Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Historia odkrycia EEG


History of EEG discovery
Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej Akademii Medycznej w Białymstoku
Kierownik: prof. dr hab. n. med. W. Sobaniec


Neurol Dziec 2006; 15, 29: 53-56
Full text PDF Historia odkrycia EEGSTRESZCZENIE
Autorzy przedstawili ważniejsze fakty z odkrycia fal mózgowych, ich rejestracji oraz pierwszego aparatu EEG. Zaprezentowano wyniki autorów polskich i rosyjskich poprzedzających rejestrację pierwszego zapisu EEG u człowieka przez Hansa Bergera.

Słowa kluczowe: fale mózgowe, EEG, Hans Berger.


ABSTRACT
Authors presented more important data on discovery of brain waves their recordings and the first EEG apparatus. Scientific results of polish and russian authors before the first EEG recording in man by Hans’s Berger were presented.

Key words: brain waves, EEG, Hans Berger


Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Kułak W
Articles by:Sobaniec W

PubMed
Articles by:Kułak W
Articles by:Sobaniec W


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych