Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Pourazowa zakrzepica zatok żylnych mózgowia jako powikłanie złamania piramidy kości skroniowej


Posttraumatic Cerebral Sinovenous Thrombosis as a Complication of Petrous Temporal Bone Fracture
Klinika Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach

Neurol Dziec 2010; 19, 38: 95-98
Full text PDF Pourazowa zakrzepica zatok żylnych mózgowia jako powikłanie złamania piramidy kości skronioSTRESZCZENIE
Zakrzepica zatok żylnych mózgowia to stosunkowo rzadkie schorzenie o różnorodnej etiologii, charakteryzujące się niespecyficznym obrazem klinicznym. Jednym z czynników ryzyka rozwoju choroby jest uraz głowy. Wczesne rozpoznanie oraz wdrożenie leczenia przeciwzakrzepowego to istotne czynniki rokownicze. Autorzy przedstawiają przypadek pacjentki z zakrzepicą zatoki poprzecznej i esowatej w przebiegu pourazowego złamania piramidy kości skroniowej, u której wczesne leczenie przyniosło poprawę stanu klinicznego i ustąpienie procesu zakrzepowego, jednak z uwagi na brak właściwego monitorowania późnej fazy terapii nastąpiło potencjalnie groźne w skutkach krwawienie śródczaszkowe. Obecnie, w okresie 8 miesięcy obserwacji klinicznej stan pacjentki pozostaje dobry, bez niepokojących dolegliwości.

Słowa kluczowe: zakrzepica zatok żylnych mózgu, czynniki ryzyka, uraz, leczenie.


ABSTRACT
Cerebral sinovenous thrombosis is a relatively rare condition with a diverse etiology and often nonspecific clinical presentation. One of the risk factors of the disease is head trauma. Early diagnosis and rapid antithrombotic therapy administration are vital factors influencing the outcome. The authors present a patient with transverse and sigmoid sinus thrombosis in a case of posttraumatic petrous temporal bone fracture. In this case, rapid treatment improved the patient’s clinical state and resolved the thrombosis, but due to lack of adequate monitoring in the late phase of therapy, a potentially dangerous intracranial haemorrhage occurred. Presently, during 8-month observation period, the patient’s condition has remained satisfactory free of disturbing symptoms.

Key words: cerebral sinovenous thrombosis, risk factors, trauma, treatment.


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Sebire G., Tabarki B., Saunders D.E. et al.: Cerebral venous sinus thrombosis in children: risk factors, presentation, diagnosis and autcome. Brain 2005; 128: 477-489.
[2] 
de Veber G., Andrew M., Adams C. et al.: Cerebral sinovenous thrombosis in children. N. Engl J Med. 2001; 345: 417-423.
[3] 
Kopyta I., Marszał E., Emich-Widera E.: Zakrzepica zatok żylnych mózgu u dzieci – doświadczenia własne oraz obraz kliniczny, leczenie i rokowanie w świetle aktualnego piśmiennictwa. Klin Pediat 2007; 15: 441-444.
[4] 
Muthukumar N.: Cerebral venous sinus thrombosis and thrombophilia presenting as pseudotumour syndrom following mild head injury. J Clin Neurosci. 2004; 11: 924-927.
[5] 
Fujii Y., Tasaki O., Yoshiya K. et al.: Evaluation of posttraumatic venous sinus occlusion with CT venography. J Trauma 2009; 66: 1002-1006.
[6] 
Zhao X., Rizzo A., Malek B. et al.: Basilar skull fracture: a risk for transverse/sigmoid venous sinus obstruction. J Neurotrauma 2008; 25: 104-111.
[7] 
Medel R., Monteith S.J., Crowley R. et al.: A review of therapeutic strategies for the management of cerebral venous sinus thrombosis. Neurosurg Focus 2009; 27: E6.
[8] 
Moharir M., Shroff M., Stephens D. et al.: Anticoagulants in pediatric cerebral sinovenous thrombosis: a safety and outcome study. Ann Neurol.2010; 67: 590-599.
[9] 
Monagle P., Chalmers E., Chan A. et al.: Antithrombic therapy in neonates and children: American College of Chest Physicians Evidence Based Clinical Practice Guidlines (8th Ed.). Chest 2008; 133(6Supl): 887S-968S.
[10] 
Soleau S., Schmidt R., Stevens S. et al.: Extensive experience with dural sinus thrombosis. Neurosurgery 2003; 52: 534-544.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Sadowska M
Articles by:Pietruszewski J
Articles by:Jabłecka-Deja H

PubMed
Articles by:Sadowska M
Articles by:Pietruszewski J
Articles by:Jabłecka-Deja H


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych