Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Badania skuteczności metody NDT u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym


Efficacy studies of NDT method in children with cerebral palsy
1Klinika Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

Neurol Dziec 2009; 18, 35: 49-52
Full text PDF Badania skuteczności metody NDT u dzieci z mózgowym porażeniem
dziecięcymSTRESZCZENIE
W usprawnianiu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (mpdz) metoda NDT (NeuroDevelopment Treatment – leczenie neurorozwojowe) należy do wiodących. Artykuł przedstawia badania oceniające skuteczność metody NDT u pacjentów z mpdz. Autorzy omówili także: postać kliniczną mpdz, częstość usprawniania, wiek pacjentów oraz współpracę rodziców w programie usprawniania – czynniki wpływające na efekty tej metody. Pomimo ponad 50-letniej historii metody NDT nie opracowano jednolitego systemu oceny skuteczności tej metody

Słowa kluczowe: mózgowe porażenie dziecięce, metoda NDT, badania skuteczności


ABSTRACT
In the management of children with cerebral palsy (CP) NeuroDevelopment Treatment – NDT method is one of the leading . The article presents studies assessing the efficacy of the NDT method in patients with CP. Authors also described factors of the NDT efficacy: type of CP, frequency of rehabilitation, age of patients and compliance of parents. In spite of the 50-year history of NDT there has not been worked up a uniform system of the efficacy assessment of this method.

Key words: cerebral palsy, NDT method, efficacy studies


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Nowotny J.: O racjonalne podejście do usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Neur. Dziec., 1993:3, 29- 36.
[2] 
Klimont L.: Principles of Bobath neurodevelopmental therapy in cerebral palsy. Ortop. Traumatol. Rehabil., 2001:3, 527-530.
[3] 
Knox V., Evans A.L. : Evaluation of the functional effects of a course of Bobath therapy in children with cerebral palsy: a preliminary study. Dev. Med. Child Neurol.,2002:44, 447-460.
[4] 
Matyja M., Domagalska M.: Podstawy usprawniania neurorozwojowego [w:] Podstawy usprawniania neurorozwojowego według Berty i Karela Bobathów. Matyja M., Domagalska M., ŚAM (red.), Katowice 1998.
[5] 
Matyja M., Osińska A., Rejdak K. et al.: Ocena rozwoju integracji sensomotorycznej u niemowląt w przebiegu usprawniania neurorozwojowego. Neur. Dziec., 2006:15, 27-34.
[6] 
Kułak W., Sobaniec W., Smigielska-Kuzia J. et al.: An age and gender dependency of metabolite concentrations in basal ganglia in children with spastic diplegia: proton magnetic resonance spectroscopy study. J. Child Neurol., 2009:24, 73-79.
[7] 
Dabney K.W., Lipton G.E., Miller F.: Cerebral palsy. Curr. Opin. Pediatr., 1997:9, 81-88.
[8] 
Yin R., Reddihough D., Ditchfield M. et al.: Magnetic resonance imaging findings in cerebral palsy. J Paediatr Child Health 2000:36, 139-144.
[9] 
Kułak W., Sobaniec W., Kubas B.: Obraz MR w spastycznym mózgowym porażeniu dziecięcym: w korelacji z rozwojem ruchowym i stopniem upośledzenia umysłowego. Pol. J. Radiol., 2004:69, 41-47.
[10] 
Kraegeloh-Mann I., Helber A., Mader I. et al.: Bilateral lesions of thalamus and basal ganglia: origin and outcome. Dev. Med. Child Neurol., 2002:44, 477-484.
[11] 
Arguelles P.P., Lima J.M., Vilaplana F.S.: Epilepsia en ninos com paralisis cerebral. Acta Pediatr. Esp., 1995:53, 304-308.
[12] 
Bartkowiak Z., Chocholska M., Zgorzelewicz-Stachowiak M. et al.: Wpływ czynników na efektywność usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w oparciu o koncepcję NDT-Bobath. Neur. Dziec., 2007:16, 58.
[13] 
Phelps W.: The cerebral palsy problem. Postrad. Med., 1950:7, 206- 209.
[14] 
Crothers B., Paine RS.: The natural history of cerebral palsy. Cambridge, MA, 1959, Harvard University Press, 1959.
[15] 
Piper M.C., Kunos V.I., Willis D.M. et al.: Early physical therapy effects on the high-risk infant: a randomized controlled trial. Pediatrics, 1986:78, 216-224.
[16] 
Ottenbacher K.J., Biocca Z., DeCremer G. et al.: Quantitative analysis of the effectiveness of pediatric therapy. Emphasis on the neurodevelopmental treatment approach. Phys. Ther., 1986:66, 1095-1101.
[17] 
Butler C., Darrah J.: Effects of neurodevelopmental treatment (NDT) for cerebral palsy: an AACPDM evidence report. Dev. Med. Child Neurol., 2001:43, 778-790.
[18] 
Bower E., McLellan DL.: Effect of increased exposure to physiotherapy on skill acquisition of children with cerebral palsy. Dev. Med. Child Neurol., 1992:34, 25-39.
[19] 
Bower E., McLellan D.L., Arney J. et al.: A randomized controlled trial of different intensities of physiotherapy and different goal-setting procedures in 44 children with cerebral palsy. Dev. Med. Child Neurol., 1996:38, 226-237.
[20] 
Ketelaar M., Vermeer A., ’t Hart H. et al.: Effects of a functional therapy program on motor abilities of children with cerebral palsy. Phys. Ther., 2001:81, 1534-1545.
[21] 
Knox V., Evans AL.: Evaluation of the functional effects of a course of Bobath therapy in children with cerebral palsy: a preliminary study. Dev. Med. Child Neurol., 2002:44, 447-460.
[22] 
Tsorlakis N., Evaggelinou C., Grouios G. et al.: Effect of intensive neurodevelopmental treatment in gross motor function of children with cerebral palsy. Dev. Med. Child Neurol., 2004:46, 740-745.
[23] 
Simeonsson R.J., Cooper D.H., Scheiner A.P.: A review and analysis of the effectiveness of early intervention programs. Pediatrics, 1982:69, 635-641.
[24] 
Bower E., McLellan D.L.: Evaluating therapy in cerebral palsy. Child Care Health Dev., 1994:20, 409-419.
[25] 
Carlsen P.N.: Comparison of two occupational therapy approaches for treating the young cerebral palsied child. Am. J, Occup. Ther., 1975:29, 267-272.
[26] 
Campbell SK. : Efficacy of physical therapy in improving postural control in children with cerebral palsy. Pediatr. Phys. Ther., 1990:2, 135-140.
[27] 
Law M., Russell D., Pollock N. et al.: A comparison of intensive neurodevelopmental therapy plus casting and a regular occupational therapy program for children with cerebral palsy. Dev. Med. Child Neurol., 1997:39, 664-670.
[28] 
Sommerfeld D., Fraser B., Hensinger R. et al.: Evaluation of physical therapy service for severely mentalny impaired students with cerebral palsy. Phys. Ther., 1981:61, 338-344.
[29] 
Law M., King G.: Parent compliance with therapeutic interventions for children with cerebral palsy. Dev. Med. Child Neurol., 1993:35, 983- 990.
[30] 
Litt I/F., Cuskey W/R:. Compliance with medical regimens during adolescence. Pediatr. Clin. North Am., 1980:27, 3-15.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Cybula K
Articles by:Kułak W
Articles by:Wiśniewska E

PubMed
Articles by:Cybula K
Articles by:Kułak W
Articles by:Wiśniewska E


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych