Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Znaczenie badań farmakokinetycznych leków przeciwpadaczkowych w leczeniu padaczki u dzieci i młodzieży


The importance of pharmacokinetic studies of antiepileptic drugs in the treatment of epilepsy in children and adolescents
Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik: dr hab. med. Barbara Steinborn


Neurol Dziec 2006; 15, 29: 7-15
Full text PDF Znaczenie badań farmakokinetycznych leków przeciwpadaczkowych w leczeniu padaczki u dzieci i mSTRESZCZENIE
W pracy przedstawiono korzyści wynikające ze znajomości farmakokinetyki leków przeciwpadaczkowych (LPP). Poznanie terapeutycznych stężeń, okresu biologicznego półtrwania (t1/2), klirensu (Cl), oraz zmian wiązania się z białkami surowicy krwi są w praktyce klinicznej niezwykle użyteczne. Rozpoczęcie i kontynuacja leczenia lekami przeciwpadaczkowymi (LPP) są znacznie ułatwione dzięki znajomości farmakokinetyki i możliwych interakcji. Podano także wartości oraz porównanie tych parametrów dla leków konwencjonalnych i nowszych.

Słowa kluczowe: leki przeciwpadaczkowe - parametry farmakokinetyczne


ABSTRACT
Usefulness of knowledge of antiepileptic drugs (AEDs) pharmacokinetics were presented in this paper. The knowledge of therapeutic concentration range, half-life time (t1/2), clearance rate (Cl), and changes in binding with the proteins of blood serum are significantly useful in clinical practice. Their introduction and continuation of AEDs treatment are significantly facilitated if wide knowledge of pharmacokinetics and possible interactions is administered and applied. The pharmacokinetic parameters of conventional and newer AEDs were presented and compared as well.

Key words: Antiepileptic drugs - pharmacokinetic parameters


Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Steinborn B

PubMed
Articles by:Steinborn B


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych