Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Terapia spastyczności toksyną botulinową w mózgowym porażeniu dziecięcym


Botulinum toxin in the treatment of spasticity in children with cerebral palsy
Klinika Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Neurol Dziec 2009; 18, 36: 59-63
Full text PDF Terapia spastyczności toksyną botulinową w mózgowym porażeniu dziecięcymSTRESZCZENIE
Toksyna botulinowa typu A (BTX-A) jest jedną z wielu metod farmakologicznego leczenia spastyczności. Jej działanie polega na zmniejszeniu napięcia mięśniowego poprzez unieczynnienie płytki nerwowo-mięśniowej. W mózgowym porażeniu dziecięcym (mpdz) stosowana jest od 1990 r., głównie w terapii spastyczności mięśni kończyn dolnych. W pracy została omówiona budowa BTX-A oraz jej działanie na poziomie komórkowym. Ponadto dokonano przeglądu dostępnej literatury na temat skuteczności leczenia BTX-A spastyczności mięśni kończyn dolnych i górnych u dzieci z mpdz. Cytowane w pracy badania wykazują, że terapia BTX-A jest efektywna i bezpieczna.

Słowa kluczowe: toksyna botulinowa, spastyczność, mózgowe porażenie dziecięce


ABSTRACT
Botulinum toxin (BTX) is one of the many pharmacological methods of spasticity treatment. It reduces muscle tones by inactivation of neuromuscular junction. In children with cerebral palsy (CP) it has been used since 1990, mostly in the spasticity treatment of lower limbs. BTX-A structure and its biochemical mechanisms are discussed in this paper. The review of recent studies on effectiveness of BTX-A treatment of lower and upper limbs in children with CP is presented. Current data shows BTXA treatment is safe and effective.

Key words: botulinum toxin, spasticity, cerebral palsy


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Domżał T.M.: Toksyna botulinowa w praktyce lekarskiej. Wyd. Czelej, Lublin 2002
[2] 
Jankovic J.: Treatment of dystonia. Lancet Neurol 2006; 5: 864-872.
[3] 
Benecke R., Dressler D.: Botulinum toxin treatment of axial and cervical dystonia. Disabil Rehabil 2007; 29: 1769-1777.
[4] 
Koman L.A., Smith B.P., Shilt J.S.: Cerebral Palsy. Lancet 2004; 363: 1619-1631.
[5] 
Radwan M. M. Ramdan K., Abu-Azabet I. et al.: Botulinum toxin treatment for anal fissure. Afr Health Sci. 2007; 7: 14-17.
[6] 
Ron Y., Avni Y., Lukovetski A. et al.: Botulinum toxin type-a in therapy of patients with anismus. Dis Colon & Rectum 2001; 44: 1821-1826.
[7] 
Storr M., Born P., Frimbergel E. et al.: Treatment of achalasia: the shortterm response to botulinum toxin injection seems to be independent of any kind of pretreatment. BMC Gastroenterol 2002; 2: 19.
[8] 
Shigehito K., Takayuki O., Yosei K. et al.: Relationships between the mechanism of hemifacial spasm and the excitability of the facial nucleus after injection of the orbicularis oculi muscle with botulinum toxin-A. Facial Nerve Res 2001; 21: 76-78.
[9] 
Rayner S.A., Hollick E.J., Lee J.P. et al.: Botulinum toxin in childhood strabismus. Strabismus 1999, 7: 103-111.
[10] 
Lang A.: Botulinum toxin type A therapy in chronic pain disorders. Arch Phys Med Rehabil 2003, 84: 69-73.
[11] 
Said S.Z., Meshkinpour A., Carruthers A. et al.: Botulinum Toxin A Its Expanding Role in Dermatology and Esthetics. Am J Clin Dermatol 2003, 4: 609-616.
[12] 
Bogucki A.: Toksyna botulinowa - budowa, preparaty, mechanizm działania, zastosowania kliniczne. [w:] Spastyczność. Sławek J. [red.], Via Medica, Gdańsk 2007, 112-117.
[13] 
Koman L. A.: Patterson Smith B., Balkrishnan R.: Spasticity Associated with Cerebral Palsy in Children. Pediatr Drugs 2003; 1: 11-23.
[14] 
Sławek J.: Toksyna botulinowa typu A w leczeniu spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym -podstawy teoretyczne i praktyczne skutecznej terapii. Ortop Traumatol Rehabil 2001; 4: 541-546.
[15] 
Kwolek A., Drużbicki M.: Metody klinicznej oceny spastyczności. [w:] Spastyczność. Sławek J. [red.] Via Medica, Gdańsk 2007, 21-30.
[16] 
Lebiedowska M. K.: Ilościowe metody oceny spastyczności. Ortop Traumatol Rehabil 2001; 4: 478-483.
[17] 
Pietrzak S., Jóźwiak M.: Subiektywne i obiektywne skale oceny rozwoju dziecka. Ortop Traumatol Rehabil 2001; 4: 487-489.
[18] 
Russell D. J., Rosenbaum P. L., Avery L.M. et al.: Gross Motor Function Measure (GMFM 66 & GMFM88) User’s Manual, Mac Keith Press, Londyn 2002.
[19] 
Graham H. K., Aoki K.R., Autti-Rämö I. et al.: Recommendations for the use of botulinum toxin type A in the management of cerebral palsy. Gait and Posture 2000; 11: 67-79.
[20] 
Kalinowski Z.: Skuteczność toksyny botulinowej typu A w terapii dynamicznego przykurczu mięśnia trójgłowego łydki u małych i starszych dzieci z porażeniem mózgowym. Neurol Dziec 2003; 23: 29-39.
[21] 
Sarioglu B., Serdaroglu G., Tutumcuoglu S. et al.: The Use of Botulinum Toxin Type A Treatment In Children With Spasticity. Pediatr Neurol 2003; 29: 299-301.
[22] 
Kalinowski Z., Bonikowski M., Żardecka-Krzeczyńska T.: Toksyna botulinowa A w leczeniu stanów spastycznych u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Ocena wstępna. Neurol Dziec 1998; 14: 35-48.
[23] 
Kalinowski Z., Bonikowski M.: Toksyna botulinowa typu A w terapii dynamicznego końskostopia u dzieci z porażeniem mózgowym. Ortop Traumatol Rehabil 2002; 2: 209-217.
[24] 
Maciąg-Tymecka I., Sławek J.: Wpływ leczenia spastyczności toksyną botulinową u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na kształtowanie się funkcji lokomocyjnych. Postępy Rehabil 2000; 14: 33-39.
[25] 
Linder M., Schindler G., Michaelis U. et al.: Medium-term functional benefits in children with cerebral palsy treated with botulinum toxin type A: 1-year follow-up using gross motor function measure. Eur J Neurol 2001; 8 (Suppl. 5): 120-126.
[26] 
Sławek J., Klimont L.: Functional improvement in cerebral palsy patients treated with botulinum toxin A injections - preliminary results. Eur J Neurol 2003; 10: 313-317.
[27] 
Urban F., Ostiak W., Miętkiewski T. et al.: Porównanie oceny funkcjonalnej GMFM chorych z mózgowym porażeniem dziecięcym leczonych wielopoziomowymi podaniami toksyny botulinowej oraz leczonych operacyjnie. Nowiny Lek 2001, 70 (Supl. II): 189-199.
[28] 
Ubhi T., Bhakta B.B., Ives H.L. et al. Randomised double blind placebo controlled trial of the effect of botulinum toxin on walking In cerebral palsy. Arch Dis Child 2000; 83: 481-487.
[29] 
Reddihough D., King J.A., Coleman G.J. et al.: Functional outcome of botulinum toxin A injections to the lower limbs in cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 2002; 44: 820-827.
[30] 
Corry I.S., Cosgrove A.P., Walsh E.G. et al.: Botulinum toxin A in the hemiplegic upper limb: a double-blind trial. Dev Med Child Neurol 1997; 39: 185-193.
[31] 
Lowe K., Novak I., Cusick A.: Low-dose/high concentration localized botulinum toxin A improves upper limb movement and function in children with hemiplegic cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 2006; 48: 170-175.
[32] 
Wallen M., O’Flaherty S.J., Waugh M.C.: Functional outcomes of intramuscular botulinum toxin type A and occupational therapy in the upper limbs of children with cerebral palsy: a randomized controlled trial. Arch Phys Med Rehabil 2007; 88: 1-10.
[33] 
Papavasiliou A.S., Rapidi C., Filiopoulos C. et al.: Evaluation of a Multimodal Management of Prematurity-Related Spasticity. Pediatr Neurol 2006; 6: 400-407.
[34] 
Love S.C., Valentine J.P., Blair E.M. et al.: The effect botulinum toxin type A on the functional ability of the child with spastic hemiplegia a randomized controlled trial. Eur J Neurol 2001; 8 (Suppl. 5): 50-58.
[35] 
Bottos M., Benedetti M.G., Salucci P. et al.: Botulinum toxin with and without casting in ambulant children with spastic diplegia: a clinical and functional assessment. Dev Med Child Neurol 2003; 45: 758-762.
[36] 
Kim H.S., Hwang J.H., Jeong S.T. et al.: Effect of muscle activity and botulinum toxin dilution volume on muscle paralisys. Dev Med Child Neurol 2003; 45: 200-206.
[37] 
Heinen F., Molenaers G., Fairhurst C. et al.: European consensus table 2006 on botulinum toxin for children with cerebral palsy. Eur J Pediatr Neurol 2006; 10: 215-225.
[38] 
Sławek J., Madaliński M.H., Maciąg-Tymecka I. et al.: Analiza częstości występowania objawów ubocznych po podaniu toksyny botulinowej typu A w neurologii, rehabilitacji i gastroenterologii. Pol Merkuriusz Lek 2005; 105: 298-302.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Mirska A
Articles by:Kułak W

PubMed
Articles by:Mirska A
Articles by:Kułak W


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych