Vol. 29/2020 Issue 59
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Analiza rozwoju motorycznego dzieci z przepukliną oponowo- rdzeniową i stosowane metody rehabilitacji


Analysis of the motor development in patients with myelomeningocele and rehabilitation methods
1Klinika Rehabilitacji Dziecięcej Akademii Medycznej w Białymstoku
2 Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej Akademii Medycznej w Białymstoku

Neurol Dziec 2008; 17, 33: 31-38
Full text PDF Analiza rozwoju motorycznego dzieci z przepukliną oponowo- rdzeniową i stosowane metody rehabiSTRESZCZENIE
Cel. Przepuklina oponowo-rdzeniowa zajmuje szczególne miejsce wśród wad wrodzonych układu nerwowego. Stwierdzona po urodzeniu, niesie konsekwencje dla dalszego rozwoju. Wadzie towarzyszy zniesienie lub osłabienie przewodzenia bodźców nerwowych od struktur centralnych na obwód ciała do mięśni, skóry i narządów wewnętrznych. Celem pracy była analiza rozwoju motorycznego pacjentów z przepukliną oponowo- rdzeniową oraz stosowanych metod usprawniania. Grupa badawcza obejmowała 86 pacjentów w wieku 1–17 lat (średnia 7 ± 4,4 lat) z rozpoznaną przepukliną oponowo-rdzeniową (42 dziewczęta i 44 chłopców), podopiecznych Kliniki Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej. Na podstawie badania klinicznego pacjentów podzielono na grupy w zależności od poziomu uszkodzenia rdzenia kręgowego. Analizowano rozwój motoryczny oraz metody terapeutyczne stosowane w rehabilitacji. Wyniki. Statystycznie istotne różnice w zakresie opóźnienia funkcji raczkowania i siadania stwierdzono niemal u wszystkich pacjentów z uszkodzeniem piersiowym i w większości z lędźwiowym. W trzecim roku życia aż 86% grupy dzieci z piersiową lokalizacją przepukliny oponowo-rdzeniowej nie chodziło samodzielnie, natomiast z krzyżową wszystkie chodziły samodzielnie. Nie wykazano statystycznie istotnych różnic w rozwoju ruchowym między stosowanymi metodami rehabilitacyjnymi. Wnioski. Przepuklina oponowo-rdzeniowa jest przyczyną znacznego opóźnienia rozwoju motorycznego. Stosowane metody rehabilitacji nie warunkują bezpośrednio ostatecznego efektu usprawniania, lecz wpływają na hamowanie patologicznych odruchów wczesnodziecięcych, ułatwiają powstawanie fizjologicznych wzorców ruchowych i stymulują rozwój psychoruchowy. Stopień osiągniętej lokomocji zdeterminowany jest w znacznej mierze poziomem uszkodzenia rdzenia kręgowego. Słowa kluczowe: przepuklina oponowo-rdzeniowa, rozwój motoryczny, metody usprawniania

Słowa kluczowe: przepuklina oponowo-rdzeniowa, rozwój motoryczny, metody usprawniania


ABSTRACT
Purpose. Myelomeningocele remains a particular congenital defect of the central nervous system. Detected after birth effects child’s development. This malformation affects the spinal cord, peripheral nerves, the brain meninges, muscles, subcutaneous tissue and skin. Analysis of the motor development in patients with myelomeningocele and rehabilitation methods. The study group included 86 patients aged 1-17 years (mean 7 ± 4.4 years) with myelomeningocele (42 girls and 44 boys), under care in the Department of Pediatric Neurology and Rehabilitation. The patients were divided into groups in depend of the spinal cord damage levels, based on medical history, functional assessment and evaluation of muscle strength according to Lovette’s test. The clinical status of children was evaluated in correlation with the rehabilitation methods. Results. Significant differences in delay of crawling and sitting function in almost all patients with thoracic and in al most all patients with lumbar spinal cord damage levels were noted. At the third of age almost 86% of children with thoracic myelomeningocele was unable walking but all patients with sacral myelomeningocele walked independently. No significant differences between the rehabilitation methods and motor development were fund. Conclusions. Myelomeningocele is a cause of serious motor development. The rehabilitation methods do not effects on motor function, but effect on pathological reflexes during infancy and stimulate psychomotor development. The ability of walking is determined mainly by the level of spine injury.

Key words: myelomeningocele, motor development, rehabilitation methods


Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Okurowska-Zawada B
Articles by:Sobaniec W
Articles by:Kułak W
Articles by:Sendrowski K
Articles by:Otapowicz D

PubMed
Articles by:Okurowska-Zawada B
Articles by:Sobaniec W
Articles by:Kułak W
Articles by:Sendrowski K
Articles by:Otapowicz D


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych