Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Rola wieloczynnikowej terapii usprawniającej w opiece nad dzieckiem z postępującą leukodystrofią metachromatyczną


The role of multifactorial rehabilitation of a child with progressive metachromatic leukodystrophy
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej

Neurol Dziec 2010; 19, 37: 93-96
Full text PDF Rola wieloczynnikowej terapii usprawniającej w opiece nad dzieckiem z postępującą leukodystrSTRESZCZENIE
W pracy przedstawiono przypadek 6-letniej dziewczynki z późnoniemowlęcą postacią leukodystrofii metachromatycznej i zaawansowanym upośledzeniem czynności psychomotorycznych. Jej aktywna rehabilitacja z wykorzystaniem wszystkich dostępnych metod umożliwia optymalną opiekę i pielęgnację. Systematyczna rehabilitacja prowadzona przez doświadczonego fizjoterapeutę w sposób widoczny poprawia komfort codziennej egzystencji dziecka, co stanowi pomoc nie do przecenienia dla jego rodziców.

Słowa kluczowe: późnoniemowlęca leukodystrofia metachromatyczna, defekt metaboliczny, rehabilitacja.


ABSTRACT
The paper presents the case of a six-year-old girl with late-infantile metachromatic leukodystrophy, and an advanced impairment of psychomotor activities. Her active rehabilitation with the use of all the available methods enables optimal care and nursing. Regular rehabilitation conducted by an experienced physiotherapist evidently improves the comfort of the child’s everyday existence and it provides invaluable support to her parents.

Key words: late-infantile metachromatic leukodystrophy, metabolic defect, rehabilitation.


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Marszał E.: Leukodystrofie oraz inne choroby ośrodkowego układu nerwowego z uszkodzeniem istoty białej u dzieci i młodzieży. Śląska Akademia Medyczna, Katowice 1998.
[2] 
Biffi A., Lucchini G., Rovelli A. et al.: Metahromatic leukodystrophy: an overview of current and prospective treatments. Bone Marrow Transplant 2008; 42: 2-6.
[3] 
Ługowska A., Włodarski P., Płoski R. et al.: Molecular and clinical consequences of novel mutations in the arylsulfatase A gene. Clin Genet 2009; 75: 57-64.
[4] 
Czochańska J.: Neurologia dziecięca. PZWL, Warszawa 1990.
[5] 
Michałowicz R., Jóźwiak S.: Neurologia dziecięca. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2000.
[6] 
Czartoryska B., Tylki-Szymańska A., Górska D. et al.: Lysosomal storage diseases: diagnosis and incidence in Poland. Bulletin SO RAMN 2001; 1 (99): 6-7.
[7] 
Sieniowska M.: Podręcznik pediatrii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
[8] 
Baumann N., Turpin JC.: Adult-onset leukodystrophies. J. Neurol., 2000; 247 (10): 751-759.
[9] 
Matyja M., Domagalska M.: Podstawy usprawniania neurorozwojowego według Berty i Karela Bobathów. ŚAM, Katowice 1998.
[10] 
Sadowska L.: Neurofizjologiczne metody usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwoju. AWF, Wrocław 2004.
[11] 
Vojta V., Peters A.: Metoda Vojty. Grupy mięśniowe w odruchowej lokomocji i w ontogenezie ruchu. Przekł. G. Banaszek, J. Gantner J., Fundacja „Promyk Słońca”, Wrocław 2006.
[12] 
Nowotny J.: Podstawy fizjoterapii. Cz. 3., Wybrane metody fizjoterapii. Kasper, Kraków 2005.
[13] 
Sadowska L.: Neurokinezjologiczna koncepcja diagnostyki i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju motorycznego opracowana przez Vaclawa Vojtę. Ortop Traumatol Rehabil, 2001; 3(4):519-526.
[14] 
Rutkowska M., Zawitkowski P., Bartochowski A.: Kinezyterapia dróg oddechowych u noworodka. Postępy w neonatologii. Polskie Towarzystwo Neonatologiczne, Poznań 1999: 445-454.
[15] 
Sieroń A., Pasek J., Mucha R.: Światło niskoenergetyczne w medycynie i rehabilitacji. Rehabilitacja w Praktyce 2007;1:25-27.
[16] 
Nowotny J.: Podstawy fizjoterapii. Cz 2. Podstawy metodyczne i technika wykonywania niektórych zabiegów. Kasper, Kraków 2004.
[17] 
Magiera L.: Klasyczny masaż leczniczy. Wydawnictwo BIO-STYL, Kraków 2007.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Fuchs M
Articles by:Słonka K
Articles by:Małys K
Articles by:Hyla-Klekot L

PubMed
Articles by:Fuchs M
Articles by:Słonka K
Articles by:Małys K
Articles by:Hyla-Klekot L


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych