Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Stwardnienie rozsiane u dzieci: objawy kliniczne, diagnostyka, różnicowanie i leczenie


Multiple sclerosis in in children: clinical symptoms diagnosis, differential diagnostics and treatment
Specjalistyczny Gabinet Neurologii Dziecięcej, Wrocław

Neurol Dziec 2010; 19, 37: 75-82
Full text PDF Stwardnienie rozsiane u dzieci: objawy kliniczne, diagnostyka, różnicowanie i leczenieSTRESZCZENIE
Stwardnienie rozsiane (SM) u dzieci jest w ostatnich latach coraz lepiej poznane w aspekcie epidemiologii i objawów klinicznych. Kliniczna manifestacja SM u dzieci jest różnorodna. Początek jednoobjawowy (CIS), powyżej 10 roku życia, występuje w 53% przypadków i u 52% tej grupy dotyczy zapalenia nerwu wzrokowego. U większości dzieci występuje postać z rzutami i remisjami SM (RRSM, Relapsing-Remitting SM). Rozpoznanie SM u dzieci nastręcza szereg problemów, ponieważ niektóre zespoły chorobowe mogą mieć podobną albo taką samą symptomatologię. Badaniem z wyboru potwierdzającym rozpoznanie jest rezonans magnetyczny (MR). Jego interpretacja powinna być dokonana w oparciu o powszechnie przyjęte kryteria McDonalda. Diagnostyka różnicowa obejmuje liczne schorzenia, takie jak: ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia (ADEM), choroby naczyniowe mózgu (udar niedokrwienny), neuroboreliozę, encefalopatie mitochondrialne, leukodystrofie i inne. Rokowanie długoterminowe niekorzystne. Po 20 latach stopień inwalidztwa w skali EDSS wynosi 4 pkt. Choroba ma także niekorzystny wpływ na funkcje poznawcze, zwłaszcza w przypadkach o bardzo wczesnym początku. Leczenie immunomodulacyjne stosowane u dorosłych jest dobrze tolerowane u dzieci i wymaga monitorowania funkcji wątroby i parametrów hematologicznych.

Słowa kluczowe: stwardnienie rozsiane u dzieci, objawy kliniczne, leczenie


ABSTRACT
Recently multiple sclerosis (SM) in children has been increasingly better recognized with regard to epidemiology and clinical symptoms. The clinical manifestations of SM in children are diverse. One-symptom onset (CIS, Clinically Isolated Syndrom) in children takes place in 53% of over the age of 10 and very often involves inflammation of the optic nerve in more than 52% of patients. Most children with SM have a relapsing-remitting (RRSM) form of the disease. Diagnosing SM in children presents many problems because some of the disease units may have similar symptoms or they may be hard to distinguish. Test which confirms diagnosis of SM is magnetic resonance. Its interpretation should be made on the basis of the commonly adopted McDonald’s criteria. The differential diagnostics covers numerous diseases, such as acute multiple brain and spine inflammation, vascular-cerebral diseases, neuroborreliosis, mitochondrial encephalopathies, leukodystrophies and others. The long-term prognosis in children is unfavourable. The level of disability is already 4 points on the EDSS (Expanded Disability Status Scale) after 20 years. The disease also has a negative impact on cognitive functions. Immunomodulatory therapies approved for use in adults with SM are well tolerated in children, although monitoring of liver function is of a particular importance.

Key words: multiple sclerosis in children, clinical manifestations, treatment


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Simone I.L., Carrara D., Tortorella C. et al.: Course and prognosis in earlyonset SM: comparison with adult-onset forSM. Neurology 2002;59: 1922-1928.
[2] 
Mikaeloff Y., Caridade G., Assi S. et al.: Prognostic factors for early severity in a childhood multiple sclerosis cohort. Pediatrics 2006;118: 1133-1139.
[3] 
Confavreux C., Compston D.A., Hommes O.R. et al.: EDMUS, a European database for multiple sclerosis J Neurol Neurosurg Psychiatry 1992;55: 671-676.
[4] 
Mikaeloff Y., Suissa S., Valee L. et al.: First episode of acute CNS inflammatory demyelination in childhood: prognostic factors for multiple sclerosis and disability. KIDMUS Study Group. J Pediatr 2004;144: 246-252.
[5] 
First Large review of Childhood-Onset SM. American Academy of Neurology. 2007;7: 14.
[6] 
Boiko A., Vorobeychik G., Paty D. et al.: Early onset multiple sclerosis: a longitudinal study. Neurology 2002;59: 1006-1010.
[7] 
Tardieu M., Mikaeloff Y.: Multiple sclerosis in children. Int SM J 2004;11: 36-42.
[8] 
Ruggieri M., Polizzi A., Pavone L. et al.: Multiple sclerosis in children under 6 year of age. Neurology 1999;53: 478-484.
[9] 
Ghezzi A., Pozzilli C., Liguori M. et al.: Prospective study of multiple sclerosis with early onset. Mult Scler 2002;8: 115-118.
[10] 
Ness J.M., Chabas D., Sadovnick A.D. et al. International Pediatric SM Study Group. Clinical features of children and adolescents with multiple sclerosis. Neurology 2007; 68 (16 Suppl 2): S37-45.
[11] 
Banwell B., Shroff M., Ness J.M. et al.: MRI features of pediatric multiple sclerosis. Neurology 2007;68(16 Suppl 2): S46-S53.
[12] 
Renoux C., Vukusic S., Mikaeloff Y. et al.: Natural history of multiple sclerosis with childhood onset. N Engl J Med 2007;356: 2603-2613.
[13] 
Tenembaum S.N.: Disseminated encephalomyelitis in children. Clin Neurol Neurosurg 2008;110: 928-938.
[14] 
Wilejto M., Shroff M., Buncic J.R. et al.: The clinical features, MRI findings, and outcome of optic neuritis in children. Neurology 20006;67: 258-262.
[15] 
Defresne P., Hollenberg H., Husson B., et al.: Acute transverse myelitis in children: clinical course and prognostic factors. J Child Neurol 2003;18: 401-406.
[16] 
Wingerchuk D.M., Weinschenker B.G. Neuromyelitis optima: clinical presentation of a relapsing course and survival. Neurology 2003;60: 848-853.
[17] 
Duquette P., Murray T.J., Pleines J. et al.: Multiple sclerosis in childhood: clinical profile in 125 patients. J Pediatr 1987;111: 359-363.
[18] 
Zelnik N., Gale A.D., Shelburne S.A.: Multiple sclerosis in black children. J Child Neurol 1991;6: 53-57.
[19] 
Banwell B.L.: Pediatric multiple sclerosis. Curr Neurol Neurosci Rep 2004;4: 245-252.
[20] 
Cole G.F., Stuart C.A.: A long perspective on childhood multiple sclerosis. Dev Med Child Neurol 1995;37: 661-66.
[21] 
Beck R.W., Trobe J.D., Moke P.S. et al.: High-and low risk profiles for the development of multiple sclerosis within 10 years after optic neuritis: experience of the optic neuritis treatment trial. Arch Ophthalmol 2003;121: 944-949.
[22] 
Lana-Peixoto M.A., Andrade G.C.: The clinical profile of childhood optic neuritis. Arq Neuropsiquiatr 2001;59: 311-317.
[23] 
Mikaeloff Y., Suissa S., Valee L. et al.: First episode of acute CNS inflammatory demyelination in childhood: prognostic factors for multiple sclerosis and disability. J Pediatr 2004;144: 246-252.
[24] 
Confavrex C., Vukusic A., Adeleine P.: Early clinical predictors and progression of irreversible disability in multiple sclerosis: an amnesic process. Brain 2003;126: 770-782.
[25] 
Pinhas-Hamiel O., Sarova-Pinhas I., Achiron A.: Multiple sclerosis in childhood and adolescence: clinical features and management. Pediatr Drugs 2001;3: 329-336.
[26] 
Ruggieri M., Iannetti P., Polizzi A. et al.: Multiple sclerosis in children under 10 years of age. Neurol Sci 2004;25 (suppl 4): S326-S335.
[27] 
Trojano M., Ligurio M., Bosco Z.G. et al.: Age-related disability in multiple sclerosis. Ann Neurol 2002;51: 475-480.
[28] 
Paty D., Studney D., Redekop K. et al.: SM COSTAR: a computerized patient record adapter for clinical research purposes. Ann Neurol 1994;36 (suppl): S134-S135.
[29] 
Ghezzi A., Deptano V., Faroni J. et al.: Multiple sclerosis In childhood: clinical features of 149 cases. Mult Scler 1997;3: 43-46.
[30] 
Confavreux C., Vukusic S.: Natural history of multiple sclerosis; a unifying concept. Brain 2006;129: 606-616.
[31] 
McDonald W.I., Compston A., Edan G. et al.: Recommended diagnostic criteria for multiple sclerosis: guidelines from the International Panel on the diagnosis of multiple sclerosis. Ann Neurol 2001;50: 121-127.
[32] 
Hahn C.D., Shroff M.M., Blaser S. et al.: MRI criteria for multiple sclerosis: evaluation in a pediatric cohort. Neurology 2004;62: 806-808.
[33] 
Callen D.J., Shroff M.M., Branson H.M. et al.: MRI in the diagnosis of pediatric multiple sclerosis. Neurology 2009;72: 961-967.
[34] 
Balassy C., Bernert G., Wober-Bingol C. et al.: Long-term MRI observations of childhood-onset relapsing-remitting multiple sclerosis. Neuropediatrics 2001;32: 28-37.
[35] 
Pohl D., Rostasy K., Reiber H. et al.: CSF characteristics in early onset multiple sclerosis. Neurology 2004;63: 1966-1967.
[36] 
Pohl D., Rostasy K., Treiber-Held S. et al.: Pediatric multiple sclerosis: detection of clinically silent lesions by multimodal evoked potentials. J Pediatr 2006;149:125-127.
[37] 
Thomas T., Banwell B.: Seminars in neurology 2008;28: 69-83.
[38] 
Krupp L.B., Banwell B., Tenenbaum S.: International Pediatric SM Study Group. Consensus definitions proposed for pediatric multiple sclerosis. Neurology 2007;68 (16Suppl 2): S7-S12.
[39] 
Tenembaum S., Chamoles N., Fejerman N.: Acute disseminated encephalomyelitis; a long-term follow-up study of 84 pediatric patients. Neurology 2002;59: 1224-1231.
[40] 
Jones C.T.: Childhood autoimmune neurologic diseases of the central nervous system. Neurol Clin 2003;21: 745-764.
[41] 
Yu H.H., Lee J.H., Wang L.C. et al.: Neuropsychiatric manifestations in pediatric Systemic lupus erythematosus: a 20-year study. Lupus 2006;15: 651-657.
[42] 
Benseler S.M., Silverman E., Aviv R.I. et al.: Primary central nervous system vasculitis in children. Arthritis Rheum 2006;54: 1291-1297.
[43] 
Murphy J.M., Gomez-Anson B., Gillard J.H. et al.: Wegener granulomatosis: MR imaging findings in brain and meninges. Radiology 1999;213: 794-799.
[44] 
Hatachi S., Nakazawa T., Morinobu A. et al.: A pediatric patient with neuro-Behçet’s disease. Mod Rheumatol. 2006;16: 321-323.
[45] 
Pawate S., Agarwal A., Moses H. et al.: The spectrum of Susac’s syndrome. Neurol Sci 2009;30: 59-64.
[46] 
Read R.W., Rao N.A., Cunningham E.T.: Vogt-Koyanagi-Harada disease. Curr Opin Ophthalmol 2000;11: 437-442.
[47] 
Lamy C., Oppenheim C., Meder J.F. et al.: Neuroimaging in posterior reversible encephalopathy syndrome. J Neuroimaging 2004;14: 89-96.
[48] 
Kumar R., Singh S.N., Kohli N.: A diagnostic rule for tubercullous meningitis. Arch Dis Child 1999;81: 221-224.
[49] 
Morgało C., Ruino N.: Imaging meningo-encephalitis tuberculosis. Eur J Radiol 2005;55: 188-192.
[50] 
Garcia-Suarez J., de Migiel D., Krsnik I. et al.: Changes in the natural history of progressive multifocal leukoencephalopathy in HIV-negative lymphoproliferative disorders: impact of novel therapies. Am J Hematol 2005;80: 271-281.
[51] 
Valanne L., Ketonem L., Majander A. et al.: Neuroradiologic findings in children with mitochondrial disorders. AJNR Am J Neuroradiol 1998;19: 369-377.
[52] 
Desmond D.W., Moroney J.T., Lynch T. et al.: The natural history of CADASIL: a pooled analysis of previously published cases. Stroke. 1999;30: 1230-1233.
[53] 
Morre D.F., Kaneski C.R., Askari H. et al.: The cerebral vasculopathy of Fabry disease J Neurol Sci. 2007;257: 258-263.
[54] 
Swartz R.H., Kern R.Z.: Migraine is associated with magnetic resonance imaging white matter abnormalities: a meta-analysis. Arch Neurol 2004;61: 1366-1368.
[55] 
Pohl D., Waubant E., Banwell B. et al.: Treatment of pediatric multiple sclerosis and variants. Neurology 2007;68(16 suppl.2): S54-S65.
[56] 
Hahn J.S., Siegler D.J., Enzmann D.: Intravenous gammaglobulin therapy in recurrent acute disseminated encephalomyelitis. Neurology 1996;46: 1173-1174.
[57] 
Banwell B., Ghezzi A., Mikaellof Y. et al.: Multiple sclerosis in children: clinical diagnosis, therapeutic strategies, and future direction. Lancet Neurol 2007;6: 887-902.
[58] 
Kappos L., Traboulsee A., Constantinescu C. et al.: Long-term subcutaneous interferon beta-1a therapy In patients with relapsingremitting SM. Neurology 2006;67: 944-953.
[59] 
Banwell B., Reder A.T., Krupp L. et al.: Safety and tolerability of interferonbeta- 1b in pediatric multiple sclerosis. Neurology 2006;66: 472-476.
[60] 
Pohl D., Rostasy K., Gärtner J. et al.: Treatment of early onset multiple sclerosis with subcutaneous interferon beta-1a. Neurology 2005;64: 778-779.
[61] 
Ghezzi A., Amato M.P., Capobianko M. et al.: Disease-modifying drugs in childhood-juvenile multiple sclerosis: results o fan Italia co-operative study. Mult Scler 2005;11: 420-424.
[62] 
Kornek B., Bernert G., Balassy C. et al.: Glatiramer acetate treatment in patients withchildhood and juvenile onset multiple sclerosis. Neuropediatrics 2003;34:120-126.
[63] 
Tenembaum S.N., Segura M.J.: Interferon beta-1a treatment in childhood and juvenile-onset multiple sclerosis. Neurology 2006;67: 511-513.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Wilczek A

PubMed
Articles by:Wilczek A


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych