Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Dziecięca i młodzieńcza postać stwardnienia rozsianego – przegląd piśmiennictwa i obserwacje własne


Pediatric multiple sclerosis – the review of literature and own clinical observations
1Katedra i Klinika Neurologii AM we Wrocławiu
2 Oddział Neurologii Dziecięcej Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka we Wrocławiu
3 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Neurologii AM we Wrocławiu

Neurol Dziec 2010; 19, 37: 55-60
Full text PDF Dziecięca i młodzieńcza postać stwardnienia rozsianego – przegląd piśmiennictwa
i obSTRESZCZENIE
Stwardnienie rozsiane (SM) w 2,7-5% przypadków rozpoczyna się w wieku rozwojowym. Dziecięca i młodzieńcza postać SM, ze względu na perspektywę wieloletniego przebiegu schorzenia, budzi szczególne zainteresowanie zwłaszcza w kontekście możliwości leczenia immunomodulacyjnego. Autorzy omawiają aktualne poglądy na patomechanizm i specyfikę obrazu klinicznego SM o wczesnym początku, a także metody diagnostyczne i strategie terapeutyczne zalecane w tej grupie pacjentów. Przedstawiają również własne doświadczenia kliniczne, związane z kilkuletnią obserwacją i leczeniem 34 pacjentów z dziecięcą i młodzieńczą postacią SM.

Słowa kluczowe: stwardnienie rozsiane – postać dziecięca i młodzieńcza, stwardnienie rozsiane o wczesnym początku, rezonans magnetyczny, potencjały wywołane, leczenie immunomodulacyjne


ABSTRACT
The 2,7-5% of cases of multiple sclerosis begins in childhood or adolescence. Pediatric MS deserves special attention because of the life-long perspective of the disease, especially regarding the possibilities of immunomodulating treatment. The authors have summarized current views on the background and specific clinical features of the early onset MS, as well as on the diagnostic methods and therapeutic strategies recommended for these patients. They also present their own clinical experiences, based on a several years of treatment and the follow-up of 34 patients with pediatric MS.

Key words: pediatric (childhood and juvenile) multiple sclerosis, early onset multiple sclerosis, magnetic resonance imaging, evoked potentials, immunomodulating therapies


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Sindern E., Haas J., Stark E., Wurster U.: Early onset MS under the age of 16: clinical and paraclinical features. Acta Neurol Scand 1992; 86: 280-284.
[2] 
Duquette. P., Murray T. J., Pleines J. et al. Multiple sclerosis in childhood: clinical profile in 125 patients. J Pediatr 1987; 111: 359-363.
[3] 
Selcen D., Anlar B., Renda Y.: Multiple sclerosis in childhood: report of 16 cases. Eur Neurol 1996; 36:79-84
[4] 
Cole G.F., Stuart C.A.: A long perspective on childhood multiple sclerosis. Dev Med Child Neurol 1995; 37: 661-666.
[5] 
Simone I.L., Carrara D., Tortorella C. et al. Course and prognosis in early onset MS. Comparison with adult-onset forms. Neurology 2002; 59:1922-1928
[6] 
Ghezzi A., Pozzilli C., Liguori M. et al.: Prospective study of multiple sclerosis with early onset. Mult Scler 2002; 8: 115-120
[7] 
Boiko A., Vorobeychik G., Paty D. et al.: Early onset multiple sclerosis. A longitudinal study. Neurology 2002; 59: 1006-1010.
[8] 
Renoux C., Vukusic S., Mikaeloff Y. et al. for the Adult Neurology Departments KIDMUS Study Group. Natural History of Multiple Sclerosis with Childhood Onset. N Engl J Med 2007;356:2603-2613.
[9] 
Chitnis T., Glanz B., Jaffin S., Healy B.: Demographics of pediatric-onset multiple sclerosis in an MS center population from the Northeastern United States. Mult Scler 2009; 00: 1-5.
[10] 
Mikaeloff Y., Caridade G., Assi S. et al. Prognostic factors for early severity in a childhood multiple sclerosis cohort. Pediatrics 2006; 118: 1133-1139.
[11] 
Belman A.L., Chitnis T., Renoux C., Waubant E.: Challenges in the classification of pediatric multiple sclerosis and future directions. Neurology 2007; 68 (suppl.2): S70-74.
[12] 
McDonald W.I., Compston A., Edan G., et al. Recommended diagnostic criteria for multiple sclerosis: guidelines from the International Panel on the diagnosis of multiple sclerosis. Ann Neurol 2001; 50: 121-127.
[13] 
Boiko A.N., Guseva M.E., Guseva M.R.: Clinico-immunogenetic characteristics of multiple sclerosis with optic neuritis in children. J Neurovirol. 2000; 6: S152-155.
[14] 
Anlar B., Alikasifoglu M., Kose G. et al.: Tumor necrosis factor-alpha gene polymorphism in children with multiple sclerosis. Neuropediatrics 2001; 32: 214-2116.
[15] 
Ohlenbush A., Pohl D., Hanefeld F.: Myelin oligodendrocyte gene polymorphism and childhood multiple sclerosis. Pediatr Res 2002; 52: 175-79.
[16] 
Forrester M.B., Coleman L., Kornberg A.J.: Multiple Sclerosis in Childhood: Clinical and Radiological Features. J Child Neurol 2009; 24; 56-64.
[17] 
Tardieu M., Mikaeloff Y.: Multiple sclerosis in children. Int MS J 2004; 11: 36-42.
[18] 
Banwell B., Ghezzi A, Bar-Or A et al. Multiple sclerosis in children: clinical diagnosis, therapeutic strategies, and future directions. Lancet Neurol 2007; 6: 887-902
[19] 
Correale J., Tenembaum S.N.: Myelin basic protein and myelin oligodendrocyte glycoprotein T-cell repertoire in childhood and juvenile multiple sclerosis Mult Scler 2006; 12: 412-422.
[20] 
Rostasy K., Withut E., Pohl D. et al.: Tau, phospho-tau, and S-100B in the cerebrospinal fluid of children with multiple sclerosis. J Child Neurol 2005; 20: 822-825.
[21] 
Krupp L.B., Banwell B., Tenembaum S. et al. International Pediatric MS Study Group. Consensus definitions proposed for pediatric multiple sclerosis and related disorders. Neurology 2007; 68(16 Suppl. 2): S7- S12.
[22] 
Ruggieri M., Polizzi A., Pavone L., Grimaldi L.M.E.: Multiple sclerosis in children under 6 years of age. Neurology 1999; 53: 478-484.
[23] 
Cole G.F., Auchterlonie L.A., Best P.V.: Very early onset multiple sclerosis. Dev Med Child Neurol 1995; 37: 667-672.
[24] 
Ghezzi A.: Clinical characteristics of multiple sclerosis with early onset Neurol Sci 2004; 25: S336-S339
[25] 
Simone I.L. , Carrara D., Tortorella C., Ceccarelli A., Livrea P.: Early onset multiple sclerosis. Neurol Sci 2000; 21:S861-S863
[26] 
Haliloglu G., Anlar B., Aysun S. et al.: Gender Prevalence in Childhood Multiple Sclerosis and Myasthenia Gravis. J Child Neurol 2002; 17: 390- 394
[27] 
Atzori M., Battistella P.A., Perini P. et al: Clinical and diagnostic aspects of multiple sclerosis and acute monophasic encephalomyelitis in pediatric patients: a single centre prospective study. Mult Scler 2009; 15: 363- 372.
[28] 
Ness J.M., Chabas D., Sadovnick A.D. et al. : for the International Pediatric MS Study Group: Clinical features of children and adolescents with multiple sclerosis. Neurology 2007; 68 (suppl.2): S37-45.
[29] 
Dale R.C., de Sousa C., Chong W.K. et al.: Acute disseminated encephalomyelitis, multiphasic disseminated encephalomyelitis and multiple sclerosis in children. Brain 2000; 123: 2407-2422.
[30] 
Gusev E., Boiko A., Bikova O. et al.: The natural history of early onset multiple sclerosis: comparison of data from Moscow and Vancouver. Clin Neurol Neurosurg 2002; 104: 203-207.
[31] 
Barkhof F., Rocca M., Francis G. I wsp.: Validation of diagnostic magnetic resonance imaging criteria for multiple sclerosis and response to interferon beta-1a. Ann Neurol 2003; 53: 718-24.
[32] 
Hahn C.D., Shroff M.M., Blaser S.I., Banwell B.L.: MRI criteria for multiple sclerosis. Evaluation in a pediatric cohort. Neurology 2004; 62: 806-808.
[33] 
Dastgir J., DiMario Jr. F.J. : Acute Tumefactive Demyelinating Lesions in a Pediatric Patient With Known Diagnosis of Multiple Sclerosis: Review of the Literature and Treatment Proposal. J Child Neurol 2009; 24: 431- 439.
[34] 
Belopitova L., Guergueltcheva P.V., Bojinova V.: Definite and suspected multiple sclerosis in children: long-term follow-up and magnetic resonance imaging findings. J Child Neurol 2001; 16: 317-324.
[35] 
Zgorzalewicz M: Stwardnienie rozsiane u dzieci i młodzieży. Aktualności Neurol 2003; 2: 137-144.
[36] 
Frederiksen J.L., Petrera J., Larsson H.B.W.: Serial MRI, VEP, SEP and biotesiometry in acute optic neuritis: value of baseline results to predict the development of new lesions at one year follow-up. Acta Neurol Scand 1996; 93: 246-252.
[37] 
Kryst-Widźgowska T., Ignatowicz R.: Magnetic resonance imaging in evaluation of demyelinating changes of CNS in children. Neur Dziec 1993; 2: 73-81.
[38] 
Dan B., Christiaens F., Christophe C., Dachy B.: Transcranial magnetic stimulation and other evoked potentials in pediatric multiple sclerosis. Pediatr Neurol 2000; 22: 136-138.
[39] 
Nishikawa M., Ichiyama T., Hayashi T. et al. Intravenous immunoglobulin therapy in acute disseminated encephalomyelitis. Pediatr Neurol 1999; 21: 583-586.
[40] 
Młodzikowska-Albrecht J., Steinborn B.: Leczenie immunomodulujące stwardnienia rozsianego o wczesnym początku. Neurol Dziec 2005; 28: 51-58.
[41] 
Śmigielska-Kuzia J., Sobaniec W., Kułak W. et al.: Aktualne dane na temat zastosowania interferonu w leczeniu stwardnienia rozsianego u pacjentów wieku rozwojowego. Nerol Neurochir Pol. 2004; 38: S45-51.
[42] 
Mikaeloff Y., Moreau T., Debouverie M. et al. Interferon-beta treatment in patients with childhood-onset multiple sclerosis. J Pediatr 2001; 139: 443-446.
[43] 
Tenembaum S., Martin S., Fejeman N.: Disease-modifying therapies in childhood a juvenile multiple sclerosis. Mult Scler 2001; 7: S57.
[44] 
Pohl D., Rostasy K., Hanefeld F. :The use of interferon-beta-1a (Rebif) in children and adolescents with multiple sclerosis. Mult Scler 2004; 10: S250, P610.
[45] 
Ghezzi A., Amato M. P., Capobianco M. et al. and ITEMS (Immunomodulatory Treatment of Early onset MS) Group: Diseasemodifying drugs in childhood-juvenile multiple sclerosis: results of an Italian cooperative study. Mult Scler 2005; 11: 420-426.
[46] 
Kurtzke J.F. Rating neurologic impairment in multiple sclerosis: an expanded disability status scale (EDSS). Neurology 1983;33:1444- 1452.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Pokryszko-Dragan A
Articles by:Gruszka E
Articles by:Bilińska M
Articles by:Dubik-Jezierzańska M
Articles by:Ujma-Czapska B
Articles by:Chrzan O
Articles by:Kuc H
Articles by:Radziejewska J
Articles by:Stoińska A
Articles by:Zaleśna K

PubMed
Articles by:Pokryszko-Dragan A
Articles by:Gruszka E
Articles by:Bilińska M
Articles by:Dubik-Jezierzańska M
Articles by:Ujma-Czapska B
Articles by:Chrzan O
Articles by:Kuc H
Articles by:Radziejewska J
Articles by:Stoińska A
Articles by:Zaleśna K


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych