Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Evaluation of EEG abnormalities in children with migraine


Ocena nieprawidłowości EEG u dzieci z migreną




Department of Pediatric Neurology and Rehabilitation, Medical University of Białystok

Neurol Dziec 2010; 19, 37: 47-53
Full text PDF Evaluation of EEG abnormalities in children with migraine



ABSTRACT
Although EEG is not recommended for the clinical diagnosis of recurrent headache in children, but provides a vast potential for exploring the pathophysiology of migraine. The aim of the paper was the evaluation of EEG in children with migraine with and without aura. Material and method. Our study group consisted of 128 children and adolescents aged 7 - 18 years: 35 with migraine with aura, 45 with migraine without aura and 48 subjects with episodic tension-type headache. Patients with epilepsy or seizures history were excluded. EEG was performed interictally at least 24 hours after the last headache attack. Results. EEG was interpreted as abnormal in 62.9% subjects with migraine with aura, 64.4% patients with migraine without aura and in 54.2% children with tension-type headaches. Epileptiform discharges were detected in about 50% of records in each group with recurrent headache. In migraine with aura vs. without aura there was a higher incidence of attenuation of EEG activity and focal slow activity, lower incidence of generalized epileptic activity and generalized slow activity. There was an obvious trend towards a higher incidence of epileptic activity in response to photic stimulation in migraine vs. tension-type headache, particularly in migraine without aura. There were no significant differences in distribution of alpha, beta, theta and delta rhythms of background EEG activity in patients with recurrent headaches. Conclusions. The results of our study based on children without seizure history seems to suggest that the increased incidence of EEG abnormalities in childhood migraine did not necessarily point to an epileptic origin. Some differences between interictal EEG patterns could confirm central neuronal hyperexcitability in migraine.

Key words: migraine, children, electroencephalography


STRESZCZENIE
Chociaż EEG nie jest zalecane jako badanie diagnostyczne napadowych bólów głowy u dzieci, ale może być przydatnym narzędziem w badaniach nad patofizjologią migreny. Celem pracy była ocena EEG u dzieci z migreną z aurą i bez aury. Materiał i metoda. Naszym badaniem objęliśmy grupę 128 dzieci w wieku 7 – 18 lat: 35 z migreną z aurą, 45 z migreną bez aury i 48 z bólami głowy typu napięciowego. Wykluczono pacjentów z padaczką i napadami padaczkowymi w wywiadzie. EEG wykonywano w okresie bezbólowym, co najmniej 24 godziny po ostatnim ataku. Wyniki. Nieprawidłowy zapis EEG stwierdzono u 62,9% dzieci z migreną z aurą, 64,4% z migreną bez aury i 54,2% dzieci z bólami głowy typu napięciowego. Wyładowania padaczkowe znaleziono w około 50% zapisów EEG w każdej z podgrup napadowych bólów głowy. W grupie dzieci z migreną z aurą w porównaniu z migreną bez aury stwierdzono częstsze występowanie zapisów niskonapięciowych i ogniskowej czynności wolnej, natomiast rzadziej występowały uogólnione zmiany napadowe i uogólniona czynność wolna. Zaobserwowano tendencje do częstszego występowania aktywności napadowej jako reakcji na fotostymulację u pacjentów z migreną w porównaniu z bólami głowy typu napięciowego, szczególnie w migrenie bez aury. Nie było istotnych różnic rozkładu fal alfa, beta, hetta i delta w ilościowej ocenie EEG u pacjentów z różnymi typami napadowych bólów głowy. Wnioski. Uzyskane przez nas wyniki mogą sugerować, iż duży odsetek nieprawidłowości EEG w migrenie dziecięcej niekoniecznie odzwierciedla pochodzenie padaczkowe. Pewne różnice zapisów EEG w okresie między atakami bólowymi mogą potwierdzać nadpobudliwość neuronalną charakterystyczną dla migreny.

Słowa kluczowe: migrena, dzieci, elektroencefalografia


BIBLIOGRAPHY
[1] 
Gronseth G.S., Greenberg M.K.: The utility of the electroencephalogram in the evaluation of patients presenting with headache: a review of the literature. Neurology 1995; 45: 1263- 1267.
[2] 
Sand T.: EEG in migraine: a review of literature. Funct Neurol 1991; 6: 7-22.
[3] 
Kramer U., Nevo Y., Neufeld M.Y. et al: The value of EEG in children with chronic headaches. Brain Dev 1994; 16: 303-308.
[4] 
Puca F., de Tommaso M.: Clinical neurophysiology in childhood headache. Cephalalgia 1999; 19: 137-146.
[5] 
Schoenen J.: Clinical neurophysiology studies in headache: a review of data and pathophysiological hints. Funct Neurol 1992; 40: 191-204.
[6] 
Evans W.R., Olesen J.: Migraine classification, diagnostic criteria, and testing. Neurology 2003; 60(Suppl.2): S24-S30.
[7] 
Lewis D.W., Ashwal S., Dahl G. et al.: Practice parameter: Evaluation of children and adolescents with recurrent headaches. Report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology and the Practice Committee of the Child Neurology Society. Neurology 2002; 59: 490-499.
[8] 
Sandrini G., Friberg L., Janig W. et al.: Neurophysiological tests and neuroimaging procedures in non acute headache: guidelines and recommendations. Eur J Neurol 2004; 11: 217-224.
[9] 
Rossi P., Schoenen J., Bolla M. et al.: Implementation and evaluation of existing guidelines on the use of neurophysiological tests in non-acute migraine patients: a questionnaire survey of neurologists and primary care physicians. Eur J Neurol 2009; 16: 937-942.
[10] 
Magis D., Ambrosini A., Bendtsen L. et al.: Evaluation and proposal for optymalisation of neurophysiological tests in migraine: Part 1 - electrophysiological tests. Cephalalgia 2007; 27: 1323-1338.
[11] 
Ambrossini A., Schoenen J.: The electrophysiology of migraine. Curr Opin Neurol 2003; 16: 327-331.
[12] 
Giffin N.J., Kaube H.: The electrophysiology of migraine. Curr Opin Neurol 2002; 15: 303-309.
[13] 
Boćkowski L., Sobaniec W., Śmigielska-Kuzia J. et al.: The pattern - reversal visual evoked potentials in children with migraine with aura and without aura. Rocz Akad Med. Bialymst 2003; 48: 154 -157.
[14] 
Boćkowski L., Sobaniec W., Sołowiej E. et al.: Auditory cognitive eventrelated potentials in migraine with aura and without aura in children and adolescents. (in Polish) Neurol Neurochir Pol 2004; 38: 9-14.
[15] 
Sand T. Electroencephalography in migraine: a review with focus on quantitative electroencephalography and the migraine vs. epilepsy. Cephalgia 2003; 23(suppl.1): 5-11.
[16] 
Headache Classification Commitee of the International Headache Society. Classification and diagnostic criteria for headache disorders, cranial neuralgias and facial pain. Second edition. Cephalalgia 2004; Suppl.1: 8- 160.
[17] 
Abou-Khalil B., Misulis K.E. Atlas of EEG & Seizure Semiology. Butterworth Heinnemann, Philadelphia 2006: 99-176.
[18] 
Chen J.H., Wang P.J., Young C. et al.: Ethiological classification of chronic headache in children and their electroencephalographic features. Acta Paediatr Sin 1994; 35: 565.
[19] 
Aysun S.: Clinical experience on headache in children: analysis of 92 cases. J Child Neurol 1998; 13: 202-210.
[20] 
Froelich W.A., Carter C.C., O’Leary J.L. et al.: Headache in childhood. Neurology 1960; 10: 639-642.
[21] 
Whitehouse D., Pappas J.A., Escala P.H. et al.: Electroencephalographic changes in children with migraine. N. Engl J Med 1967; 276: 23-27.
[22] 
Kinast M., Lueders H., Rothner A.D. et al.: Benign focal epileptiform discharges in childhood migraine (BFEDC). Neurology 1982; 32: 23 - 27.
[23] 
Ziegler D.K., Wong G.: Migraine in children: clinical et electroencephalographical study of families: possible relationship to epilepsy. Epilepsia 1967; 8: 171-187.
[24] 
Prensky A., Sommer D.: Diagnosis and treatment of migraine in children. Neurology 1979; 29: 506-510.
[25] 
Nevo Y., Kramer U., Rieder-Grosswasser I. et al.: Clinical categorization of 312 children with chronic headache. Brain Dev 1994; 16: 441-444.
[26] 
Jay G.W.: Epilepsy, migraine, and EEG abnormalities in children: a review and hypothesis. Headache 1982; 2: 110-114.
[27] 
Bjřrk M.H., Sand T.: Quantitative EEG power and asymmetry increase 36h before a migraine attack. Cephalalgia 2008; 28: 960-968.
[28] 
Piccinelli P., Borgatti R., Nicoli F. et al.: Relationship between migraine and epilepsy in pediatric age. Headache 2006; 46: 413-421.
[29] 
Tozzi E., Florio I., Mesturino A. et al.: Hemicrania and photosensitive epilepsy in pediatric age. Clin Ter 1998; 149: 357-560.
[30] 
Lia C., Carenini L., Degioz C. et al.: Computerized EEG analysis in migraine patients. Ital J Neurol Sci 1995; 16: 249-254.
[31] 
Genco S., de Tomasso M., Prudenzano A.M.P. et al.: EEG features in juvenile migraine: topographic analysis of of spontaneous and visual evoked brain electrical activity. Cephalalgia 1994; 14: 41-46.
[32] 
De Tommaso M., Sciruicchio V., Guido M. et al.: EEG spectral analysis in migraine without aura attacks. Cephalalgia 1998; 18: 324-328.
[33] 
Seri S., Cerquiglini A., Guidetti V.: Computerized EEG topography in childhood migraine between and during attacks. Cephalalgia 1993; 13: 53-56.
[34] 
Farkas V., Kohleb O., Benninger C. et al.: Comparison of EEG background activity of epileptic children and children with migraine. In: Degen E, Dreifyss FE, eds. Benign localized and generalized epilepsies of early childhood. Oxford: Esevier;1992: 199-205.
[35] 
Valdizan J.R., Andreu C., Almarcegui C. et al.: Quantitative EEG in children with Headache. Headache 1994; 34: 53-55.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Boćkowski L
Articles by:Kuzia J
Articles by:Sobaniec W
Articles by:Sendrowski K

PubMed
Articles by:Boćkowski L
Articles by:Kuzia J
Articles by:Sobaniec W
Articles by:Sendrowski K


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych