Vol. 29/2020 Issue 59
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Długofalowa obserwacja chłopca z podejrzeniem choroby moyamoya leczonego operacyjnie


Long term follow-up of the patient with suspected moyamoya disease treated surgicaly


Neurol Dziec 2001; 10, 20: 121-130STRESZCZENIE
Choroba moyamoya jest rzadkim schorzeniem o nieustalonej etiologii dotyczącym naczyń mózgowych. Charakteryzuje się postępującym zwężeniem naczyń koła tętni-czego Willisa z wytworzeniem sieci krążenia obocznego. Do głównych objawów występujących u dzieci należą migreno-podobne bóle głowy, epizody udarowe i napady padaczkowe. Autorzy przestawiają 19-letniego chorego z klinicznym obrazem padaczki ogniskowej i bólów głowy o obrazie migreny z aurą. Badane angio-MR i arteriograficzne ujawniło obustronne zwężenie tętnic szyjnych wewnętrznych znacznego stopnia. Leczniczo zastosowano angioplastykę zwężonych tętnic uzyskując ustąpienie objawów klinicznych

Słowa kluczowe: choroba moyamoya, zwężenie tętnicy szyjnej, udar mózgu


ABSTRACT
Moyamoya disease is a rare idiopathic cerebral vasculopathy characterized by progressive intracranial vascular stenoses of the circie of Willis associated with collateral network of telengiectatic vessels. Migraine - like episodes, ischemic attacks and epileptic fits constitute the major presentation in children. A 19-year - old male patient presenting focal epilepsy and migraine-like headaches is reported. Angio - magnetic resonance imaging and angiography revealed bilateral occiussion ofthe internal carotid. Endovascular dilatation of both internal carotid was succesfully performed.

Key words: moyamoya disease, carotid stenosis, ischemic attacks


Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Szczepanik E
Articles by:Kruk M
Articles by:Dowżenko A
Articles by:Pakszys M

PubMed
Articles by:Szczepanik E
Articles by:Kruk M
Articles by:Dowżenko A
Articles by:Pakszys M


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych