Vol. 29/2020 Issue 59
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Dramatyczne ujawnienie dystrofii typu Duchenne'a - wystąpienie ostrych zaburzeń kardiologicznych w trakcie znieczulenia u 5-letniego chłopca


Dramatic manifestation of Duchenne's dystrophy - a case of a 5-year-old boy with acute cardiologic disturbances during anaesthesia


Neurol Dziec 2001; 10, 20: 131-134STRESZCZENIE
Autorzy przedstawiają przypadek 5-letniego chłopca z dystrofią mięśniową Duchenne'a, rozpoznaną po wcześniejszych, dramatycznych powikłaniach anestezjologicz-nych o charakterze ostrych zaburzeń kardiologicznych. Sugerują rozważenie rutynowego oznaczenia poziomu kinazy kreatynowej przed zabiegiem operacyjnym u dzieci

Słowa kluczowe: dystrofią mięśniowa Duchenne'a, znieczulenie.


ABSTRACT
The authors present a case of a 5-year-old boy with Duchenne's dystrophy, diagnosed after dramatic anaesthesiologic complications characteristic of acute cardiologic disturbances. They suggest to consider a routine determination of creatine kinase before operation with chidren.

Key words: Duchenne's dystrophy, anaesthesia


Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Piasecki L
Articles by:Kasprzyk J
Articles by:Torbus O

PubMed
Articles by:Piasecki L
Articles by:Kasprzyk J
Articles by:Torbus O


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych