Child Neurology, Journal of Polish Society of Child Neurologists Neurologia Dziecięca - wersja polska CHILD NEUROLOGY - english version

Vol. 27/2018 Issue 54
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki

Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual

EVALUATION
Polish Ministry of Science and Higher Education: 11
Index Copernicus: 80,00





Badania skuteczności metody NDT u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym


Efficacy studies of NDT method in children with cerebral palsy




1Klinika Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

Neurol Dziec 2009; 18, 35: 49-52
Full text PDF Badania skuteczności metody NDT u dzieci z mózgowym porażeniem
dziecięcym



STRESZCZENIE

W usprawnianiu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (mpdz) metoda NDT (NeuroDevelopment Treatment – leczenie neurorozwojowe) należy do wiodących. Artykuł przedstawia badania oceniające skuteczność metody NDT u pacjentów z mpdz. Autorzy omówili także: postać kliniczną mpdz, częstość usprawniania, wiek pacjentów oraz współpracę rodziców w programie usprawniania – czynniki wpływające na efekty tej metody. Pomimo ponad 50-letniej historii metody NDT nie opracowano jednolitego systemu oceny skuteczności tej metody

Słowa kluczowe: mózgowe porażenie dziecięce, metoda NDT, badania skuteczności


ABSTRACT

In the management of children with cerebral palsy (CP) NeuroDevelopment Treatment – NDT method is one of the leading . The article presents studies assessing the efficacy of the NDT method in patients with CP. Authors also described factors of the NDT efficacy: type of CP, frequency of rehabilitation, age of patients and compliance of parents. In spite of the 50-year history of NDT there has not been worked up a uniform system of the efficacy assessment of this method.

Key words: cerebral palsy, NDT method, efficacy studies


Powrót
Most downloaded
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38


Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Cybula K
Articles by:Kułak W
Articles by:Wiśniewska E

PubMed
Articles by:Cybula K
Articles by:Kułak W
Articles by:Wiśniewska E

Copyright © 2007 by Polish Society of Child Neurologists, PTND - Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych