Child Neurology, Journal of Polish Society of Child Neurologists Neurologia Dziecięca - wersja polska CHILD NEUROLOGY - english version

Vol. 27/2018 Issue 54
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki

Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual

EVALUATION
Polish Ministry of Science and Higher Education: 11
Index Copernicus: 80,00

Skale funkcjonalne stosowane u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym


The functional scales are used in children with cerebral palsy
Klinika Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Neurol Dziec 2009; 18, 35: 73-78
Full text PDF Skale funkcjonalne stosowane u dzieci z mózgowym porażeniem
dziecięcymSTRESZCZENIE

Dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym stanowią dużą grupę pacjentów i według różnych statystyk choroba ta występuje z częstością 2–3 na 1000 porodów. Niezwykle istotna jest możliwość monitorowania leczenia i postępów rehabilitacji w tej grupie chorych. W pracy przedstawiono problem oceny funkcjonalnej dzieci niepełnosprawnych, dokonując wyboru kilku spośród kilkunastu stosowanych na świecie skal niezależności funkcjonalnej oraz jakości życia. Zaprezentowano skale: WeeFIM (Pomiaru Niezależności Funkcjonalnej dla Dzieci), GMFM (Skala Funkcjonalna Motoryki Dużej), PedsQL (Pediatryczny Kwestionariusz Jakości Życia) oraz KIDSCREEN.

Słowa kluczowe: mózgowe porażenie dziecięce, skale funkcjonalne, skale jakości życia


ABSTRACT

Children with cerebral palsy are a large group of patients, and according to various statistics, the prevalence of this disease is 2–3 for each1000 childbirths. It is essential to monitor the therapy and rehabilitation effects in this group of patients. The problem of functional estimation of handicapped children by choosing several of many functional independence and quality of life measures used in the world was presented in the paper. The scales: WeeFIM (Functional Independence Measure for Children), GMFM (The Gross Motor Function Measure), PedsQL (Pediatric Quality of Life Inventory) and KIDSCREEN were described.

Key words: cerebral palsy, functional scale, quality of life scale


Powrót
Most downloaded
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38


Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Sienkiewicz D
Articles by:Kułak W
Articles by:Buzalska A
Articles by:Okurowska-Zawada B
Articles by:Paszko-Patej G

PubMed
Articles by:Sienkiewicz D
Articles by:Kułak W
Articles by:Buzalska A
Articles by:Okurowska-Zawada B
Articles by:Paszko-Patej G

Copyright © 2007 by Polish Society of Child Neurologists, PTND - Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych