Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Udar krwotoczny i niedokrwienny u dzieci leczonych z powodu schorzeń nowotworowych - analiza 4 przypadków


Ischemic and hemorrhagic stroke in children treated for cancer disease - 4 cases study
1Poradnia Neurologii i Leczenia Padaczki Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego
2 Oddział Hematologii i Onkologii Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach
Dyrektor: W. Wielgus


Neurol Dziec 2006; 15, 29: 57-61
Full text PDF Udar krwotoczny i niedokrwienny u dzieci leczonych z powodu schorzeń nowotworowych - analiza 4STRESZCZENIE
Udary krwotoczne i niedokrwienne są coraz częstszym powikłaniem schorzeń nowotworowych i ich leczenia. Skuteczne rozpoznanie udarów i próby ich leczenia, a także ustalenie przyczyny i zapobieganie nawrotom są praktycznym problemem lekarza neurologa i onkologa. Opisano czworo dzieci leczonych w Oddziale Hematologii i Onkologii z powodu schorzeń nowotworowych w latach 2002–2004. Dwóch pacjentów demonstrowało objawy udaru krwotocznego: dziewczynka lat 8 z neurofibromatozą typu 1 (NF-1) powikłaną glejakiem i trzyletni chłopiec z ostrą białaczką limfatyczną (ALL). Dwoje dzieci miało udar niedokrwienny: 14-letni chłopiec z ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL) i 16-letni chłopiec z chłoniakiem typu T (NHL). Dwoje dzieci było w remisji po leczeniu chemioterapią, dwoje w trakcie leczenia. Jedno zmarło na skutek ponownego udaru, troje dzieci żyje z niewielkimi objawami uszkodzenia OUN. Powikłanie o charakterze udaru krwotocznego i niedokrwiennego w przebiegu schorzeń nowotworowych i ich leczenia stanowi coraz częstsze zjawisko, groźne dla życia i wymagające opracowania schematów wczesnego rozpoznawania oraz prób leczenia, jak również podjęcia dyskusji dotyczącej agresywnych metod chemio- i radioterapii schorzeń nowotworowych.

Słowa kluczowe: udar, nowotwór, leczenie


ABSTRACT
The ischemic and hemorrhagic stroke is a more and more frequent complicaton of cancer diseases and their treatment. A proper diagnosis and an effective treatment still causes a problem for many neurologists and oncologists. The study analysed 4 children with cancer diseases who were treated in the Department of Oncology and Haematology (years 2002–2004). In two of them developed the symptoms of the hemorrhagic stroke (8 years old girl with NF-1 and cerebral glioma and 3 years old boy with ALL). Another two patients demonstrated the ischemic stroke (14 years old boy with ALL and 16 years old boy with T-cells NHL). Two children were during the chemiotherapy and two children had the remission of the disease after the chemiotherapy treatment. One child died due to the stroke and three children lived with the minor symptoms of the damage. The stroke is very serious complicaton of cancer diseases. It's essential to elaborate the early diagnosis schemes and start a disscusion about the agressive chemiotherapy and radiotherapy treatment of cancer diseases.

Key words: stroke, cancer, treatment


Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Gniatkowska-Nowakowska A
Articles by:Litwiniszyn-Krzewicka K

PubMed
Articles by:Gniatkowska-Nowakowska A
Articles by:Litwiniszyn-Krzewicka K


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych