Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Some aspects of the pathophysiology of migraine in children and adolescents


Wybrane aspekty patofizjologii migreny u dzieci i młodzieży
Department of Pediatric Neurology and Rehabilitation, Medical University of Białystok, Poland

Neurol Dziec 2010; 19, 37: 21-25
Full text PDF Some aspects of the pathophysiology of migraine in children and adolescentsABSTRACT
Although migraine is a long-known disease, our understanding of its pathophysiology is a work in progress. The complexity of migraine pathogenesis suggests that an acute attack may be the final common expression of more than one type of initiating abnormality. We focused on some aspects involved in migraine pathogenesis: oxidative stress, the role of cytokines and electrophysiological changes in children and adolescents with migraine. Our results confirmed the disturbances of lipid peroxidation processes in migraine. They suggest the activation of antioxidative mechanisms. We suppose that it could be an antioxidant defense reaction to the oxidant stress in a migraine attack. Our results suggest that cytokines TNF-α, sTNF-RI and interleukin-1alpha may be involved in the pathogenesis of migraine attacks. No significant fluctuations of selected anti-infammatory cytokines during the headache-free period in children with migraine have been found, but immune dysfunction in migraineurs during migraine attack could not be excluded. Our results of cortical evoked potentials in children with migraine are consistent with the idea of interictal abnormality of sensory processing in migraine with aura and without aura. The increased incidence of EEG abnormalities in childhood migraine do not necessarily point to an epileptic origin. Some differences between the interictal EEG patterns may confirm a central neuronal hyperexcitability in migraine.

Key words: migraine, oxidative stress, cytokines, evoked potentials, EEG


STRESZCZENIE
Mimo że migrena jest chorobą znaną od wielu lat, jej patofizjologia jest wciąż przedmiotem badań. Złożoność patogenezy migreny sugeruje, że atak bólowy może być końcowym wspólnym efektem kilku początkowych zaburzeń. W swoich badaniach skupiliśmy się na niektórych aspektach patogenezy migreny: roli stresu oksydacyjnego, cytokin i zmian elektrofizjologicznych u dzieci i mlodzieży z migreną. Nasze badania potwierdziły zaburzenia peroksydacji lipidów, sugerując aktywację mechanizmów antyoksydacyjnych. Przypuszczamy, że może to być obronna reakcja na stres oksydacyjny w trakcie ataku migrenowego. Badania wskazały, że cytokiny prozapalne: TNF-α, sTNF-RI i interleukina-1α mogą odgrywać rolę w patogenezie ataku migrenowego. Wprawdzie nie stwierdziliśmy żadnych istotnych zmian poziomu wybranych cytokin antyzapalnych, jednak nie można wykluczyć zaburzeń immunologicznych u pacjentów z migreną. Nasze badania korowych potencjałów wywołanych potwierdzają koncepcję nieprawidłowego przetwarzania informacji czuciowych w okresie miedzynapadowym w migrenie z aurą i bez aury. Zwiększony odsetek nieprawidłowości EEG w migrenie wieku dziecięcego wydaje się nie mieć pochodzenia padaczkowego, natomiast może wskazywać na ośrodkową nadpobudliwość neuronalną w okresie między atakami migrenowymi.

Słowa kluczowe: migrena, stres oksydacyjny, cytokiny, potencjały wywołane, EEG


BIBLIOGRAPHY
[1] 
Abu-Arefeh I., Russel G.: Prevalence of headache and migraine in schoolchildren. BMJ 1994; 309: 765-769.
[2] 
Heinrich M., Morris L., Kroner-Herwig B.: Self-report of headache in children and adolescents in Germany: possibilities and confines of questionnaire data for headache classification. Cephalalgia 2009; 29: 864-872.
[3] 
Cutrer F., Michael MD.: Pathophysiology of migraine. Seminars in Neurology. Headache 2010; 30: 120-130.
[4] 
Welch K.M.A.: Contemporary concepts of migraine pathogenesis. Neurology 2003; 61 (Suppl 4): S2-S8.
[5] 
Welch K.M.A., Cutrerer FM., Goadsby P.J.: Migraine pathogenesis. Neural and vascular mechanisms. Neurology 2003; 60 (Suppl 2): S9-S14.
[6] 
Gruber ., Bernecker C., Pailer S. et al. Lipid profile in normal weight migraineurs - evidence for cardiovascular risk. Eur J Neurol 2010; 17: 419-425.
[7] 
Kemper R.H.A., Meijler W.J., Korf J., Ter Horst G.J.: Migraine and function of the immune system: a meta-analysis of clinical literature published between 1966 and 1999. Cephalalgia 2001; 21: 549-557.
[8] 
Ambrosini A., Schoenen J.: The electrophysiology of migraine. Curr Opin Neurol 2003; 16: 327-331.
[9] 
Magis D., Ambrosini A., Bendtsen L. et al. Evaluation and proposal for optymalisation of neurophysiological tests in migraine: Part 1 - electrophysiological tests. Cephalalgia 2007; 27: 1323-1338.
[10] 
Boćkowski L., Sobaniec W., Kułak W., Śmigielska-Kuzia J.: Serum and intraerythrocyte antioxidant enzymes and lipid peroxides in children with migraine. Pharmacol Reports 2008; 50: 542 - 548.
[11] 
Bianchi A., Salomone S., Caracci F. et al.: Role of magnesium, coenzyme Q10, riboflavin, and vitamin B12 in migraine prophylaxis. Vitamin Horm 2004; 69: 297-312.
[12] 
Boćkowski L.: The role of dietary factors in migraine headaches. [in:] Zgorzalewicz-Stachowiak M.: The problems in diagnosis and treatment of headache in children and adolescents. [in Polish] BiFolium, Lublin 2009: 95-108.
[13] 
Boćkowski L., Sobaniec W., Kułak W.: Treatment of migraine in children. [in Polish] Klinika Pediatryczna 2010 [in press]
[14] 
Ciancarelli I., Tozzi-Ciancarelli M.G., Di Massmo C. et al.: Flunarizine efects on oxidative stress in migraine patients. Cephalalgia 2004; 24: 528-532.
[15] 
Boćkowski L., Sobaniec W., Żelazowska-Rutkowska B.: Proinflammatory plasma cytokines in children with migraine. Pediatr Neurol 2009; 41: 17-21.
[16] 
Boćkowski L., Sobaniec W., Żelazowska-Rutkowska B. et al.: Anti- inflammatory plasma cytokines in children and adolescents with migraine and tension-type headache. Pharmacol Reports 2010; 62: 287-291.
[17] 
Boćkowski L., Sobaniec W., Śmigielska-Kuzia J. et al.: The pattern- reversal visual evoked potentials in children with migraine with aura and without aura. Rocz Akad Med. Bialymst 2003; 48: 154 -157.
[18] 
Boćkowski L., Sobaniec W., Sołowiej E., Śmigielska-Kuzia J.: Auditory cognitive event-related potentials in migraine with aura and without aura in children and adolescents. [in Polish] Neurol Neurochir Pol 2004; 38: 9-14.
[19] 
Boćkowski L., Śmigielska-Kuzia J., Sobaniec W., Sendrowski K.: Cortical evoked potentials in children with migraine with aura and without aura. Adv Med Sci 2010 [in press]
[20] 
Boćkowski L., Sobaniec W., Śmigielska-Kuzia J. et al.: The qualitative and quantitative EEG analysis in children and adolescents with migraine and tension - type headaches. [in:] Zgorzalewicz-Stachowiak M. The problems in diagnosis and treatment of headache in children and adolescents. [in Polish] BiFolium, Lublin 2009: 83-93.
[21] 
Boćkowski L., Śmigielska-Kuzia J., Sobaniec W., Sendrowski K.: Evaluation of EEG abnormalities in children with migraine. J Ped Neurol 2010 [in Press]
[22] 
Śmigielska-Kuzia J., Sobaniec W., Kułak W., Boćkowski L.: Assessment of efficacy of piracetam in comparison with flunarizine in the treatment of migraine and tension-type headaches in children. [in Polish] Neurol Dziec 2002, 11(21): 45 - 58.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Boćkowski L

PubMed
Articles by:Boćkowski L


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych