Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Sleep disorders in Tourette syndrome in children and adolescents


Zaburzenia snu u dzieci i młodzieży z zespołem Tourette’a
Chair and Department of Developmental Neurology Poznan University of Medical Sciences Poland

Neurol Dziec 2010; 19, 37: 39-42
Full text PDF Sleep disorders in Tourette syndrome in children and adolescentsABSTRACT
Introduction and aim of the study: The aim of study was comparison the sleep disorders in patients with TS, diagnosed in the Chair and Department of Developmental Neurology Poznan University of Medical Sciences Poland in 2005–2007 to the group of healthy children in similar age. Material and methods: The research was conducted on 81 patients with TS and the group of 156 healthy children. The ICSD-2 was the base of sleep disorder criteria using during anamnesis in both groups. Results: One or more sleep disorder appeared statistically more frequent in TS (p<0.001). Bruxism (p<0.001), somnambulism (p<0.001), snoring (p=0,009), bed wetting (p=0,036) were statistically more frequent in TS group. The prevalence of sleep talking (p=0.492), nightmares (p=0.146), sleep terror (p=0.061) was similar in both groups. Conclusions: Sleep disorders were more common in children with TS in comparison to control group. There is a need of additional research to evaluate influence of sleep disorders in children with TS.

Key words: Tourette syndrome, sleep disorders, children, adolescents.


STRESZCZENIE
Wstęp i cel pracy: Celem pracy było porównanie zaburzeń snu u dzieci z zespołem Tourette’a hospitalizowanych w Klinice Neurologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w latach 2005-2007 z grupą kontrolną zdrowych dzieci w podobnym wieku. Materiał i metody: Badanie zostało przeprowadzone na 81 pacjentach z zespołem Tourette’a. W grupie kontrolnej było 156 zdrowych dzieci i młodzieży. Ankieta dotycząca zaburzeń snu, która badane były badane obie grupy dzieci została utworzona w oparciu kryteria zawarte w ICSD-2. Wyniki: Co najmniej jedno zaburzenie snu występowało statystycznie częściej w grupie dzieci z zespołem Tourette’a (p<0.001). Bruksizm (p<0.001), somnambulizm (p<0.001), chrapanie (p=0,009), moczenie nocne (p=0.036) pojawiało sie statystycznie istotnie częściej a grupie dzieci z zespołem Tourette’a. Częstość występowania mówienia przez sen (p=0.492), koszmarów sennych (p=0.146), lęków nocnych (p=0.061) była porównywalna w obu grupach pacjentów. Wnioski: Zaburzenia snu są częstsze u dzieci z zespołem Tourette’a w porównaniu do grupy kontrolnej. Konieczne są dalsze badania na większej grupie dzieci oceniające spektrum zaburzeń snu w zespole Tourette’a.

Słowa kluczowe: zespół Tourette’a, zaburzenia snu, dzieci, młodzież


BIBLIOGRAPHY
[1] 
Mol Debes N.M., Hjalgrim H., Skov L.: Validation of the presence of comorbidities in a Danish clinical cohort of children with Tourette syndrome. J Child Neurol 2008; 23: 1017-1027.
[2] 
Kohrman M.H., Carney P.R.: Sleep-related disorders in neurologic disease during childhood. Pediatr Neurol 2000; 23: 107-113.
[3] 
Cohrs S., Rasch T., Altmeyer S., et al.: Decreased sleep quality and increased sleep related movements in patients with Tourette’s syndrome. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2001; 70: 192-197.
[4] 
Stores G.: Sleep-wake function in children with neurodevelopmental and psychiatric disorders. Semin Pediatr Neurol 2001; 8: 188-197.
[5] 
Trajanovic N.N., Voloh I., Shapiro C.M. et al.: REM sleep behaviour disorder in a child with Tourette’s syndrome. Can J Neurol Sci 2004; 31: 572-575.
[6] 
Rothenberger A., Kostanecka T., Kinkelbur J. et al.: Sleep and Tourette syndrome. Adv Neurol 2001; 85: 245-259.
[7] 
Happe S., Trenkwalder C.: Movement Disorders in Sleep: Gilles de la Tourette Syndrome, Huntington’s Disease, and Dystonia. Somnologie 2002; 6: 53-67.
[8] 
Żarowski M., Steinborn B., Młodzikowska-Albrecht J.: Symptomatology of tic disorder and Tourette’s syndrome in children and adolescent. Diagnostic and treatment difficulties. Neurol Dziec 2005; 14: 41-49.
[9] 
Sandyk R.: Sleep disorders and Gilles de la Tourette’s syndrome. Neurology 1985; 35: 59-65.
[10] 
ICSD. International classification of sleep, 2th ed.: Diagnostic and coding manual. Westchester, Illinois: American Academy of Sleep Medicine 2005.
[11] 
Kahn A., Van de Merckt C., Rebuffat E. et al.: Sleep problems in healthy preadolescents. Pediatrics 1989; 84: 542-546.
[12] 
Prusiński A.: Parasomnie. Sen 2001; 1: 33-39.
[13] 
Żarowski M., Steinborn B.: Zaburzenia snu u dzieci. Pol Prz Nauk Zdr 2006; 1: 84-90.
[14] 
Agargun M.Y., Cilli A.S., Sener S. et al.: The prevalence of parasomnias in preadolescent school-aged children: a Turkish sample. Sleep 2004; 27: 701-705.
[15] 
Allen R.P., Singer H.S., Brown J.E., et al.: Sleep disorders in Tourette syndrome: a primary or unrelated problem? Pediatr Neurol 1992; 8: 275- 280.
[16] 
Eitner S., Urschitz M.S., Guenther A. et al.: Sleep problems and daytime somnolence in a German population-based sample of snoring schoolaged children. J Sleep Res 2007; 16: 96-101.
[17] 
Wills L., Garcia J.: Parasomnias: epidemiology and management. CNS Drugs 2002; 16: 803-810.
[18] 
Lottmann H.B., Alova I.: Primary monosymptomatic nocturnal enuresis in children and adolescents. Int J Pract 2007; 155: 8-16.
[19] 
Petit D., Touchette E., Tremblay R.E., et al.: Dyssomnias and parasomnias in early childhood. Pediatrics 2007; 119: 1016-1025.
[20] 
Partinen M., Hublin C., Kryger M.H.: Principles and practice in sleep medicine. WS Saunders Company: Philadelphia 2000.
[21] 
Blunden S., Lushington K., Lorenzen B. et al.: Neuropsychological and psychosocial function in children with a history of snoring or behavioral sleep problems. J Pediatr 2005; 146: 780-786.
[22] 
Montgomery-Downs H.E., O’Brien L.M., Holbrook C.R. et al.: Snoring and sleep-disordered breathing in young children: subjective and objective correlates. Sleep 2004; 27: 87-94.
[23] 
DSM-IVTR. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Washington, DC: American Psychiatric Association 2000.
[24] 
Singer H.S.: Tourette’s syndrome: from behaviour to biology. Lancet Neurol 2005; 4: 149-159.
[25] 
Comings D.E., Comings B.G.: Tourette syndrome: clinical and psychological aspects of 250 cases. Am J Hum Genet 1985; 37: 435- 450.
[26] 
Leckman J.F., Bloch M.H., Scahill L. et al.: Tourette syndrome: the self under siege. J Child Neurol 2006; 21: 642-649.
[27] 
Leckman J.F., Zhang H., Vitale A. et al.: Course of tic severity in Tourette syndrome: the first two decades. Pediatrics. 1998; 102: 14-19.
[28] 
Laberge L., Petit D., Simard C. et al.: Development of sleep patterns in early adolescence. J Sleep Res 2001; 10: 59-67.
[29] 
Archbold K.H., Pituch K.J., Panahi P. et al.: Symptoms of sleep disturbances among children at two general pediatric clinics. J Pediatr 2002; 140: 97-102.
[30] 
Simonds J.F., Parraga H.: Prevalence of sleep disorders and sleep behaviors in children and adolescents. J Am Acad Child Psychiatry 1982; 21: 383-388.
[31] 
Stein M.A., Mendelsohn J., Obermeyer W.H. et al.: Sleep and behavior problems in school-aged children. Pediatrics 2001; 107: 60.
[32] 
Stores G.: Practitioner review: assessment and treatment of sleep disorders in children and adolescents. J Child Psychol Psychiatry 1996; 37: 907-925.
[33] 
Bader G., Lavigne G.: Sleep bruxism; an overview of an oromandibular sleep movement disorder: review. Sleep Med Rev 2000; 4: 91-100.
[34] 
Laberge L., Tremblay R.E., Vitaro F. et al.: Development of parasomnias from childhood to early adolescence. Pediatrics 2000; 106: 67-74.
[35] 
Guilleminault C., Palombini L., Pelayo R.: Sleepwalking and sleep terrors in prepubertal children: what triggers them? Pediatrics 2003; 11: 17-25.
[36] 
Barabas G., Matthews W.S., Ferrari M.: Disorders of arousal in Gilles de la Tourette’s syndrome. Neurology 1984; 334: 815-817.
[37] 
Barabas G., Matthews W.S., Ferrari M.: Somnambulism in children with Tourette syndrome. Dev Med Child Neurol 1984; 26: 457-460.
[38] 
Pagel J.F.: Nightmares. Am Fam Physician 1989; 39: 145-148.
[39] 
Gilbert D.: Treatment of children and adolescents with tics and Tourette syndrome. J Child Neurol. 2006; 21: 690-700.
[40] 
Owens L.J., France K.G., Wiggs L.: Behavioural and cognitive-behavioural interventions for sleep disorders in infants and children: A review. Sleep Med Rev 1999; 3: 281-302.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Młodzikowska-Albrecht J
Articles by:Żarowski M
Articles by:Steinborn B

PubMed
Articles by:Młodzikowska-Albrecht J
Articles by:Żarowski M
Articles by:Steinborn B


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych