitative analysis and classification of gait patterns in cerebral palsy using a three-dimensional motion analyzer. J. Child Neurol., 1998:13, 101-108.
[15] 
Czupryna K., Pietruszewski J., Poliszuk-Siedlecka M. et al.: Możliwości łagodzenia zaburzeń chodu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym usprawnianych i leczonych toksyną botulinową w świetle trójwymiarowej analizy chodu. Neurologia Dziecięca, 2006:15, 17-25.
[16] 
Syczewska M.: Diagnostyka rehabilitacyjna narządu ruchu dziecka. Standardy, 2003:5, 1254-1264.
[17] 
Syczewska M.: Chód w obrazie analizy laboratoryjnej. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2001:3, 484-86.
[18] 
Cook R., Orth F.R.C.S., Shneider I. et al.: Gait analysis alters decisionmaking in cerebral palsy. J. Pediatr. Orthop. 2003:23, 292-295.
[19] 
Czupryna K., Nowotny J., Nowotny-Czupryna O.: Ocena chodu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym jako podstawa programowa rehabilitacji i kontroli jej wyników. Rehabilitacja Medyczna, 2006:10, 29-40.
[20] 
Darrah J., Watkins B., Chen L. et al.: Conductive education intervention for children with cerebral palsy: an AACPDM evidence report. Dev. Med. Child Neurol., 2004:46, 187-203.
[21] 
Launin N., Schenberg A., Clarc K. et al.: AACPDM systematic review of the effectiveness of therapy for children with cerebral palsy after botulinum toxin A injection. Dev. Med. Child Neurol., 2006:48, 533-539.
[22] 
Leach J.: Children undergoing treatment with Botulinum Toxin: the role of the physical therapist. Muscle Nerve, 1997:6, 194-207.
Powrót
 

Most downloaded
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Wądołowska B
Articles by:Sińczuk B

PubMed
Articles by:Wądołowska B
Articles by:Sińczuk B


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych