Child Neurology, Journal of Polish Society of Child Neurologists Neurologia Dziecięca - wersja polska CHILD NEUROLOGY - english version

Vol. 27/2018 Issue 54
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki

Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual

EVALUATION
Polish Ministry of Science and Higher Education: 11
Index Copernicus: 80,00

Nowe definicje i skale funkcjonalne stosowane w mózgowym porażeniu dziecięcym


The new definitions and functional scales used in children with cerebral palsy
Katedra i Klinika Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Neurol Dziec 2009; 18, 35: 67-72
Full text PDF Nowe definicje i skale funkcjonalne stosowane w mózgowym porażeniu
dziecięcymSTRESZCZENIE

Z różnych powodów należy ponownie rozważyć definicję i klasyfikację mózgowego porażenia dziecięcego (MPD). Obecnie uznaje się, że ustalenie stopnia ograniczenia czynności stanowi część oceny MPD oraz że nie należy umieszczać w kategorii MPD ludzi, którzy nie wykazują ograniczenia czynności. Ponadto poprzednie definicje nie przywiązywały dostatecznie dużego znaczenia do niemotorycznych neurorozwojowych upośledzeń czynności i zachowania, które często towarzyszą MPD, ani do rozwoju upośledzeń mięśniowo-szkieletowych, których nasilenie postępują wraz z wiekiem.

Słowa kluczowe: mózgowe porażenie dziecięce, GMFCS, MACS, BFMF


ABSTRACT

For a variety of reasons, the definition and the classification of cerebral palsy (CP) need to be reconsidered. It is now recognized that assessing the extent of activity restriction is a part of CP evaluation and that people without activity restriction should not be included in the CP rubric. Also, previous definitions have not given sufficient prominence to the non-motor neurodevelopmental disabilities of performance and behaviour that commonly accompany CP, or to the progression of musculoskeletal difficulties that often occurs with advancing age.

Key words: cerebral palsy, GMFCS, MACS, BFMF


Powrót
Most downloaded
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38


Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Gajewska E

PubMed
Articles by:Gajewska E

Copyright © 2007 by Polish Society of Child Neurologists, PTND - Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych