Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Funkcjonowanie społeczne rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym


Social functioning of family with disabled child
1Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
2Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
3Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
4Klinika Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Neurol Dziec 2010; 19, 37: 67-73
Full text PDF Funkcjonowanie społeczne rodziny z dzieckiem niepełnosprawnymSTRESZCZENIE
Niepełnosprawność dziecka wpływa na społeczne funkcjonowanie jego oraz jego rodziny. Pojawienie się dziecka niepełnosprawnego w rodzinie może przekształcić system wartości rodziców. Utrudnia kształtowanie kompetencji społecznych, co w konsekwencji może prowadzić do zjawiska izolacji społecznej. Brak kontaktu, a także niewiedza i nieznajomość potrzeb osoby z dysfunkcją jest przyczyną lęku i niechęci. Osoby niepełnosprawne powinny uczestniczyć w życiu społecznym z uwagi na korzyści osobiste i na korzyści, jakie społeczeństwo może czerpać z kontaktów z nimi. Artykuł przedstawia wybrane aspekty społecznego funkcjonowania rodziny w obliczu niepełnosprawności.

Słowa kluczowe: niepełnosprawność, rodzina, kontakty społeczne


ABSTRACT
Disability affects social functioning of the child and child’s family as well. Child with disability born to a family may transform parents’ value system. It interferes with development of social competences and may lead, in consequence, to social isolation. Lack of contact, ignorance, poor knowledge of needs of the disabled child is a source of anxiety and aversion. The handicapped should participate in social life as it is beneficial not only to them but to the society as well. This article presents some social aspects of family functioning with disabled child.

Key words: disability, family, social life


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Janiszewska-Nieścioruk Z.: Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną, tom 2. Oficyna Wydawnicza IMUPLS, Kraków 2004.
[2] 
Wojciechowski F.: Niepełnosprawność. Rodzina. Dorastanie. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2007.
[3] 
Kościelska M., Bassam A.: Człowiek niepełnosprawny - rodzina i praca. Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2004.
[4] 
Kawczyńska-Butrym Z.: Wyzwania rodziny: zdrowie, choroba, niepełnosprawność, starość. Wydawnictwo Makmed, Lublin 2008.
[5] 
Twardowski A.: Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych. [w:] Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. I. Obuchowska (red.), Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999.
[6] 
Gronowska Z., Wilmowska-Pietruszyńska A.: Niepełnosprawność, a całkowita niezdolność do pracy. Arch Med Sąd Krym, 2007; 57: 6--10.
[7] 
Gindrich P., Kirenko J.: Odkrywanie niepełnosprawności wzrokowej w nauczaniu włączającym. Wydawnictwo Akademii Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej, Lublin 2007.
[8] 
Kirenko J.: Oblicza niepełnosprawności. Wydawnictwo Akademii Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej, Lublin 2006.
[9] 
Otrębski W.: Niepełnosprawność - wybrane problemy i definicje. [w:] Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych. E. Rutkowska [red], Wydawnictwo Czelej, Lublin 2002.
[10] 
Loska M., Myślińska D.: Uczeń z niepełnosprawnością ruchową w szkole. MENiS, Warszawa 2005.
[11] 
Arusztowicz B., Bąkowski W.: Dziecko niepełnosprawne z dysfunkcją narządu ruchu. Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2001.
[12] 
Dykcik W.: Pedagogika specjalna. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001.
[13] 
Kowalik S.: Psychologia niepełnosprawności umysłowej. [w:], Psychologia kliniczna Sęk H. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
[14] 
Rottermund J., Klinik A.: Wybrane uwarunkowania rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2005.
[15] 
Popielicki M., Zieman I., Kryzys psychiczny w związku z pojawieniem się w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. Szkoła Specjalna 2000; 1: 1-16.
[16] 
Biedrzycka B.: Rodzina dziecka niepełnosprawnego. Wybrane zagadnienia. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świdnicy, Świdnica 2007.
[17] 
Ziemska M., Analiza postaw rodzicielskich w rodzinach dzieci znerwicowanych [w:], Problemy psychoterapii dzieci i młodzieży. M. Grzywak-Kaczyńska, E. Węgrzynowicz (red.), PTHP, Warszawa 1973.
[18] 
Firkowska-Mankiewicz A.: Jakość życia osób niepełnosprawnych intelektualnie. Preselekcja QOL-Kwestionariusz Jakości Życia. Sztuka Leczenia, 1999; 5: 15-21.
[19] 
Kawczyńska-Butrym Z.: Rodzina. Koncepcje i przemiany rodziny [w:] Wybrane elementy socjologii. I. Taranowicz, A. Majchrowska, Z. Kawczyńska-Butrym (red.), Wydawnictwo Czelej, Lublin 2003.
[20] 
Macierz A.: Dziecko przewlekle chore. Opieka i wsparcie. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2006.
[21] 
Lalak D., Plich T.: Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1999.
[22] 
Pisula E.: Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2007.
[23] 
Tarkowska T.: Psychologiczne problemy osób niepełnosprawnych ruchowo [w:] Rehabilitacja medyczna. J. Kiwerski (red.), PZWL, Warszawa 2006.
[24] 
Wojciechowska A., Cierpka A.: Rodzina w percepcji rodzeństwa osób z niepełnosprawnością intelektualną - analiza porównawcza [w:] Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością. E. Pisula, D. Danielewicz (red.), Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2007.
[25] 
Sidor B.: Psychospołeczne aspekty funkcjonowania młodzieży mającej rodzeństwo z niepełnosprawnością umysłową. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2005.
[26] 
Pielkowa J.A.: Babcia i dziadek w rodzinie. Roczniki Socjologii Rodziny. Z. Tyszka (red), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1992.
[27] 
Janion E.: Dziecko przewlekle chore w rodzinie. Oficyna Wydawnictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2007.
[28] 
Tyszka Z.: Rodzina we współczesnym świecie. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2003.
[29] 
Marszałek L.: Społeczny kontekst niepełnosprawności. Seminare 2007; 24: 339-353.
[30] 
Ostrowska A.: Kompetencje społeczne osób niepełnosprawnych - bariery dorosłości. [w:] Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny. D. Rzędzicka, A. Kobylańska (red.), Oficyna Wydawnicza IMPULS , Kraków 2003.
[31] 
Borzyszkowska H.: Izolacja społeczna rodzin mających dziecko upośledzone umysłowo w stopniu lekkim. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Sendecka E
Articles by:Wiśniewska E
Articles by:Krajewska-Kułak E
Articles by:Kułak W

PubMed
Articles by:Sendecka E
Articles by:Wiśniewska E
Articles by:Krajewska-Kułak E
Articles by:Kułak W


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych