Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Nowe definicje i skale funkcjonalne stosowane w mózgowym porażeniu dziecięcym


The new definitions and functional scales used in children with cerebral palsy
Katedra i Klinika Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Neurol Dziec 2009; 18, 35: 67-72
Full text PDF Nowe definicje i skale funkcjonalne stosowane w mózgowym porażeniu
dziecięcymSTRESZCZENIE
Z różnych powodów należy ponownie rozważyć definicję i klasyfikację mózgowego porażenia dziecięcego (MPD). Obecnie uznaje się, że ustalenie stopnia ograniczenia czynności stanowi część oceny MPD oraz że nie należy umieszczać w kategorii MPD ludzi, którzy nie wykazują ograniczenia czynności. Ponadto poprzednie definicje nie przywiązywały dostatecznie dużego znaczenia do niemotorycznych neurorozwojowych upośledzeń czynności i zachowania, które często towarzyszą MPD, ani do rozwoju upośledzeń mięśniowo-szkieletowych, których nasilenie postępują wraz z wiekiem.

Słowa kluczowe: mózgowe porażenie dziecięce, GMFCS, MACS, BFMF


ABSTRACT
For a variety of reasons, the definition and the classification of cerebral palsy (CP) need to be reconsidered. It is now recognized that assessing the extent of activity restriction is a part of CP evaluation and that people without activity restriction should not be included in the CP rubric. Also, previous definitions have not given sufficient prominence to the non-motor neurodevelopmental disabilities of performance and behaviour that commonly accompany CP, or to the progression of musculoskeletal difficulties that often occurs with advancing age.

Key words: cerebral palsy, GMFCS, MACS, BFMF


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Bax M.C.: Terminology and classification of cerebral palsy. Developmental Medicine and Child Neurology, 1964:11, 295-297.
[2] 
Ingram T.T.S.: A historical review of the definition and classification of the cerebral palsies. In: Stanley F. Alberman A. The Epidemiology of the Cerebral Palsies. Oxford: Blackwell Scientific/ Spastics International 1984.
[3] 
Little W.J. :Lectures on the deformity of the human frame. Lancet, 1843:1, 318-320.
[4] 
Osler W.: The Cerebral Palsies of Childhood. London: H.K. Lewis 1889.
[5] 
Freud S.: Les diplegies cérébrales infantiles. Revue Neurologieque, 1893:1, 177-183.
[6] 
Hammond W.A.: On athetosis. Medical Times London 1871:2, 747.
[7] 
Gowers W.R.: Athetosis and post-hemiplegic disorders of movements. Medico- Chirurgical Transactions, 1876:59, 271-325.
[8] 
Mac Keith R.C., Polani P.E.: The Little Club: memorandum on terminology and classification of cerebral palsy. Cerebral Palsy Bulletin, 1959:5, 27-35.
[9] 
Surveillance of cerebral palsy in Europe: a collaboration of cerebral palsy surveys and register. Dev. Med. Child Neurol., 2000 Dec: 42, 816-24.
[10] 
Rosenbaum P., Paneth N., Leviton A. et al.: A report: the definition and classification of cerebral palsy April 2006. Dev. Med. Child Neurol., 2007:49 (Suppl.), 480.
[11] 
Palisano R., Rosenbaum P., Walter S. et al..: Development and reliability of a system to classify Gross motor function in children with cerebral palsy. Developmental Medicine and Child Neurology, 1997:39, 214- 223.
[12] 
Hoffer M.M., Feiwell E., Perry R. et al.: Functionalambulation in patients with myelomeningocele. Journal of Bone and Joint Surgery AM, 1973:55, 137-148.
[13] 
Evans P.M., Alberman E.: Recording motor defects of children with cerebral palsy. Developmental Medicine and Child Neurology, 1985, 27, 404-406.
[14] 
Hutton J.L., Cooke T., Pharoah P.O.: Life expectancy in children with cerebral palsy. British Medical Journal, 1994:309, 431-435.
[15] 
Wood E., Rosenbaum P.: The Gross Motor Function Classification System for cerebral palsy: a study of reliability and stability over time. Developmental Medicine and Child Neurology, 2000:42, 292-296.
[16] 
Morris C., Bartlett D.: Gross Motor Function Classification System: impact and utility. Developmental Medicine and Child Neurology, 2004:46, 60-65.
[17] 
Eliasson A.C., Krumlinde-Sundholm L., Rosblad B. et al.: The Manual Ability Classification System (MACS) for children with cerebral palsy: scale development and evidence of validity and reliability. Dev. Med. Child Neurol., 2006:4 8, 549-554.
[18] 
Gajewska E., Sobieska M., Samborski W.: System klasyfikacji zdolności manualnych dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Chir. Narz. Ruchu, 2006:71, 317-319.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Gajewska E

PubMed
Articles by:Gajewska E


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych