Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Long term results of neurosurgical treatment of subdural fluid collections in infants after purulent meningitis


Odległe wyniki leczenia neurochirurgicznego wylewów podtwardówkowych u niemowląt po przebytym ropnym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych
1Chair and Department of Paediatrics in Zabrze
2Chair and Clinic of Neurosurgery
3Chair and Department of Radiology and Nuclear Medicine
4Chair and Department of Paediatric`s Surgery in Zabrze
5First Chair and Department of Radiology in Zabrze
6Chair and Clinic of Anesthesiology and Intensive Care
7Department of Paediatric Cardiology, Medical University of Silesia, Katowice

Neurol Dziec 2010; 19, 38: 33-39
Full text PDF Long term results of neurosurgical treatment of subdural fluid collections in infants after puruABSTRACT
Despite efficient vaccination schedules, great progress in intensive care and potent antimicrobial therapies the bacterial meningitis is still life-threatening condition. Aim of the study: Assessment of remote neurosurgical – treatment results of subdural fluid collections in infants after bacterial meningitis. Material: 40 infants (12 girls and 28 boys) aged 3 weeks to 10 month of life. All the children had a history of purulent meningitis in: 14 (35%) with concomitant septicemia – and meningo- encephalitis in 7 (17,5%). In all patients subdural fluid collections were diagnosed. Multiple decompressing subdural punctures were performed in 27 (67,5%) of patients. Bilateral burr-hole trepanation was performed in two stages in 28 (70%) of patients, unilateral in 10 (25%) and craniotomy in 2 (5%). Results: After 13-31 year observations, the results of neurosurgical treatment are as follows: normal psychomotor development in 33 (82,5%) of children, mental retardation in 3 (7,5%), serious psychomotor retardation in 2 (5%), epilepsy in (3) 7,5%, partial hearing loss in (6) 15%, unilateral visual impairment in 3 (7,5%). Two of patients completed university education, two bachelor’s degree, four are university students, five completed college, seven attend college, eight completed vocational school, five attended secondary school. The remaining five disabled patients completed or attend individual education. Conclusions: Long term results of neurosurgical treatment in our patients, who are the most severe cases treated in region inhabited by 6,5 mln population, seem to be satisfactory.

Key words: bacterial meningitis, subdural fluid collections, burr hole trepanation, craniotomy.


STRESZCZENIE
Bakteryjne zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych mimo wprowadzenia skutecznych programów szczepień ochronnych, dużych postępów w intensywnej terapii, szerokich możliwości zastosowania odpowiedniej antybiotykoterapii, nadal pozostają poważnym, zagrażającym życiu schorzeniem. Cel pracy: Ocena odległych wyników leczenia neurochirurgicznego wylewów podtwardówkowych u niemowląt po przebytym ropnym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych. Materiał i metoda: 40 niemowląt (12 dziewczynek i 28 chłopców) w wieku od 3 tygodni do 10 miesiąca życia. Wszystkie dzieci przebyły zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, w tym 14 (35%) z towarzyszącą posocznicą oraz 7 (17,5%) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu. U wszystkich niemowląt stwierdzono wylewy podtwardówkowe. Wielokrotne nakłucia odbarczające podtwardówkowe w oddziałach macierzystych województwa śląskiego i opolskiego wykonywano u 27 (67,5%) dzieci. Trepanację otworkową obustronną wykonywano dwuetapowo u 28 (70%) dzieci, jednostronną u 10 (25%) dzieci. Kraniotomię wykonano u 2 dzieci. Wyniki: Odległe wyniki leczenia po obserwacji 13 – 31-letniej przedstawiają się następująco: 33 (82,5%) dzieci wykazuje prawidłowy rozwój psychomotoryczny, troje (7,5%) dzieci – upośledzenie umysłowe, 2(5%) dzieci upośledzenie psychomotoryczne dużego stopnia, u trojga (7,5%) dzieci stwierdzono padaczkę, u sześciorga (15%) niedosłuch, u trojga (7,5%) niedowidzenie jednostronne. Dwoje dzieci ukończyło szkołę wyższą, dwoje studium pomaturalne, czworo uczęszcza do szkoły wyższej, pięcioro ukończyło szkołę średnią, siedmioro uczęszcza do szkoły średniej, ośmioro ukończyło szkołę zawodową, pięcioro uczęszcza do gimnazjum, pozostałe pięcioro z upośledzeniem umysłowym ukończyło lub kontynuuje nauczanie indywidualne. Wniosek: Mimo że materiał obejmował najcięższe przypadki leczone na terenie obszaru zamieszkanego przez około 6,5 mln ludności, odległy wynik postępowania terapeutycznego wydaje się dobry.

Słowa kluczowe: zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, wylewy podtwardówkowe, trepanacje otworkowe, kraniotomia


BIBLIOGRAPHY
[1] 
Adam R., Schroten H.: Eitrige Meningitis. Monatsschr Kinderheilk 2006; 154: 469-482.
[2] 
Baraff L.J., Lee S.I., Schriger D.L.: Outcomes of bacterial meningitis of children: a metaanalysis. Pediatr Infect Dis J 1993; 12: 389-394.
[3] 
Dodge P.R.: Neurological sequelae of acute bacterial meningitis. Pediatr Ann 1994; 23: 101-106.
[4] 
Folwaczny A., Bromirska J., Życiński A. et al.: Olbrzymie ropniaki podtwardówkowe u dziewczynki 10-miesięcznej jako powikłanie biegunki salmonellowej. Ann Acad Med Siles 1991; suppl 12: 181-185.
[5] 
Gołębiewska M., Czachorowska M.: Bacterial meningitidis of children. Klin Ped 2003; 11: 227-234.
[6] 
Peltola H., Roine J., Fernandez J. et al.: Adjuvant glycerol and or dexamethasone to improve the outcomes of childhood bacterial meningitis: a prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Clin Infect Dis 2007; 45: 1277-1286
[7] 
Grimwood K., Anderson P., Anderson V. et al.: Twelve year outcomes following bacterial meningitis further evidence for persisting effects. Arch Dis Child 2000; 83: 111-116.
[8] 
Roine J., Weisstaub G., Peltola H. et al.: Influence of malnutrition on the course of childhood bacterial meningitis. Ped Infectious Dis J 2010; 29: 122 - 125
[9] 
Grimwood K., Anderson V.A., Bond L. et al. :Adverse outcomes of bacterial meningitides in school-age survivors. Pediatrics 1995; 95: 646- 656.
[10] 
Halket S., de Louvois J., Holdt D.E. et al.: Long term follow up after meningitis in infancy: behaviour of teenagers. Arch Dis Child 2003; 88: 395-398.
[11] 
Heath P. J., Nik Yusoff N.N., Baker C. J.: Neonatal meningitis. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed, 2003; 88: F 173-F178.
[12] 
Hobstova J.: Hnisave meningitidy v detskem veku. 1999; Edice Alma Mater, Galen, Univerzita Karlova v Praze.
[13] 
Jóźwiak S.: Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego u dzieci. Wyd. Bi Folium Lublin 2009, t. 10: 61-74
[14] 
Jeffrey D., Snedeker M.D., Sheldon L.: Subdural effusion and its relationship with neurologic sequelae of bacterial meningitidis in infancy: a prospective study. Pediatrics 1990; 86(2): 163-170.
[15] 
Jóźwiak S., Michałowicz R.: Neurologia dziecięca w praktyce. Ostre i przewlekłe choroby infekcyjne układu nerwowego. BiFolium Lublin 2001: 316-364.
[16] 
Kaaresen P.J., Flaegstad T.: Prognostic factors in childhood bacterial meningitis. Acta Paediatr 1995; 84: 873-878.
[17] 
Banerjee A.D., Pandey P., Devi B.J. et al.: Pediatric supratentorial subdural empyemas: a retrospective analysis of 65 cases. Pediatr Neurosurg 2009; 45: 11-18
[18] 
Koomen J., Grobbee D.E., Roord J.J. et al.: Hearing loss at school age in survivors of bacterial meningitis: assessment, incidence and prediction. Pediatrics 2003; 112: 1049-1053.
[19] 
Van Hoeck K.J., Mahieu L.M., Vaerenberg K.J., et al.: A retrospective epidemiological study of bacterial meningitis in an urban area in Belgium. Eur J Pediatr 1997; 156: 288-291.
[20] 
de Louvois J., Halket S., Harvey D.: Effect of meningitis in infancy on school-leaving examination results. Arch Dis Child 2007; 92: 959-962
[21] 
Kornelisse R.F., Westerbeck C.M., Spoor A.B. et al.: Pneumococcal meningitis in children: prognostic indicators and outcome. Clin Infect Dis 1995; 21: 1390-1397.
[22] 
Philips B.: Towards evidence based medicine for paediatricians. Arch Dis Child 2004; 89: 81-82.
[23] 
Pomeroy S.L., Holmes S.J., Dodge P.R .et al.: Seizures and other neurologic sequelae of bacterial meningitis in children. N Engl J Med. 1990; 323: 1651-1657.
[24] 
Saez-Lorens X., Cracken G.H. Jr.: Bacterial meningitis in children. Lancet 2003; 361: 2139-2148.
[25] 
Schmitt B.: Folgen der bakteriellen Meningitis. Monatsschr Kinderheilk 2004;152 (4): 382-390.
[26] 
Schroten H.: Diagnostik und Therapie der bakteriellen Meningitis. Monatschr Kinderhdeilk 2004; 152: 382-390.
[27] 
Stevens J.P., Eames M., Kent A et al.: Long term outcome of neonatal meningitis. Arch Dis Chil Fetal Neonatal Ed 2003; 88: 179-184.
[28] 
Dubos F., De la Rocque F., Levy C. et al.: Sensitivity of the bacterial meningitis score in 889 children with bacterial meningitis. J Pediatr 2008; 152: 378-382
[29] 
Peltola H., Roine J., Fernandez J. et al.: Hearing impairment in childhood bacterial meningitis is little relieved by dexamethasone or glycerol. Pediatrics 2010; 125: e1-e8
[30] 
Thun-Hohenstein L., Schmitt B., Steinlin H. et al.: Cortical visual impairment following bacterial meningitis: magnetic resonance imaging and visual evoked potential findings in two cases. Eur J Pediatr 1992; 151: 779-782.
[31] 
Van Calenbergh F., Bleyen J., Lagae L., et al.: Long-term external drainage for subdural collections in infants. Child`s Nerv Syst 2000; 16: 429-432.
[32] 
Vinchon M., Joriot S., Jissendi-Tchofo P., et al.: Postmeningitis subdural fluid collection in infants: changing pattern and indications for surgery. J Neurosurg (6 Suppl Pediatrics) 2006; 104: 383-387.
[33] 
Baechli H., Schmutz J., Mayr J.M.: Hyperbaric oxygen therapy (HBO) for the treatment of an epidural abscess in the posterior fossa in an 8 month old infant. Pediatr Neurosurg 2008; 44(3): 239-242
[34] 
Fischer B.R., Speckman J., Greiner C. et al.: Hyperbaric oxygen in neurosurgery. Acta Neurochir 2009; 151: 415-418
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Folwaczny A
Articles by:Życiński A
Articles by:Baron J
Articles by:Bażowski P
Articles by:Dzielicki J
Articles by:Legaszewski T
Articles by:Pieniążek W
Articles by:Kuroś-Wikło A
Articles by:Furgał S
Articles by:Machura E
Articles by:Halkiewicz F
Articles by:Mazurek B

PubMed
Articles by:Folwaczny A
Articles by:Życiński A
Articles by:Baron J
Articles by:Bażowski P
Articles by:Dzielicki J
Articles by:Legaszewski T
Articles by:Pieniążek W
Articles by:Kuroś-Wikło A
Articles by:Furgał S
Articles by:Machura E
Articles by:Halkiewicz F
Articles by:Mazurek B


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych