Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Application of transcranial Doppler ultrasound in pediatric patients: how to verify the indications?


Wykorzystanie przezczaszkowych badań naczyn mózgowych metodą Dopplera u pacjentów pediatrycznych: jak zweryfikować wskazania?
1Department of Neuropediatrics, Medical University of Silesia, Katowice,
2 Department of Neurology, Medical University of Silesia, Katowice
3 Neurological Department, Upper-Silesian Medical Center, Katowi

Neurol Dziec 2010; 19, 37: 33-37
Full text PDF Application of transcranial Doppler ultrasound in pediatric patients: how to verify the indicatiABSTRACT
Aim. The aim of the study is to identify the most important indications for the transcranial Doppler in pediatric patients. Material, method. The study population consisted of 140 children aged 8 months to 18 years (93 girls, 47 boys). The indications for the patients’ admittance were: headache, vertigo, syncope, stroke confirmed by the brain computed tomography. All the patients were examined physically and neurologically; the transcranial Doppler and the head MRI were performed. In the cases were cerebrovascular malformation was suspected, the magnetic resonance angiography was conducted. Results. According to the clinical examination and the neuroimaging we diagnosed: tension headache in 52 children: migraine in 14 children; the symptomatic headache in 36 children: and the ischemic stroke in 38 children. The pathological result of the TCD was found in 50 children: in t10 of them the result suggested the hypoplasia of intracranial vessels; in the same group in 4 children the vertebral artery hypoplasia was confirmed. In 38 children with ischemic stroke the evolution of the blood flow, from stenotic signs to partial/ full recanalization, was observed. Conclusions. The TCD is extremely important in the blood flow evolution investigation of the pediatric ischemic stroke patients. In majority of children with headache no TCD pathology was found.

Key words: transcranial Doppler, children, headache, stroke, indications


STRESZCZENIE
Celem pracy jest identyfikacja najistotniejszych wskazań do przeprowadzenia badań naczyń mózgowych metodą Dopplera u dzieci. Materiał, metoda. Badaniem objęto 140 pacjentów w wieku od 8 miesiąca do 18 roku życia (93 dziewczynki i 47 chłopców). Wskazaniami do hospitalizacji w Klinice Neurologii Wieku Rozwojowego były: bóle głowy, omdlenia, zawroty głowy, udar niedokrwienny potwierdzony badaniami neuroobrazowymi. U wszystkich pacjentów przeprowadzono badanie fizykalne i neurologiczne, a także przezczaszkowe badanie naczyń mózgowych metodą Dopplera oraz magnetyczny rezonans jądrowy mózgu (ang. Magnetic resonance imaging); w przypadku podejrzenia malformacji naczyniowej wysuniętego na podstawie badania TCD (ang. Transcranial Doppler) dodatkowo wykonywano angiografie rezonansu magnetycznego. Wyniki. Na podstawie przeprowadzonej diagnostyki rozpoznano: napięciowe bóle głowy u 52 dzieci, migrenę u 14, wtórne bóle głowy u 36, udar mózgu u 38. Nieprawidłowe wyniki TCD stwierdzono u 50 dzieci: u 10 z nich wynik sugerował hypoplazję naczyniową; w tejże grupie potwierdzono hypoplazję tętnicy kręgowej u 4 dzieci. U 38 dzieci z udarem niedokrwiennym mózgu obserwowano ewolucję od cech stenozy naczynia objętego patologią do częściowej lub pełnej rekanalizacji. Wnioski. Badanie przepływów naczyń mózgowych metoda Dopplera jest szczególnie przydatne do śledzenia ewolucji zmian przepływu krwi u dzieci z udarem niedokrwiennym mózgu. U większości pacjentów z bólami głowy nie stwierdzono nieprawidłowości w parametrach przepływu krwi.

Słowa kluczowe: przezczaszkowe przepływy krwi metodą Dopplera, dzieci, bole glowy, udar niedokrwienny, wskazania


BIBLIOGRAPHY
[1] 
Sloan M.A., Alexandrov A.V., Tegeler C.H .et al.: Assessment: Transcranial Doppler ultrasonography - Report of the Therapeutics and Technology Assessment Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 2004; 62: 1468-1481.
[2] 
Hirsch W., Hiebsch W., Teichler H. et al: Transcranial Doppler sonography in children : review of a seven years experience. Clin Radiol 2002; 57(6): 492-7.
[3] 
Aaslid R.: Transcranial Doppler examination techniques. In: Aaslid R (Eds). Transcranial Doppler sonography. New York, Springer-Verlag, 1986: 36-59.
[4] 
Valdueza J.M., Schreiber S.J., Roehl J.E. et al.: Intracranial Hemodynamics and Functional Tests in: Neurosonology and Neuroimaginig of Stroke, Thieme Verlag, Stuttgart 2008.
[5] 
Wallasch T.M.: Transcranial Doppler ultrasonic features in episodic tension-type headache. Cephalalgia 1992; 12 (5): 293- 296.
[6] 
Silvestrini M., Metteis M., Troisi E. et al: Cerebrovascular reactivity in migraine with and without aura. Headache 1996; 36(1): 37- 40.
[7] 
Valikovics A., Olah L., Fulesdi B. et al.: Cerebrovadcular reactivity measured by transcranial Doppler in migraine. Headache 1996; 36 (5): 323- 8.
[8] 
Rosengarten B., Spencer J., Gorgen- Pauly U. et al.: Cerebrovascular reactivity in adolescents with migraine and tension-type headache during headache-free interval and attack. Headache 2003; 43(5): 458- 63.
[9] 
Arjona A., de torre L.A., Serrano-Castro P.J. et al.: A transcranial doppler study in interictal migraine and tension-type headache. J Clin Ultrasoun 2007; 35 (7): 372- 5.
[10] 
Maytal J., Bienkowski R.S., Patel M. et al.: The value of brain imaging in children with headaches. Pediatrics 1995; 96 (3Pt1): 413- 6.
[11] 
Kan L., Nagelberg J., Mayttal J.: Headaches in a pediatric emergency department : etiology, imaging and treatment. Headache 2000; 40 (1): 25-9.
[12] 
Fiermonte G., Annulli A., Pierelli F.: Transcranial Doppler evaluation of cerebral hemodynamicsin migraines during prophylactic treatment with flunarizine. Cephalalgia 1999, 492.
[13] 
Gergont A.:The significance of cerebrovascular ultrasound in children with headaches. Problemy diagnostyczne i terapeutyczne w bólach głowy u dzieci i młodzieży. Wydawnictwo BiFolium,2009, 41-54.
[14] 
Kozera G., Pilarska E., Lemka M. et al: Transcranial Doppler ultrasonography in assessment of vasomotor reactivity of Middle cerebral artery In children with migraine and tension headache. Problemy diagnostyczne i terapeutyczne w bólach głowy u dzieci i młodzieży. Wydawnictwo BiFolium, 2009,55-66.
[15] 
Nesterovskij I.E., Petrukhin A.S., Goriunova A.V.:Cerebral hemodynamics in the context of differential diagnosis and management of headache in children. Zh Nevrol Psikiatr 2007; 107 (1): 11-15.
[16] 
Bojinova V., Dimova P., Belopitova L.: Clinical manifestations of cerebrovascular hypoplasias in childhood. J Child Neurol 2000; 15(3): 166-71.
[17] 
de Oliveira R.S., Machado H.R.: Transcranial Doppler sonography for evaluation the children with hydrocephalus. Neurosurg Focus 2003; 15(4):ECP3.
[18] 
Kuang-Lin L., Huei-Shyong W., Tai-Ngar L.: Diagnosis and follow-up of craniopharyngiomas with transcranial Doppler sonography. J Ultrasound Med 2002;21,801.
[19] 
Moller K., Skinhoj P., Knudsen G.M. et al.: Effect of short-term hyperventilation on cerebral blood flow autoregulation in patients with acute bacterial meningitis. Stroke 2000; 31:1116-34.
[20] 
Lee J.H., Kelly D.F., Oertel M.:Carbon dioxide reactivity, pressure autoregulation, and metabolic suppression reactivity after head injury: a transcranial Doppler study. J Neurosurg 2001; 95: 222.
[21] 
Adams R.J.: Big strokes in small persons. Arch Neurol 2007; 64 (11): 1567-74.
[22] 
Wang W.C., Gallagher D.M., Pegelow C.H. et al.: Multicenter comparison of magnetic resonance imaging and transcranial Doppler ultrasonography in the evaluation of the central nervous stystem in children with sickle cell disease. J Pediatr Hamatol Oncol 2000; 22(4): 335-9.
[23] 
Adams R.J.: TCD in sickle cell disease: an important and useful test. Pediatr Radiol 2005; 35(3): 229-34.
[24] 
Adams R.J., Brambilla D.J., Granger S. et al.: Stroke and conversion to high risk in children screened with transcranial Doppler ultrasound during the STOP study. Blood 2004; 103(10): 3689-94.
[25] 
Hankins J.S., Fortner G.L., Mc Craville M.B. et al.: The natural history of conditional transcranial Doppler flow velocities in children with sickle cell anemia. Br J Haematol 2008; 142 (1): 4-9.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Kopyta I
Articles by:Emich-Widera E
Articles by:Świat M
Articles by:Gołba A

PubMed
Articles by:Kopyta I
Articles by:Emich-Widera E
Articles by:Świat M
Articles by:Gołba A


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych