Vol. 29/2020 Issue 59
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Kontrowersje wokół metody Vojty – spojrzenie terapeuty


Controversies concerning Vojta method – in physiotherapeutis opinion
Klinika Rehabilitacji Dziecięcej Akademii Medycznej w Białymstoku

Neurol Dziec 2008; 17, 33: 59-62
Full text PDF Kontrowersje wokół metody Vojty – spojrzenie terapeutySTRESZCZENIE
Do jednej z najbardziej znanych i popularnych metod w Polsce należy neurokinezjologiczna koncepcja diagnostyczno-terapeutyczna, opracowana przez czeskiego neuropediatrę Vaclawa Vojtę. Diagnostyka jak i stymulacja metodą Vojty ma wśród lekarzy i fizjoterapeutów wielu zwolenników, jak i przeciwników. Zdecydowana większość naukowców nie kwestionuje skuteczności tej metody, lecz zarzuca jej niekorzystny wpływ na rozwój emocjonalny dziecka. Uznają ją za terapię brutalną, ponieważ podczas stymulacji niemowlęta często płaczą. Artykuł ma na celu polemikę z tym zarzutem. Przyczyna płaczu podczas stymulacji jest wypadkową wielu czynników, takich jak: uszkodzenie mózgu, refluks żołądkowo-przełykowy, znaczny niedosłuch, temperament niemowlęcia, podejście rodziców do terapii oraz kompetencja terapeuty.

Słowa kluczowe: metoda Vojty, torowanie, temperament niemowląt


ABSTRACT
The Vojta method is the most popular neurokinestiic and diagnostic –therapeutic method of rehabilitation in Poland. This therapeutic method was developed by Vacla Vojta. The diagnostic and therapy using the Vojta method is a controvensial among some doctors and physiotherapeuthists. Most of the scinetists do not negate efficacy of this method but reproach negative effect on emotional development of children. They decribe it as a brutal intervention because some infants often cry during the stimulation. This article tries explain some controversies. During stimulation it should be taking account: brain damage, gastro-enteral reflux, deafness, temper, family and therapeutist.

Key words: Vojta method, facilitation, temper of infants


Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Dytrych G

PubMed
Articles by:Dytrych G


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych