Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Antenatal, intrapartum and neonatal risk factors for cerebral palsy in children in Podlaskie Province


Czynniki ryzyka mózgowego porażenia dziecięcego okresu okołoporodowego i noworodkowego u dzieci z województwa podlaskiego




1Department of Pediatric Rehabilitation, Medical University in Białystok,
2Department of Pediatric Neurology and Rehabilitation, Medical University in Białystok

Neurol Dziec 2009; 18, 36: 19-24
Full text PDF Antenatal, intrapartum and neonatal risk factors for cerebral palsy in children
in Podlaskie Pr



ABSTRACT
The aim of this study was to identify antenatal, intrapartum and neonatal risk factors for cerebral palsy (CP) among babies in Podlaskie Province. Antenatal, intrapartum, and neonatal events were compared between 345 children with CP and 360 controls in a retrospective case-control method. Antenatal, intrapartum and neonatal factors were expressed as odds ratios and 95% confidence intervals. Factors associated with an increased risk of CP identified as antenatal and intrapartum risk factors were: abruptio placenta, pre-labour rupture of membranes, prematurity, preterm labour, cesarean section and low birth weight (< 2500 gram). Respiratory distress syndrome, prolonged ventilation, septicemia, meningitis, hyperbilirubinemia, neonatal seizures, and severe cranial ultrasound abnormality were associated with an increased risk of CP in the neonatal period. In the logistic regression models prematurity and asphyxia were significantly associated with an increased risk of CP. For all CP children born between 2000–2006 we found significant increase in the number of tetraplegic and extrapyramidale CP types compared to CP children born between 1983–1999. Our findings confirm that several antenatal, intrapartum and neonatal risk factors for CP in babies are responsible for the etiology of CP

Key words: perinatal period, neonatal, risk factors, cerebral palsy.


STRESZCZENIE
Celem badania była ocena czynników ryzyka mózgowego porażenia dziecięcego (mpdz) u dzieci terenu województwa podlaskiego. W badaniu retrospektywnym porównywano czynniki ryzyka mpdz występujące przed porodem, w trakcie i w okresie noworodkowym pomiędzy 345 dzieci z mpdz a 360-osobową grupą kontrolną. Czynniki ryzyka mpdz wyrażono jako iloraz szans w 95% przedziale ufności. Do zwiększonego ryzyka wystąpienia mpdz w okresie okołoporodowym zaliczano: odklejenie łożyska, przedwczesne odejście wód płodowych, wcześniactwo, poród przedwczesny, cięcie cesarskie, niską masę urodzeniową (< 2500 g). W okresie noworodkowym istotnymi czynnikami ryzyka mpdz były: zespół zaburzeń oddechowych, przedłużona sztuczna wentylacja oddechowa, posocznica, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, hiperbilirubinemia, drgawki noworodkowe oraz zmiany w obrazie USG głowy. W analizie regresji logistycznej stwierdzono, że wcześniactwo i zamartwica zwiększały w sposób istotny ryzyko wystąpienia mpdz. W przypadku dzieci z mpdz urodzonych w latach 2000–2006 stwierdziliśmy istotny wzrost liczby tetraplegicznej i pozapiramidowej postaci mpdz w porównaniu z dziećmi z mpdz urodzonymi w latach 1983–1999. Nasze wyniki potwierdzają, że wiele czynników występujących w okresie okołoporodowym i noworodkowym jest odpowiedzialnych za przyczynę mpdz.

Słowa kluczowe: okres okołoporodowy, noworodkowy, czynniki ryzyka, mózgowe porażenie dziecięce


BIBLIOGRAPHY
[1] 
Odding E., Roebroeck M.E., Stam H.J.: The epidemiology of cerebral palsy: incidence, impairments and risk factors. Disab Rehabil 2006; 28: 183-191.
[2] 
Rumeau-Rouquette C., Grandjean H., Cans C. et al.: Prevalence and time trends of disabilities in school-age children. Int J Epidemiol 1997; 26: 137-145.
[3] 
Hagberg B., Hagberg G., Olow I. et al.: The changing panorama of cerebral palsy in Sweden. VII. Prevalence and origin in the birth year period 1987-90. Acta Paediatr 1996; 85: 954-960.
[4] 
Himmelmann K., Bechung E., Hagberg G. et al.: Gross and fine motor function and accompanying impairments in cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 2006; 48: 417-423.
[5] 
Mc Manus V., Guillem P., Surman G. et al.: SCPE work, standardisation and definition-an overview of the activities of SCPE: a collaboration of European CP registers. Chin J Contemp Pediatr 2006; 8: 261-265.
[6] 
Grether J.K., Nelson K.B., Stanley Emery III E.: Prenatal and perinatal factors and cerebral palsy in very low birth weight infants. J Pediatrics 1996; 128: 407-414.
[7] 
Mieszczanek T.: Selected epidemiologic aspects of cerebral palsy in the population of children and adolescents in west-east Poland. Neurol Dziec 2003; 12: 13-21.
[8] 
Kułak W., Sobaniec W.: Risk factors and prognosis of epilepsy in children with cerebral palsy in north-eastern Poland. Brain Dev 2003; 25: 499- 506.
[9] 
Mutch L., Alberman E., Hagberg B. et al.: Cerebral palsy epidemiology: where are we now and where are we going? Dev Med Child Neurol 1992; 34: 547-551.
[10] 
Wilson-Costello D., Borawski E., Friedman H.: Perinatal correlates of cerebral palsy and other neurologic impairment among very low birth weight children. Pediatrics 1998; 102: 315-322.
[11] 
Rutkowska M., Helwich E., Szamotulska K. et al.: A two-year evaluation of the development of preterm babies born in the region of Warsaw: a prospective cohort study Prematuritas. Med Wieku Rozwoj 2005; 9: 249-269.
[12] 
Jacobson B., Hagberg G., Hagberg B. et al: Cerebral palsy in preterm infants : a population-based case-control study of antenatal and intrapartial risk factors. Acta Paediatr 2002; 91: 946-951.
[13] 
Richmond S., Niswander K., Snodgrass C.A et al.: The obstetric management of fetal distress and its association with cerebral palsy. Obstet and Gynecol 1994; 83: 643-646.
[14] 
Dammann O., Leviton A.: Role of the fetus in perinatal infection and neonatal brain damage. Curr Opinn in Pediatrcs 2000; 12: 99-104.
[15] 
Rennie J.M., Hagmann C.F., Robertson N.J.: Outcome after intrapartum hypoxic ischaemia at term. Semin Fetal Neonatal Med 2007; 12: 398- 407.
[16] 
Thorngren-Jerneck K., Herbst A.: Perinatal factors associated with cerebral palsy in children born in Sweden. Obstet Gynecol 2006; 108: 1499-1505.
[17] 
Erkin G., Delialioglu S.U., Ozel S. et al.: Risk factors and clinical profiles in Turkish children with cerebral palsy: analysis of 625 cases. Int J Rehabil Res 2008; 31: 89-91.
[18] 
Andersen G.L., Irgens L.M., Haagaas I. et al.: Cerebral palsy in Norway: Prevalence, subtypes and severity. Eur J Paediatr Neurol 2008; 12: 4- 13.
[19] 
De Vries L.S., Dubowitz V., Lary S. et al.: Predictive value of cranial ultrasound in the newborn: a reappraisal. Lancet 1995; 2: 137-140.
[20] 
Marlow N., Hunt L.P., Chiswick M.L.: Clinical factors associated with adverse outcome for babies weighing 2000 g or less at birth. Arch Dis Child 1998; 63: 1131-1136.
[21] 
Nelson K.B.: The epidemiology of cerebral palsy in term infants. Mental Retard Dev Disabil Res Rev 2002; 8: 146-150.
[22] 
Murphy D.J., Sellers S., MacKenzie I.Z. et al.: Case-control study of antenatal and intrapartum risk factors for cerebral palsy in very preterm singleton babies. Lancet 1995; 346: 1449-1454.
[23] 
Calvert S.A., Hoskins E.M., Fong K.W. et al.: Etiological factors associated with the development of periventricular leukomalacia. Acta Paediatr Scand 1987; 76: 254-259.
[24] 
Sinha S.K., D’Souza S.W., Rivlin E. et al.: Ischaemic brain lesions diagnosed at birth in preterm infants: clinical events and developmental outcome. Arch Dis Child 1990; 65: 1017-1020.
[25] 
Yoon B.H., Jun J.K., Romero R. et al.: Amniotic fluid inflammatory cytokines (interleukin-6, interleukin-1beta, and tumor necrosis factoralpha), neonatal brain white matter lesions, and cerebral palsy. Am J Obstet Gynecol 1997; 177: 19-26.
[26] 
Yoon B.H., Romero R., Park J.S. et al.: Fetal exposure to an intra-amniotic inflammation and the development of cerebral palsy at the age of three years. Am J Obstet Gynecol 2000; 182: 675-681.
[27] 
Cooke R.W.I.: Early and late cranial ultrasonographic appearances and outcome in very low birthweight infants. Arch Dis Child 1987; 62: 931- 937.
[28] 
Evans D.J., Levene MI.: Evidence of selection bias in preterm survival studies: a systematic review. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2001; 84: F79-F84.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Kułak W
Articles by:Sobaniec W
Articles by:Okurowska-Zawada B
Articles by:Sienkiewicz D
Articles by:Paszko-Patej G

PubMed
Articles by:Kułak W
Articles by:Sobaniec W
Articles by:Okurowska-Zawada B
Articles by:Sienkiewicz D
Articles by:Paszko-Patej G


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych