Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Zespół ADHD jako predyktor palenia papierosów


ADHD as a predictor of cigarette smoking
1Katedra Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
2 Zakład Psychologii Ogólnej i Psychodiagnostyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Neurol Dziec 2010; 19, 37: 83-86
Full text PDF Zespół ADHD jako predyktor palenia papierosówSTRESZCZENIE
Palenie papierosów jest obecnie największym zagrożeniem dla ludzkiego zdrowia i życia. Jednostki z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytami uwagi (ADHD) są w grupie szczególnego ryzyka – osoby te prawie dwukrotnie częściej palą papierosy w porównaniu z populacją generalną – wykazując przy tym zwiększone trudności w rzucaniu nałogu. Artykuł jest próbą wyjaśnienia przyczyn tego zjawiska. Dokonany przegląd badań pozwolił wyodrębnić trzy podstawowe kierunki tłumaczące tak wysoki wskaźnik palenia wśród osób z ADHD. Badacze zwracają uwagę na podobne podłoże genetyczne nadpobudliwości ruchowej i zwiększonej predyspozycji do zażywania wyrobów tytoniowych. Podkreśla się również oddziaływanie nikotyny na poprawę funkcjonowania poznawczego, co świadczyć może o paleniu papierosów jako formie samoleczenia objawów zaburzenia. Ostatnia grupa badań skupia się na wpływie farmakoterapii ADHD za pomocą środków stymulujących, które zwiększają natężenie palenia u leczonych.

Słowa kluczowe: ADHD, palenie papierosów, metylofenidat


ABSTRACT
Cigarette smoking is one of the biggest threats to human health and life. People with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) are in the high-risk group as they are twice more often susceptible to cigarette addiction as compared to the general population. What is more, they also have lower quit ratios. This article is an attempt to identify and present the major causes of this dependency. Research review allowed to highlight three primal directions for explaining the high ratios of smoking behaviors among ADHD individuals. Researchers indicate similar genetic background for both ADHD and cigarette smoking that may give rise to this comorbidity. Due to recent findings on nicotine influence on cognitive performance it is also emphasized that smoking among ADHD is a form of self-medication. The last group of research concentrates on the influence of pharmacotherapy in ADHD on smoking – stimulant drugs may increase rates of cigarette smoking.

Key words: ADHD, cigarette smoking, methylphenidate


PIŚMIENNICTWO
[1] 
WHO Report on the Global Tabacco Epidemic, 2008.
[2] 
Killeen M. R.: Focus on Research. On ADHD and Smoking. JCAPN 2002; 15 (4): 178-179.
[3] 
Lasser K., Boyd J.W., Woolhandler S. et al.: Smoking and mental Illness. A Population-Based Prevalence Study. JAMA 2000; 284: 2606-2610.
[4] 
Bragdon, A. D., Gamon, D.: Kiedy mózg pracuje inaczej. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2003.
[5] 
Wolańczyk T., Kołakowski A., Skotnicka M.: Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci. Prawie wszystko, co chcielibyście wiedzieć. „Bifolium”, Lublin 1999.
[6] 
Kołakowski A., Wolańczyk T., Pisula A. i wsp.: ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.
[7] 
Kubiak H.: Neuropsychologiczne aspekty nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci. [w:] Dziecko chore. Zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne. B., Cytowska B. Winczura [red.] Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Kraków 2007.
[8] 
Biederman J.: Advancing the neuroscience of ADHD. Attention-Deficit/ Hyperactivity Disorder: A Selective Overview Biol Psychiatry 2005; 57: 1215-1220.
[9] 
D’Agati E., Moavero R., Paloscia C. et al.: The neurology of Attention Deficit/Hyperactivity Disorder Neur Dziec 2008; 17: 15-20.
[10] 
Borkowska A. R.: ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytami uwagi. [w:] Neuropsychologia kliniczna dziecka. A.R., Borkowska, Ł. Domańska [red.], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, 177 - 200.
[11] 
Hallowell E.M., Ratey J.J.: W świecie ADHD. Nadpobudliwość psychoruchowa z zaburzeniami uwagi u dzieci i dorosłych. Media Rodzina, Poznań 2004.
[12] 
Lambert N.M., Hartsough C.S.: Prospective study of Tobacco smoking and substance dependencies among samples of ADHD and non-ADHD participants. J of Learn Dis 1998; 31: 533-544.
[13] 
Pomerleau O.F., Downey K.K., Stelson F.W. et al.: Cigarette smoking in adult patients diagnosed with attention deficit hyperactivity disorder. J Subst Abuse 1995; 7: 373-378.
[14] 
Humfleet G.L., Prochaska J.J., Mengis M. et al.: Preliminary evidence of the association between the history of childhood attention-deficit/ hyperactivity disorder and smoking treatment failure. Nicotine Tob Res 2005; 3: 453-460.
[15] 
McClernon F.J., Fuemmeler B.F., Kollins S.H. et al.: Interactions between genotype and retrospective ADHD symptoms predict lifetime smoking risk in a sample of young adults. Nicotine Tob Res 2008; 1: 117-127.
[16] 
Lerer E., Kanyas K., Karni O. et al.: Why do young women smoke? Role of traumatic life experience, psychological characteristic and serotonic genes. Molec Psych 2006; 11: 771-781.
[17] 
Lerman C., Caporaso N., Main D. et al.: Depression and self-medication with nicotine: The modifying influence of the dopamine D4 receptor gene. Health Psychol 1998; 17: 56-62.
[18] 
Sullivan P.F., Neale M.C, Silverman M.A. et al.: An association study of DRD5 with smoking initiation and progression to nicotine dependence. AJMG 2001; 105: 259-265.
[19] 
Swanson J. M., Flodman P., Kennedy J. et al.: Dopamine genes and ADHD. Neurosci Biobehav Rev 2000; 24: 21-25.
[20] 
Siemińska A.: Genetyczne uwarunkowania uzależnienia od tytoniu. Alergia Astma Immunologia 2005; 10: 69-73.
[21] 
Levin E.D., Conners C.K., Sparrow E. et al.: Nicotine effects on adults with attention-deficit/hyperactivity disorder. Psychopharmacology (Berl) 1996; 123: 55-63.
[22] 
Barkley R. A.: Attention-Deficit hyperactivity disorder. Sci Am 1998; 279 (3): 44-49.
[23] 
Potter A.S., Newhouse P.A.: Effects of acute nicotine administration on behavioral inhibition in adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder. Psychopharmacology (Berl)2004; 176: 182-194.
[24] 
Biederman J., Wilens T., Mick E. et al.: Pharmacotherapy of Attentiondeficit/ Hyperactivity Disorder Reduces Risk for Substance Use Disoder. Pediatrics 1999; 104: 1-5.
[25] 
Rush C.R., Higgins S.T., Vansickel A.R. et al.: Methylphenidate increases cigarette smoking. Psychopharmacology (Berl) 2005; 181: 781-789.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Nowogrodzka A
Articles by:Piasecki B
Articles by:Mojs E
Articles by:Gębska M

PubMed
Articles by:Nowogrodzka A
Articles by:Piasecki B
Articles by:Mojs E
Articles by:Gębska M


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych