Vol. 29/2020 Issue 59
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Sezonowość występowania chorób neurologicznych


Seasonality of neurological disorders
1Zakład Pielęgniarstwa Ogólnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2 Klinika Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Neurol Dziec 2008; 17, 33: 55-58
Full text PDF Sezonowość występowania chorób neurologicznychSTRESZCZENIE
Większość procesów w organizmach ludzkich zmienia się w sposób cykliczny - od wahań milisekundowych do zjawisk w cyklu rocznym. Sezonowość jest to zwiększenie się liczby zachorowań na określoną chorobę w danej porze roku. Autorzy przedstawili dane na temat sezonowości chorób układu nerwowego (stwardnienia rozsianego, migreny, padaczki, oraz chorób naczyniowych).

Słowa kluczowe: sezonowość, padaczka, migrena, udar mózgu


ABSTRACT
Most of the physiological processes in the human organisms have a cyclic character - ranged from milliseconds to yearly. Seasonality is an increasing incidence of disease during a particular period of the year. Authors presented current data on seasonality of the neurological disorders (migraine, epilepsy, cerebrovascular disorders and multiple sclerosis).

Key words: seasonality, seasonality, epilepsy, migraine, cerebrovascular disorders.


Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Klimaszewska K
Articles by:Kułak W
Articles by:Krajewska-Kułak E
Articles by:Kowalczuk K

PubMed
Articles by:Klimaszewska K
Articles by:Kułak W
Articles by:Krajewska-Kułak E
Articles by:Kowalczuk K


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych