Vol. 29/2020 Issue 59
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Ból neuropatyczny po przebyciu półpaśca u dzieci - zastosowanie gabapentyny


Postherpetic neuralgia in children - role of gabapenti


Neurol Dziec 2002; 11, 21: 59-64STRESZCZENIE
Ból neuropatyczny po przebyciu półpaśca jest następstwem przebytego zakażenia wirusem varicella-zoster i występuje również u dzieci. W ostatnich latach gabapentyna (GBP), nowy lek przeciwpadaczkowy, zwrócił uwagę w zastosowaniu do skutecznego leczenia bólów neuropatycznych. Autorzy przedstawiają analizę kliniczną wyników 5-tygodniowego leczenia GBP grupy 11 dzieci w wieku 12-17 lat z różnymi rodzajami bólów neuropatycznych po przebyciu półpaśca. Znaczną poprawę kliniczną i ustępowanie dolegliwości bólowych obserwowano już w trakcie pierwszego tygodnia leczenia. Ośmiu pacjentów było bez dolegliwości bólowych na zakończenie leczenia, a pozostałych 3 zgłaszało znacznie mniejsze ich nasilenie. Jednak w badaniach kontrolnych w 1 miesiąc po zakończeniu leczenia nawrót bólów neuropatycznych stwierdzono u 2 dzieci, a u innych 2 chorych uległy one ponownie nasileniu. Wyniki wymagają potwierdzenia próbie randomizowanej i kontrolowanej placebo.

Słowa kluczowe: ból neuropatyczny, półpasiec, dzieci, gabapentyna


ABSTRACT
Postherpetic neuralgia is a chronic and painul condition that occur after a herpes zoster infection also in children. Over the past few years gabapentin, a new antyepileptic drug, has received increasing attention as a useful treatment for neuropathic pain. The authors describe clinical analysis of a 5 week treatment by gabapentin (GBP) of a group of 11 children aged 12-17 years with different types of postherpetic neuralgia. During first week of GBP treatment the important reduction of chronic pain was observed. 8 patients were pain- free in the end of treatment and the other 3 children had the improuvemend. However the analysis made one month after the treatment termination showed the recurence of neuralgia in 2 patients and the agravation of pain in 2 other. The results must be confirmed in randomized, placebo controled trial.

Key words: postherpetic neuralgia, children, gabapentin


Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Służewski W
Articles by:Mozer-Lisewska I
Articles by:Figlerowicz M

PubMed
Articles by:Służewski W
Articles by:Mozer-Lisewska I
Articles by:Figlerowicz M


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych