Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Zastosowanie i specyfika badań elektromiograficznych i elektroneurograficznych w neuropediatrii


Application and specificity of electromyography and electroneurography in the neuropeditrics
Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Neurol Dziec 2009; 18, 36: 65-70
Full text PDF Zastosowanie i specyfika badań elektromiograficznych
i elektroneurograficznych w neuropediatriSTRESZCZENIE
W ostatnich latach rola badań elektrofizjologicznych: elektromiografii igłowej i elektroneurografii w diagnostyce dziecka wiotkiego – jako nieswoistych, bardzo uciążliwych i trudnych technicznie – nieco się zmniejszyła na rzecz genetyki molekularnej, badań metabolicznych i biopsji mięśniowej, które jednoznacznie potwierdzają etiologię zaburzeń. Brak współpracy ze strony małego pacjenta oraz odrębności rozwojowe stwarzają ponadto znaczne trudności w uzyskaniu satysfakcjonującego wyniku badania neuroelektrofizjologicznego i jego interpretacji. Niemniej badania elektrofizjologiczne pozostają nadal wartościowym narzędziem w diagnostyce chorób nerwowo-mięśniowych u dzieci. Potwierdzają lub wykluczają obecność choroby nerwowo-mięśniowej, pozwalają śledzić jej dynamikę i wytyczać dalszy plan diagnostyczny. Autorzy na podstawie przeglądu piśmiennictwa oraz własnych wieloletnich doświadczeń i spostrzeżeń praktycznych omawiają zastosowanie, specyfikę i odrębności tych badań u pacjentów wieku rozwojowego.

Słowa kluczowe: elektromiografia, elektroneurografia, dzieci


ABSTRACT
In recent years the role of electrophysiological examination such as needle electromyography and electroneurography in diagnosis of “floppy” infant seems to be diminishing due to technical difficulties, unspecific and inconvenient character. As contrary to new genetic and metabolic diagnostic means, the use of electrophysiological methods cannot provide the nosological diagnosis. Additionally, lack of cooperation between a physician and a child during electrophysiological examinations prevents from obtaining satisfactory results. Nevertheless, both electroneurography and needle electromyography remain important and valuable diagnostic methods in detection of neuromuscular disease. Electrophysiological examination confirms or excludes neuromuscular etiology of the disease, allows to monitor its dynamic and helps to plan next steps in the diagnostic process. The Authors, according to the literature review and own experience, discuss the usefulness of electromyography and electroneurography in the pediatric neurology.

Key words: electromyography, electroneurography, children


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Hausmanowa-Petrusewicz I.: Elektromiografia kliniczna. PZWL, Warszawa 1986: 134-185.
[2] 
Hausmanowa-Petrusewicz I. (red).: Choroby nerwowo-mięśniowe. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2005: 35-140.
[3] 
Jones H.R.Jr.: Pediatric Electromyography. [w:] Brown W., Botton C. Clinical Electromyography. Second Edition, Butterworth-Heinemann, Boston 1993, Chapter 25: 693-738.
[4] 
Do Carmo R.J.: Motor unit action potential parameters in human newborn infants. Arch Neurol 1960; 3: 136-140.
[5] 
Sacco G., Buchthal F., Rosenfalck P.: Motor unit potentials at different ages. Arch Neurol 1962; 6: 366-373.
[6] 
Koenigsberger M.R., Patten B., Lovelace R.E.: Studies of neuromuscular function in the newborn: A comparison of myoneural function in the full term and the premature infant. Neuropaediatrie 1973; 4: 350-361.
[7] 
Cornblath D.R.: Disorders of neuromuscular transmission in infants and children. Muscle Nerve 1986; 9: 606-611.
[8] 
Michałowicz R., Jóźwiak S. [red.]: Neurologia Dziecięca. Urban & Partner, Wrocław 2000: 73-83.
[9] 
Jóźwiak S.: Standardy postępowania w chorobach nerwowomięśniowych u dzieci. Standardy Medyczne 2004; 6: 74-87.
[10] 
Jones H.R.Jr.: EMG evaluation of the floppy infant: Differential diagnosis and technical aspects. Muscle Nerve 1990; 13: 338-347.
[11] 
Kroczka S.: Wskazania do nadania EMG w neuropediatrii. [w:] Kaciński M. (red.) Neuropediatria. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007: 448-451.
[12] 
Packer R.J., Brown M.J., Berman P.H.: The diagnostic value of electromyography in infantile hypotonia. Am J Dis Child 1982; 136: 1057-1059.
[13] 
Miller V.S., Delgado M., Iannaccone S.T.: Neonatal hypotonia. Semin Neurol 1993; 13: 73-83.
[14] 
Buchthal F., Olsen P.Z.: Electromyography and muscle biopsy in infantile spinal muscular atrophy. Brain 1970; 93: 15-30.
[15] 
Hausmanowa-Petrusewicz I., Karwanska A.: Electromyographic findings in different forms of infantile and juvenile proximal muscular atrophy. Muscle Nerve 1986; 9: 37-46.
[16] 
David W.S., Jones H.R.Jr.: Electromyographic evaluation of the floppy infant. (abstr). Nerve Muscle 1990; 13: 857.
[17] 
Kunz N.L., Daube J.R.: Electrophysiologic profile of childhood spinal muscular atrophy. Muscle Nerve 1982; 5: S106.
[18] 
Kaye E.M., Doll R.F., Natowicz M.R. et al.: Pelizaeus-Merzbacher disease presenting as spinal muscular atrophy: clinical and molecular studies. Ann Neurol 1994; 36: 916-919.
[19] 
Kaiboriboon K., Hayat G.: Congenital cervical spinal atrophy: an intrauterine hipoxic insult. Neuropediatrics 2001; 32: 330-334.
[20] 
Ryniewicz B.: Dystrofie mięśniowe. Neurologica 2003; 2: 35-38.
[21] 
Szapłyko W.: Badania elektroneurograficzne. [w:] Michałowicz R., Jóźwiak S. [red.] Neurologia dziecięca. Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław 2000: 72-73.
[22] 
Webster H.F., Favilla J.T.: Development of peripheral nerve fibers. [w:] Dyck P.J., Thomas P.K., Lambert E.H., Bunge R. (ed.) Peripheral neuropathy, vol.1, 2nd ed. Philadelphia: W.B. Saunders, 1984: 329-359.
[23] 
Garcia A., Calleja J., Antolin F.M. et al.: Peripheral motor and sensory nerve conduction studies in normal infants and children. Clin Neurophysiol 2000; 111: 513-520.
[24] 
Cai F., Zhang J.: Study of nerve conduction and late responses in normal Chinese infants, children and adults. J Child Neurol 1997; 12: 13-18.
[25] 
Hyllienmark L., Ludvigsson J., Brismar T.: Normal values of nerve conduction in children and adolescents. Electroecephalography and Clinical Neurophysiology 1995; 97: 208-214.
[26] 
Mayer R.F., Feldoman R.G.: Observations of the nature of the F-vawe in man. Neurology 1967; 17: 147-156.
[27] 
Yasumoto S., Mitsudome A.: F-waves in neonates: increased spinal anterior horn motor neuron excitability. Brain Dev 2004; 26: 8-11.
[28] 
Wagner A.L., Buchthal F.: Motor and sensory conduction in infancy and childhood: reappraisal. Dev Med Child Neurol 1972; 14: 189-216.
[29] 
Sladky J.T.: Guillain-Barre syndrome in children. J Child Neurol 2004; 19: 191-200.
[30] 
Hiraga A., Mori M., Ogawara K. et al.: Differences in patterns of progression in demyelinating and axonal Guillain-Barre syndromes. Neurology 2003; 61: 471-474.
[31] 
Ammache Z., Afifi A.K., Brown C.K. et al.: Childhood Guillain-Barre syndrome: clinical and electrophysiologic features predictive of outcome. J Child Neurol 2001; 16: 477-4783.
[32] 
Pourmand R.: Evaluating patients with suspected peripheral neuropathy: do the right think, not everything. Muscle Nerve 2002; 26: 288-290.
[33] 
Nordwall M., Hyllienmark L., Ludvigsson J.: Early diabetic complications in a population of young patients with type 1 diabetes mellitus despite intensive treatment. J Pediatr Endocrinol Metab 2006; 19: 45-54.
[34] 
Stickler D.E., Valenstein E., Neiberger R.E. et al.: Peripheral neuropathy in genetic mitochondrial diseases. Pediatr Neurol 2006; 34: 127-131.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Boćkowski L
Articles by:Sobaniec W
Articles by:Sendrowski K
Articles by:Olchowik B

PubMed
Articles by:Boćkowski L
Articles by:Sobaniec W
Articles by:Sendrowski K
Articles by:Olchowik B


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych