Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Dystonie wieku dziecięcego


Childhood-onset dystonias
Oddział Kliniczny Chorób Układu Pozapiramidowego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Neurol Dziec 2007; 16, 32: 11-18
Full text PDF Dystonie wieku dziecięcegoSTRESZCZENIE
Dystonie wieku dziecięcego są grupą chorób etiologicznie heterogenną, wyróżnia się dystonie pierwotne i wtórne. Wiek zachorowania wykazuje często związek z lokalizacją oraz wskazuje na potencjalną etiologię dystonii. Najczęstsze przyczyny ruchów dystonicznych ujawniających się we wczesnym dzieciństwie (tj. przed drugim rokiem życia) to urazy okołoporodowe, których następstwem jest pozapiramidowa postać mózgowego porażenia dziecięcego (10–20% przypadków), oraz choroby neurozwyrodnieniowe. Przed drugim rokiem życia również mogą wystąpić idiopatyczne, przemijające formy dystonii, należące do grupy przemijających zaburzeń ruchowych wieku niemowlęcego. W grupie dzieci starszych (po drugim roku życia) dominują dystonie uwarunkowane genetycznie. Obecnie znanych jest 15 typów dystonii uwarunkowanych genetycznie, wśród których wyróżnia się dystonie pierwotne oraz zespoły dystonia plus. Za większość przypadków pierwotnych dystonii o wczesnym początku odpowiada mutacja DYT1.

Słowa kluczowe: dystonie wieku dziecięcego, dystonie uwarunkowane genetycznie, dystonie pierwotne, dystonie objawowe, przemijające zaburzenia ruchowe wieku niemowlęcego


ABSTRACT
Childhood-onset dystonias are etiologically heterogenic groups of diseases, primary and secondary forms are distinguished. Age of onset often suggests the potential etiologic factor and it is connected with specific distribution of dystonic movements. The most common causes of dystonia in early (before the second year of life) childhood are perinatal brain injuries responsible for extrapyramidal form (10-20% of cases) of cerebral palsy and neurodegenerative disorders. Before the end of the second year of life idiopathic, transient forms of dystonia could develop which belong to the group of transient movement disorders in infancy. In older (after the second year) children inherited dystonias dominate. Fifteen types of genetically determined dystonias were identified, among them are primary dystonias and dystonia plus syndromes. DYT1 mutation is responsible for the majority of early onset primary dystonia cases.

Key words: childhood onset dystonias, genetic forms of dystonia, primary dystonias, symptomatic dystonias, transient movement disorders in infancy


Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Gajos A
Articles by:Bogucki A

PubMed
Articles by:Gajos A
Articles by:Bogucki A


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych