Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Akupunktura w leczeniu dzieci z przewlekłym bólem głowy typu napięciowego


Acupuncture in the treatment of children with chronic type of tension headache
1Klinika Neurologii Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi
2Specjalistyczna Przychodnia Położnictwa i Ginekologii Instytutu CZMP
3Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

Neurol Dziec 2009; 18, 36: 37-40
Full text PDF Akupunktura w leczeniu dzieci z przewlekłym bólem głowy typu
napięciowegoSTRESZCZENIE
Akupunktura w zachodniej medycynie jest stosowana w bólach głowy u dorosłych od kilkudziesięciu lat. Jest ona skuteczną formą terapii w migrenie i w bólach głowy typu napięciowego. Zainteresowanie akupunkturą w leczeniu bólów głowy u dzieci znacznie wzrosło w ostatniej dekadzie, zwłaszcza jako terapia migreny. Celem pracy było przedstawienie skuteczności, tolerancji zabiegów i ewentualnych zdarzeń niepożądanych w leczeniu przewlekłych napięciowych bólach głowy u dzieci. Materiał i metody. Przebadano 15 dzieci w wieku 10–15 lat z przewlekłymi napięciowymi bólami głowy, u których zastosowano 6-tygodniową terapię akupunkturą (12 zabiegów). Jako ocenę zastosowano wizualną skalę oceny bólu na początku, po ukończeniu terapii i w trzy miesiące po tym okresie. Wyniki opracowano testem Wilcoxona. Ocena wizualnej skali bólu zmniejszyła się znamiennie po 12 zabiegach (p<0,01) i poprawa ta utrzymywała się co najmniej przez trzy miesięcy po zakończeniu terapii (p<0,01). Wnioski. Akupunktura jest skutecznym i bezpiecznym sposobem leczenia przewlekłych napięciowych bólów głowy u dzieci, poprawa utrzymuje się co najmniej trzy miesiące po zakończeniu terapii, metoda ta powinna być szerzej stosowana u dzieci.

Słowa kluczowe: dzieci, przewlekłe napięciowe bóle głowy, akupunktura, skuteczność, czas trwania poprawy


ABSTRACT
Acupuncture has been applied in Western medicine in headaches in adults for several dozen of years. It is an effective form of therapy in migraine as well as in tension headaches type. The interest in acupuncture in the treatment for headaches in children has increased significantly in the last decade, particularly as migraine therapy. The aim of the study was to present the effectiveness, tolerance of procedures and possible adverse effects in the treatment of chronic tension-type headaches in children. Material and methods. The study involved 15 children, aged 10-15 with chronic tension headaches, to whom a 6-week acupuncture therapy (12 sessions) was applied. Visual scale for pain evaluation was used at the beginning, after the completion of the therapy and 3 months afterwards. Results. The results were worked out with Wilson’s test. The visual scale of pain decreased significantly after 12 sessions (p<0.01) and this improvement was maintained for at least 3 months after the therapy completion (p<0.01). Conclusions. Acupuncture is an effective and safe method of treatment for chronic tension- type headaches in children. Improvement is maintained for at least 3 months after the therapy completion. This method should be more widely applied in children.

Key words: children, chronic tension headache, acupuncture, effectiveness, improvement duration


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Evans R.W.: Patient resources. Educational materials, alternative treatments. [w:] Handbook of headache, Evans R.W., Mathew N.T., [red.] Lippincott Williams and Williams, Philadelphia 2005.
[2] 
Wielka J., Durko A., Klimek A. et al: Zastosowanie akupunktury w leczeniu różnych postaci bólów głowy. II i III Sympozjum „Migrena i pokrewne bóle głowy” Prusiński A. [red.] ŁDA, Łódź 1980; 89-91.
[3] 
Carlsson J., Fahlkranz A., Augustinsson L.E.: Muscule tenderness in tension headache treated with acupuncture and physiotherapy. Cephalia 1990;10:131-141.
[4] 
Gottschling S., Meyer S., Gribova I. et al: Laser acupuncture in children with headache: a double-blind, randomized, bicenter, placebo-controlled trial. Pain 2008;137:405-412.
[5] 
Kemper K.J., Sarah R., Silver-Highfield E. et al: On pins and needles? Pediatric pain patients’ experience with acupuncture. Pediatrics 2000;105:941-947.
[6] 
Headache Classification Subcommittee of the International Classification of headache disorders. Cephalgia 2004;24 (supl.1):1-160.
[7] 
Martelletti P.S., Stirparo P.S., Giacorazzo M.: Proinflamatory cytokines in cervicogenic headache Funct Neurol 1999;14:159-162.
[8] 
Jeong J., Hong-H., Nam Y.Ch. et al: The effect of acupuncture on proinflammatory cytokine procuction in patients with chronic headache: A preliminary raport A.J.Ch.M. 2003;31:945-954.
[9] 
Duncan B., Barton L., Edmonds D. et al: Parental perception of the therapeutic effect from osteopathic manipulation or acupuncture in children with cerebral palsy. Clin Ped 2004;43:349-353.
[10] 
Yamashita H., Tsukayama H., Hori N. et al: Incidence of adverse reactions associated with acupuncture. Journal of Alternative and Complementary Medicine (New York) 2000;6:345-350.
[11] 
Pilarska E., Olszewska A.: Temperament traits of children with episodic tension-type headaches. EJPN 2009;13:327-331.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Wendorff J
Articles by:Woźniak P
Articles by:Półrola P

PubMed
Articles by:Wendorff J
Articles by:Woźniak P
Articles by:Półrola P


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych