Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Trudności diagnostyczne w padaczkach wieku niemowlęcego ze szczególnym uwzględnieniem zespołu Sandifera


Diagnostic problems in infant epilepsies with particular attention to Sandifer syndrome
Oddział Neurologii Dziecięcej z Pododdziałem Rehabilitacji Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy

Neurol Dziec 2010; 19, 37: 87-91
Full text PDF Trudności diagnostyczne w padaczkach wieku niemowlęcego ze szczególnym uwzględnieniem zespoSTRESZCZENIE
W praktyce neurologa dziecięcego napadowe zaburzenia ruchowe u niemowląt często stwarzają trudności diagnostyczne. Wynikają one z podobnych objawów ruchowych w stanach padaczkowych i niepadaczkowych i w niektórych stanach fizjologicznych wieku rozwojowego, który sprzyja wystąpieniu tych zaburzeń. W pracy przedstawiamy trzy przypadki, w których diagnostyce różnicowej brano pod uwagę zespół Sandifera. Mianem tym określa się napadowo występujące krótkotrwałe ruchy dystoniczne szyi współistniejące z refluksem żołądkowo-przełykowym. Na zespół ten mogą się również składać ruchy kończyn górnych, zwroty gałek ocznych ku górze i obniżenie napięcia mięśniowego. Z naszych obserwacji wynika, że niemowlęta, u których występują napadowe zaburzenia ruchowe wymagają dłuższej obserwacji i szerokiej diagnostyki celem ustalenia ich przyczyny.

Słowa kluczowe: padaczka, zespół Sandifera, refluks żołądkowo-przełykowy


ABSTRACT
In the practice of pediatric neurologist, paroxysmal motor disorders in infants often pose diagnostic problems. They result from similar motor symptoms in epileptic and nonepileptic statuses as well as from some physiologic or special developmental age states, which may trigger them. In this paper we present 3 cases diagnosed towards Sandifer syndrome. The disease is defined as paroxysmal brief dystonic neck movements coexistent with astroesophageal reflux. Movement of upper limbs, conjugated up eye movements and decreased muscle tone may also be present. We determined that infants who have paroxysmal motor symptoms require longer observation and more extensive diagnostic tests in order to reach correct diagnosis.

Key words: epilepsy, Sandifer syndrome, gastroesophageal reflux


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Kotagal P., Costa M., Wyllie E.: Paroxysmal nonepileptic events in children and adolescents. Pediatrics 2002; 110: e46.
[2] 
Sameer M., Stephenson J.: Syncopal and cardiac attacks imitating or provoking epileptic seizures. [w:] A practical guide to childhood epilepsies. Panayiotopoulos C.P., Medicinae 2006; 1: 115-127.
[3] 
Deskin R.W.: Sandifer Syndrome: A cause of torticcolis in infanci. Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol. 1995; 32: 183-185.
[4] 
Dabadie A., Roussey M., Treguier C. et al.: Torticollis in children: do not forget the Sandifer syndrome. Ann Pediatr 1990; 37: 51-53.
[5] 
De Ybarroudo L., Mazur L.J.: Sandifer syndrome in a child with asthma and cerebral palsy. South Med J 2000; 93: 1019-1021.
[6] 
Shepherd R.W., Wren J., Evans S. et al.: Gastroesophageal reflux in children. Clinical profile, course and outcome with active therapy in 126 cases. Clinical Pediatrics 1987; 26: 55-60.
[7] 
Kabakus N., Kurt A.: Sandifer Syndrome: A continuing problem of misdiagnosis. Pediatrics International 2006; 48: 622-625.
[8] 
De Palma A., Pattarino G., Paccagnini S. et al.: Intramedullary neuroenteric cyst simulating Sandifer syndrome. Pediatr Med Chir 2005; 27: 101- 103.
[9] 
Sweetman L., Yu-tze Ng., Kerrigan J.F.: Gelastic seizures misdiagnosed as gastroesophageal reflux disease. Clinical Pediatrics 2007; 46: 325- 328.
[10] 
Panayiotopoulos C.P.: Vomiting as an ictal manifestation of epileptic seizures and syndroms. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 1988; 51: 1448-1451.
[11] 
Shuper A., Goldberg-Stern H.: Ictus emeticus. Pediatric Neurology 2004; 31: 283-286.
[12] 
Whiting S., Duchowny M.: Clinical spectrum of cortical dysplasia in childhood: diagnosis and treatment issues. J. Child. Neurol. 1999; 14: 759-771.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Masztalerz A
Articles by:Müller L
Articles by:Wesołowska M
Articles by:Sergot-Martynowska G

PubMed
Articles by:Masztalerz A
Articles by:Müller L
Articles by:Wesołowska M
Articles by:Sergot-Martynowska G


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych