Vol. 29/2020 Issue 59
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Pierwotna hodowla komórek nerwowych hipokampa – zastosowanie metody w modelach neuroprotekcji doświadczalnej


Primary culture of dissociated hippocampal neurons – the use of method in the experimental models of neuroprotection
Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Neurol Dziec 2008; 17, 33: 49-54
Full text PDF Pierwotna hodowla komórek nerwowych hipokampa – zastosowanie
metody w modelach neuroprotSTRESZCZENIE
Stale powiększająca się populacja osób z udarami mózgu, padaczką lekooporną oraz postępującymi chorobami neurodegeneracyjnymi stanowi największe wyzwanie współczesnej neurologii. Pomimo znaczącego postępu naukowego, jaki dokonał się w tej dziedzinie w ostatnich latach, dostępne strategie terapeutyczne są wciąż niezadowalające. Dlatego też dużą nadzieję neurologów budzi neuroprotekcja, czyli możliwość zapobiegania destrukcji tkanki nerwowej spowodowanej określonym czynnikiem uszkadzającym z zastosowaniem tzw. neuroprotektantów. Substancje te oddziałując na określony etap niezwykle złożonego procesu śmierci neuronu, hamują go lub ograniczają. Modele neuroprotekcji doświadczalnej prowadzone są powszechnie na żywych zwierzętach (in vivo). Od ponad 30 lat, m.in. dzięki wprowadzaniu coraz to doskonalszych technik laboratoryjnych oraz nowoczesnych mediów odżywczych, komórki nerwowe mogą być hodowane w warunkach in vitro. Metody takie umożliwiają bezpośrednią obserwację żywych neuronów oraz ich dynamicznej „odpowiedzi” na zmieniające się warunki hodowli. Pozwalają również ocenić wpływ różnych substancji egzogennych dodanych do kultury (m.in. potencjalnych neuroprotektantów) na morfologię i fizjologię tych komórek. Autorzy na podstawie przeglądu piśmiennictwa i doświadczeń własnych przedstawili procedurę najczęściej wykorzystywanej hodowli komórek nerwowych hipokampa oraz zastosowanie metody w wybranych modelach neuroprotekcji.

Słowa kluczowe: pierwotna hodowla neuronów, hipokamp, neuroprotekcja


ABSTRACT
Increasing population of patients with stroke, intractable epilepsy and progressive neurodegenerative disorders is the major clinical problem of current neurology. Despite of scientific progress in neuroscience, achieved in the last years, therapeutic strategies remain still unsatisfactory. Neuroprotection – the prevention from damage of nervous tissue by varied destructive factors with the use of pharmacological agents (neuroprotectants), hold out hopes to the neurologists. Neuroprotectants stop varied stages of complex mechanism of neuronal death. Experimental models of neuroprotection are common used in the living animals (in vivo). Since more than three decades neuronal cells can be cultured in lab conditions (in vitro). Primary neuronal culture is an excellent target for investigation of neurodegenerative and neuroprotective mechanisms. Authors, focused on experimental models of neuroprotection, described the widely used primary culture of dissociated hippocampal neurons according to the literature review and to the own experience.

Key words: primary neuronal culture, hippocampus, neuroprotection


Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Sendrowski K
Articles by:Sobaniec W
Articles by:Iłendo E
Articles by:Jałosińska I

PubMed
Articles by:Sendrowski K
Articles by:Sobaniec W
Articles by:Iłendo E
Articles by:Jałosińska I


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych