Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Skale funkcjonalne stosowane u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym


The functional scales are used in children with cerebral palsy
Klinika Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Neurol Dziec 2009; 18, 35: 73-78
Full text PDF Skale funkcjonalne stosowane u dzieci z mózgowym porażeniem
dziecięcymSTRESZCZENIE
Dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym stanowią dużą grupę pacjentów i według różnych statystyk choroba ta występuje z częstością 2–3 na 1000 porodów. Niezwykle istotna jest możliwość monitorowania leczenia i postępów rehabilitacji w tej grupie chorych. W pracy przedstawiono problem oceny funkcjonalnej dzieci niepełnosprawnych, dokonując wyboru kilku spośród kilkunastu stosowanych na świecie skal niezależności funkcjonalnej oraz jakości życia. Zaprezentowano skale: WeeFIM (Pomiaru Niezależności Funkcjonalnej dla Dzieci), GMFM (Skala Funkcjonalna Motoryki Dużej), PedsQL (Pediatryczny Kwestionariusz Jakości Życia) oraz KIDSCREEN.

Słowa kluczowe: mózgowe porażenie dziecięce, skale funkcjonalne, skale jakości życia


ABSTRACT
Children with cerebral palsy are a large group of patients, and according to various statistics, the prevalence of this disease is 2–3 for each1000 childbirths. It is essential to monitor the therapy and rehabilitation effects in this group of patients. The problem of functional estimation of handicapped children by choosing several of many functional independence and quality of life measures used in the world was presented in the paper. The scales: WeeFIM (Functional Independence Measure for Children), GMFM (The Gross Motor Function Measure), PedsQL (Pediatric Quality of Life Inventory) and KIDSCREEN were described.

Key words: cerebral palsy, functional scale, quality of life scale


PIŚMIENNICTWO
[1] 
WHO: The World Health Organization quality of life assessment (WHOQOL): position paper from the World Health Organization. Soc. Sci. Med., 1995:41, 1403-1409.
[2] 
Michałowicz R.: Mózgowe porażenie dziecięce. PZWL, Warszawa 2001.
[3] 
Winter S., Autry A., Boyle C. et al.: Trends in the prevalence of cerebral palsy in a population-based study. Pediatrics, 2002:110, 1220-1225.
[4] 
Arpino C., Curatolo P., Stazi M.A. et al.: Differing risk factors for cerebral palsy in the presence of mental retardation and epilepsy. J. Child Neurol., 1999:14, 151.
[5] 
Jakimowicz W.: Neurologia Kliniczna w zarysie. PZWL, Warszawa 1987.
[6] 
Sadowska L.: Neurokinezjologiczna diagnostyka i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego. Wydawnictwa AWF, Wrocław 2001.
[7] 
McCarthy M.L., Mac Kenzie E.J., Durbin D.R. et al.: The Pediatric Quality of Life Inventory: An Evaluation of Its Reliability and Validity for Children With Traumatic Brain Injury. Arch. Phys. Med. Rehabil., 2005:86, 1901-1909.
[8] 
Msall M.E., DiGaudio K., Duffy L.C et al.: WeeFIM Normative Sample of an Instrument for Tracking Functional Independence in Children. Clin. Ped., 1994, 431-438.
[9] 
Azaula M., Msall M.E., Buck G. et al.: Measuring Funcional Status and Family Support in Older School-Aged Children With Cerebral Palsy: Comparison of Three Instruments. Arch. Phys. Med. Rehabil., 2000:8, 307-311.
[10] 
Pietrzak S., Jóźwiak M.: Subiektywne i obiektywne skale rozwoju dziecka. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2001:3, 4, 487-489.
[11] 
Russel D.J., Rosenbaum P.L., Avery L.M. et al.: Gross Motor Function Measure (GMFM-66 & GMFM-88) User’s Manual. Mac Keith Press, London 2002.
[12] 
Russel D.J.: Improved Scaling of the Gross Motor Function Measure for Children With Cerebral Palsy: Evidence of Reliability and Validity. Physical Therapy, 2000:80, 9, 873-885.
[13] 
Russel D., Gowland C., Rosenbaum P. et al.: GMFM in Down Syndrome: Project Report. www.canchild.ca/Default.aspx?tabid=143-102k
[14] 
Msall M.E.: Functional assessment in neurodevelopmental disabilities. [w:] Capute A., Accardo P.: Developmental diabilities in infancy and Childchood. 2nd ed. Baltimore: P.H. Brookers Publishing 1996,371-392.
[15] 
Varni J.W. et al.: The PedsQL in pediatric rheumatology: reliability, validity and responsiveness of the Pediatric Quality of Life Inventory Generic Core Scales and Rheumatology Module. Arthritis Rheum., 2002:66, 714-725.
[16] 
Varni J.W. et al.: The PedsQL in type 1 and 2 diabetes: reliability and validity of the pediatric quality of life inventory generic core scales and type 1 diabetes module. Diabetes Care, 2003:26, 631-637.
[17] 
Varni J.W. et al.: The PedsQL in pediatric asthma: reliability and validity of the pediatric Quality of Life Inventory generic core scales and asthma module. J. Behav. Med., 2004:27, 297-318.
[18] 
Powers S.W. et al.: Quality of life in pediatric migraine: characterization of age-related effects using PedsQL 4.0. Cephalalgia, 2004:24, 120-127.
[19] 
Bastiaansen M. et al.: Measuring quality of life in children referred for psychiatric problems: psychometric properties of the PedsQL 4.0 generic core scales.Qual Life Res. 2004:13, 489-495.
[20] 
Ravens-Sieberer U., Gosch A., Rajmil L. et al.: KIDSCREEN-52 quality-oflife measure for children and adolescents. Expert Rev. Pharmacoeconomics Outcomes Res., 2005:5, 353-364.
[21] 
Detmar S.B., Bruil J., Ravens-Siberer U. et al.: The use of focus groups in the development of the KIDSCREEN HRQL questionnaire. Qual. Life Res., 2006:15, 1345-1353.
[22] 
Albrecht G.L., Devlieger P.J.: The disability paradox: high quality of life against all odds. Soc. Sci. Med., 1999:48, 977-988.
[23] 
United Nations. Convention on the rights of the child. United Nations, New York 1989.
[24] 
United Nations. Convention on the rights of persons with disabilities. Resolution 60/232. United Nations, New York 2006.
[25] 
Dickinsen H.O., Parkinson K.N., Ravens-Sieberer U. et al.: Self-reported guality of life of 8-12-year-old children with cerebral palsy: a cross-sectional European study. The Lancet, 2007:369, 2172-2178.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Sienkiewicz D
Articles by:Kułak W
Articles by:Buzalska A
Articles by:Okurowska-Zawada B
Articles by:Paszko-Patej G

PubMed
Articles by:Sienkiewicz D
Articles by:Kułak W
Articles by:Buzalska A
Articles by:Okurowska-Zawada B
Articles by:Paszko-Patej G


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych