Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Epilepsy in cerebral palsy. Comprehensive questionnaire research performed in three different provinces in Poland


Padaczka w mózgowym porażeniu dziecięcym. Badania populacyjne na podstawie wyników z trzech województw
1Departament of Developmental Neurology, Chair of Neurology, Medical University of Gdańsk, Poland
2 Department of Pediatric Neurology, Polish Mother’s Memorial Hospital Research Institute, Łodź
3 County of Kielce Children’s Epilepsy Outpatient Centre

Neurol Dziec 2007; 16, 32: 35-39
Full text PDF Epilepsy in cerebral palsy. Comprehensive questionnaire research performed in three different prABSTRACT
Introduction: Children with cerebral palsy (CP) often suffer from associated neurological problems and the association between CP and epilepsy is considered to be an important issue. In last years advantages in epilepsy treatment have been made (several new antiepileptic drugs have been introduced). Aim of study: Determination of the prevalence of CP among children with epilepsy in the group of patients embraced by the care of developmental neurology out-patient clinic in three provinces in Poland as well as determination of major types of antiepileptic treatment. Materials and Methods: The study group consisted of 1115 consecutive patients presented in outpatients’ child-neurology clinics in three province-cities in Poland (Gdansk, Lodz and Kielce). We isolated the group of patients with CP and analysed their type of epilepsy and type of received treatment as well as overall response rate for treatment comparing those results with non-CP epilepsy group. Results: Among 1115 patients with epilepsy – 178 had CP (16%). Children with CP had mostly secondarily generalized seizures (62%), tonic seizures (22%), complex partial seizures (20%), myoclonic seizures (10%), atypical absence seizures (8%). Majority of CP children were treated with valproic acid (74%), than carbamazepine (41%). Interestingly statistically significant more children with CP than with “pure” epilepsy were treated with benzodiazepines. The success rate (more than 75% of seizure reduction) was 54.6% (89% on monotherapy), this was significantly less that in isolated epilepsy group. Conclusions: Epilepsy is a serious co-morbidity in children with CP. There are several factors which need to be considered when starting treatment, especially that the effectiveness of AEDs treatment seems to be less effective in children with CP.

Key words: epilepsy, cerebral palsy, antiepileptic treatment, children


STRESZCZENIE
Wprowadzenie. Współwystępowanie mózgowego porażenia dziecięcego (MPD) i padaczki jest częstym zjawiskiem i wymaga szczególnej uwagi ze strony neurologów dziecięcych. W ostatnich latach dokonał się znaczny postęp w leczeniu padaczki oraz zwiększyła się znacznie liczba dostępnych na rynku leków przeciwpadaczkowych, co pozwoliło na dobór optymalnej metody leczenia u pacjentów z MPD. Cel pracy. Określenie częstości występowania padaczki oraz sposobu jej leczenia u pacjentów z MPD w trzech regionach Polski. Materiał i metody. Badaniem objęto 1115 dzieci z rozpoznaną padaczką i współistniejącym MPD pozostających pod opieką trzech poradni neurologicznych dla dzieci (w Gdańsku, Łodzi i Kielcach). Rodzaj padaczki, a także metody i skuteczność jej leczenia zostały poddane analizie. Grupę kontrolną stanowiły dzieci z izolowaną padaczką. Wyniki. Padaczka występowała u 178 (16%) pacjentów z MPD. W tej grupie przeważały napady częściowe złożone wtórnie uogólnione (62%), ponadto występowały napady toniczne (22%), częściowe złożone (20%), miokloniczne (10%), atypowe napady nieświadomości (8%). Większość dzieci z MPD była leczona kwasem walproinowym (74%) i karbamazepiną (41%). Benzodiazepiny stosowano statystycznie częściej u dzieci z padaczką i współistniejącym MPD niż w grupie z izolowaną padaczką. Sukces terapeutyczny (zmniejszenie liczby napadów o co najmniej 75%) osiągnięto u 54,6% pacjentów (z tego u 89% stosowano monoterapię) – odsetek ten był znacząco niższy niż w grupie dzieci z izolowaną padaczką. Wnioski. Padaczka często występuje u dzieci z MPD. Skuteczność leczenia przeciwpadaczkowego w tej grupie jest niższa niż w grupie dzieci z izolowaną padaczką.

Słowa kluczowe: padaczka, porażenie mózgowe, leczenie padaczki, dzieci


Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Mazurkiewicz-Bełdzińska M
Articles by:Szmuda M
Articles by:Matheisel A
Articles by:Wendorff J
Articles by:Gniadkowska-Nowakowska A

PubMed
Articles by:Mazurkiewicz-Bełdzińska M
Articles by:Szmuda M
Articles by:Matheisel A
Articles by:Wendorff J
Articles by:Gniadkowska-Nowakowska A


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych