Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Padaczki z międzynapadowymi wyładowaniami w okolicach potylicznych u dzieci


Epilepsies with interictal occipital epileptiform discharges in children
Klinika Neurologii Rozwojowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Neurol Dziec 2010; 19, 37: 43-46
Full text PDF Padaczki z międzynapadowymi wyładowaniami w okolicach potylicznych u dzieciSTRESZCZENIE
Wstęp i cel pracy: Mimo że międzynapadowe wyładowania w okolicach potylicznych są dość częstym znaleziskiem w badaniach EEG, ciągle brak jest danych o korelacji występowania tych zmian ze stanem klinicznym pacjentów. W prezentowanej pracy podjęto próbę określenia takiej zależności. Materiał i metody: Do prezentowanego badania włączono 31 pacjentów z padaczką, w wieku od 12 miesięcy do 10 lat, u których występowały w zapisie międzynapadowym wyładowania w okolicach potylicznych. Wyniki: Większość z pacjentów miała napady o podłożu objawowym (71%). Wykazano, że obraz kliniczny napadów, rodzaj zmian w EEG oraz typ stosowanej terapii przeciwpadaczkowej różnią się znacznie pomiędzy grupami pacjentów z etiologią objawową a idiopatyczną napadów. Wnioski: Uzyskane wyniki wydają się mieć dość istotne znaczenie, zwłaszcza w tych typach napadów, które stanowią często problem diagnostyczny, gdzie przewidywanie przebiegu klinicznego na podstawie rodzaju zmian międzynapadowych może znacznie poprawić jakość i szybkość zastosowania procedur diagnostycznych i terapeutycznych.

Słowa kluczowe: padaczka, dzieci, wyładowania w okolicach potylicznych


ABSTRACT
Introduction: Although occipital discharges (OED) are relatively common finding in the EEG especially in children, there is still not enough data about the correlation of their presence and the clinical status of the patients. The presented work was undertaken in order to estimate such a correlation. Materials and Methods: 31 children, aged from 12 months to 10 years with the interictal occipital discharges were included in the study. Results: In most of them (71%) symptomatic etiology of epilepsy were identified. We found differences in morphology of seizures and in the age of onset, types of EEG changes, mode of treatment between the groups of idiopathic and symptomatic epilepsies. Conclusions: This study proves that detailed correlation between the clinical and EEG features is needed to make correct diagnosis and to imply therapeutic procedures in this very complex and difficult to treat form of epilepsy in children.

Key words: epilepsy, children, occipital epileptiform discharges


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Martinovic Z.: The new ILAE report on classification and evidencebased commentary on Panayiotopoulos syndrome and autonomic status epilepticus. Epilepsia 2007; 48:1215-1216.
[2] 
Lada C., Skiadas K., Theodorou V., Loli N., Covanis A.: A study of 43 patients with panayiotopoulos syndrome, a common and benign childhood seizure susceptibility. Epilepsia 2003; 44:81-88.
[3] 
Taylor I., Scheffer I. E. and Berkovic S. F.: Occipital epilepsies: identification of specific and newly recognized syndromes. Brain 2003; 126:753-769.
[4] 
Caraballo R., Koutroumanidis M., Panayiotopoulos C. P., Fejerman N.: Idiopathic childhood occipital epilepsy of Gastaut: a review and differentiation from migraine and other epilepsies. J Child Neurol 2009; 24:1536-1542.
[5] 
Martinovic Z.: Clinical correlations of electroencephalographic occipital epileptiform paroxysms in children. Seizure 2001; 10:379-381.
[6] 
Shahar E., Genizi, J.: Childhood epilepsy with occipital paroxysms: variations on the theme. Clin Pediatr (Phila) 2008; 47:224-227.
[7] 
Libenson M. H., Caravale B., Prasad A. N.: Clinical correlations of occipital epileptiform discharges in children. Neurology 1999; 53:265-269.
[8] 
Berg A. T., Berkovic S. F., Brodie M. J. et al.: Revised terminology and concepts for organization of seizures and epilepsies: report of the ILAE Commission on Classification and Terminology, 2005-2009. Epilepsia 2010, 51:676-685.
[9] 
Ferrie C. D.: Clinical correlations of occipital epileptiform discharges in children. Neurology 2000; 54:1544-1545.
[10] 
Mennink S., van Nieuwenhuizen O., Jennekens-Schinkel A. et al.: Early prediction of seizure remission in children with occipital lobe epilepsy. Eur J Paediatr Neurol 2003; 7:161-165.
[11] 
Wang C., Khurana D. S., Kothare S. V. et al.: Significance of interictal occipital epileptiform discharges in children. Epileptic Disord 2010; 12:59-64.
[12] 
Panayiotopoulos C. P.: Visual phenomena and headache in occipital epilepsy: a review, a systematic study and differentiation from migraine. Epileptic Disord 1999; 1:205-216.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Mazurkiewicz-Bełdzińska M
Articles by:Szmuda M
Articles by:Matheisel A

PubMed
Articles by:Mazurkiewicz-Bełdzińska M
Articles by:Szmuda M
Articles by:Matheisel A


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych