Vol. 29/2020 Issue 59
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Dopplerowskie spektrum przepływu krwi w tętnicach mózgowych u dzieci z bólami głowy


Transcranial Doppler examination in children with headache


Neurol Dziec 2001; 10, 20: 37-46STRESZCZENIE
Celem pracy było porównanie wyników badania dopplerowskiego u dzieci z migreną i napięciowymi bólami głowy w okresie międzynapadowym. Grupę badaną stanowiło 42 dzieci o średnim wieku 14,5 lat hospitalizowanych w Klinice Neurologii w Zabrzu z powodu napadowych bólów głowy (24 dziewczynki i 18 chłopców). Grupę kontrolną stanowiło 32 dzieci bez bólów głowy w wywiadzie. U wszystkich dzieci przeprowadzono badanie kliniczne, a także dopplerowską ocenę prędkości przepływu krwi i indeksu pulsacyjnego w tętnicach szyjnych i środkowych mózgu oraz reaktywności naczyniowej tętnic środkowych mózgu. U połowy dzieci z migreną uzyskano nieprawidłowy wynik badania dopplerowskiego. Zmiany w UDP występowały częściej u chłopców. U dzieci z bólami głowy stwierdzono znamiennie wyższą prędkość przepływu krwi w tętnicach środkowych mózgu (p<0,05) i reaktywność tych naczyń w stosunku do grupy kontrolnej (p<0,005). Nie odnotowano istotnych statystycznie różnic parametrów przepływu krwi pomiędzy podgrupami dzieci z migreną i napięciowymi bólami głowy. Uzyskane przez nas wyniki wskazują, iż u dzieci z bólami głowy istnieją zmiany przepływu krwi w mózgu, które łączą się ze zwiększoną reaktywnością naczyń. Uważamy, że ultrasonograficzne badania przepływu krwi i reaktywności naczyń mózgowych u osób z bólami głowy stanowią przyczynek do określenia ich patomechanizmu.

Słowa kluczowe: bóle głowy u dzieci, prędkość przepływu krwi w tętnicach mózgowych, reaktywność tętnic mózgowych.


ABSTRACT
The aim of the study was to compare hemodynamic changes assessed by TCD in migraine and tension headaches in pain-free periods in 42 children. Control group consisted of 32 children without headache. Doppler examination including evaluation of BFV and Pl of ICA's and MCA's, and evaluation of CVR was performed. Abnormal result of TCD examination was observed more often in boys and in subgroup of migraine patients. Compared to control group, headache children presented significantly higher BFV of MCA and CVR (p<0.05, p<0.005 respectively). There were no significant differences in cerebral blood flow parameters between children suffering from migraine and tension headaches. The obtained results indicate the presence of blood (Iow disturbances connected with increased cerebrovascular reactivity in children with head-ache. TCD examination including CVR measurement may be useful in determining children's headache pathomechanism.

Key words: child headache cerebral blood flow velocities, cerebrovascular reactivity.


Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Kwieciński J
Articles by:Biemawska J
Articles by:Kapustecki J
Articles by:Becelewski J
Articles by:Pierzchała K

PubMed
Articles by:Kwieciński J
Articles by:Biemawska J
Articles by:Kapustecki J
Articles by:Becelewski J
Articles by:Pierzchała K


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych