Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Choroba Charcot-Marie-Tooth typu 2D. Dziedziczna neuropatia ruchowa typu V, charakterystyka kliniczno-genetyczna


Charcot-Marie-Tooth type 2D disease. Hereditary motor neuropathy type V, clinical and molecular characteristics
Zespół badawczo-leczniczy chorób nerwowo-mięśniowych Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M.J. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

Neurol Dziec 2007; 16, 32: 45-47
Full text PDF Choroba Charcot-Marie-Tooth typu 2D. Dziedziczna neuropatia ruchowa typu V, charakterystyka klinSTRESZCZENIE
Częstość dziedzicznych neuropatii ruchowych (HMN) nie jest znana. HMN stanowią heterogenną klinicznie i genetycznie grupę chorób obwodowego układu nerwowego, które dziedziczone są w sposób autosomalny dominujący i recesywny. W pracy przedstawiono charakterystykę kliniczno-genetyczną najczęściej opisywanej formy HMN typu V/ Charcot-Marie-Tooth typu 2D (CMT 2D) na tle pozostałych dziedzicznych neuropatii ruchowych. W pracy podjęto również problem diagnostyki molekularnej choroby CMT2D. Z uwagi na występowanie ciężkich, wczesnodziecięcych form choroby CMT2D omówiono problem diagnostyki genetycznej genu GARS u dzieci z rozpoznaniem zaniku rdzeniowego mięśni, u których wykluczono mutacje w genie SMN1.

Słowa kluczowe: dziedziczne neuropatie ruchowe, choroba Charcot-Marie-Tooth typu 2D


ABSTRACT
The frequency of hereditary motor neuropathies (HMN) remains unknown. HMN is a heterogenous group of disorders of peripheral nervous system, inherited in an autosomal dominant and recessive traits. In this study clinical and molecular characteristics of most commonly reported HMN V/ Charcot-Marie-Tooth type 2D disease (CMT2D) is presented. In this study molecular diagnostics of CMT2D disease was discussed. Since also severe early- childhood CMT2D disease was reported, molecular analysis of the GARS gene in the SMA patients not harboring mutations in the SMN1 gene was proposed.

Key words: hereditary motor neuropathies, Charcot-Marie-Tooth type 2D disease


Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Kochański A

PubMed
Articles by:Kochański A


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych