Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Urazy czaszkowo-mózgowe u dzieci a padaczka


Traumatic brain injury in children and epilepsy
Klinika Neurologii Dzieci i Młodzieży, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

Neurol Dziec 2011; 20, 39: 11-21
Full text PDF Urazy czaszkowo-mózgowe u dzieci a padaczkaSTRESZCZENIE
Według WHO urazy czaszkowo-mózgowe (UCM) stanowią jedną z częstszych przyczyn padaczki. Wśród chorych na padaczkę są przyczyną tego schorzenia u około 4–10% populacji. Padaczka pourazowa może ujawnić się w różnym czasie po urazie i mieć różny przebieg. Badania epidemiologiczne wskazują na związek pomiędzy ciężkością urazu i długością obserwacji a ryzykiem wystąpienia padaczki. Patomechanizm prowadzący do rozwoju padaczki po urazie nie jest dobrze poznany. U podłoża epileptogenezy leży wiele procesów, które mogą współistnieć u jednego chorego. Wyniki badań wskazują, że leczenie drgawek pourazowych wczesnych nie zapobiega rozwojowi padaczki. Zatem profilaktyczne stosowanie leków przeciwpadaczkowych u osób z UCM nie jest zalecane. Leki te powinny być wprowadzone po rozpoznaniu padaczki. Obecność okresu latencji pomiędzy UCM a ujawnieniem się padaczki wskazuje na celowość zastosowania u tych chorych leczenia modyfikującego proces epileptogenezy. Obecnie jednak terapia ta nie jest dostępna ze względu na brak wiarygodnych biomarkerów epileptogenezy.

Słowa kluczowe: padaczka pourazowa, drgawki, dzieci, uraz czaszkowo-mózgowy, epileptogeneza, biomarkery


ABSTRACT
According to WHO, traumatic brain injury (TBI) has been recognized as one of the most common causes of epilepsy. Trauma accounts for approximately 4-10% of chronic epilepsy in the community. Posttraumatic epilepsy (PTE) can appear several years after TBI with variable latency of onset and course. Epidemiologic studies have showed a relationship between the severity of injury, follow-up period and the likelihood of developing epilepsy. The exact mechanism that connects the brain tissue trauma to recurrent seizures remains unknown. Epileptogenesis is due to a number of mechanisms, which often coexist within a single patient. According to current evidence the treatment of early post-traumatic seizures does not influence the incidence of post-traumatic epilepsy. Therefore, the routine preventive anticonvulsants are not recommended for patients with TBI. Antiepileptic drugs should be introduced after the diagnosis of PTE is established. The existence of latency period between trauma and onset of chronic seizures indicates the advisability to include these patients in antiepileptogenesis therapies. However, antiepileptogenic therapy is still not available due to the lack of reliable and valid biomarkers of epileptogenic process.

Key words: posttraumatic epilepsy, seizures, children, traumatic brain injury, epileptogenesis, biomarkers.


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Annengers J.F., Hauser W.A., Coan S.P. et al.: A population-based study of seizures after traumatic brain injuries. N Engl J Med 1998; 338: 20- 24.
[2] 
Hauser W.A., Pavone A.: Posttraumatic epilepsy. Introduction. Epilepsia 2003;44: 1.
[3] 
Semah F., Picot M.C., Adam C. et al. : Is the underlining cause of epilepsy a major prognostic factor for recurrence? Neurology 1008; 51: 1256- 1262.
[4] 
Jensen E.J.: Posttraumatic epilepsy: Treatable epileptogenesis. Epilepsia 2009; 50: 1-3.
[5] 
Bruns J., Hauser W.A.: The Epidemiology of Traumatic Brain Injury: A Review. Epilepsia 2003; 44:2–10.
[6] 
Rinaldi A., Conti L.: Posttraumatic epilepsy. Neurol Sci 2003; 24: 229– 230.
[7] 
Pitkanen A., Immonen R., Grohn O.H.J., et al.: From traumatic brain injury to posttraumatic epilepsy: what animal models tell us about the process and treatment options. Epilepsia 2009; 50: 21-29.
[8] 
Christensen J., Pedersen M.G., Pedersen C.B. et al.: Long-term risk of epilepsy after traumatic brain injury in children and young adults: a population –based cohort study. Lancet 2009; 373: 1105-1110.
[9] 
Dash P.K., Zhao J., Hergenroeder G. et al.: Biomarkers for the Diagnosis, Prognosis, and Evaluation of Treatment Efficacy for Traumatic Brain Injury. Neurotherapeutics 2010; 100–114.
[10] 
Annengers J.F., Grabow J.D., Groover R.V. et al.: Seizures after head trauma: a population study. Neurology 1980; 30: 683-689.
[11] 
Hahn Y.S., Fuchs S., Flannery K. et al.: Factors influencing posttraumatic seizures in children. Neurosurgery 1988; 22: 864-867.
[12] 
Durham S.R., Clancy R.R., Leuthardt E. et al.: CHOP Infant Coma Scale (“Infant Face Scale”): A Novel Coma Scale for Children less than Two Years of Age. J Trauma 2000; 17: 729-737.
[13] 
Frey L.C.: Epidemiology of Posttraumatic Epilepsy: A Critical Review. Epilepsia 2003; 44: 11–17.
[14] 
D’Ambrosio R., Perucca E.: Epilepsy after head injury. Curr Opin Neurol. 2004; 17: 731–735.
[15] 
Pagni C.A., Zenga F.: Posttraumatic epilepsy with special emphasis on prophylaxis and prevention. Acta Neurochir 2005; 93: 27-34.
[16] 
Durkin M.S., Olsen S., Barlow B., et al.: The epidemiology of urban pediatric neurological trauma; evaluation of, and implication for, injury prevention program. Neurosurgery 1998; 42: 300-310.
[17] 
Mazur J.: Wypadki, urazy i zatrucia u dzieci i młodzieży w Polsce. [w]: Zdrowie naszych dzieci. Mazur J, Szymborski J.[red] Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2001.
[18] 
Marszał E., Emich-Widera E., Szczygieł A. et al.: Urazy głowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym-ich przyczyny, diagnostyka i uwarunkowania społeczne. Neurol Dziec 2004; 13: 37-41.
[19] 
Bourgeois M., Di Rocco F., Garnett M. et al.: Epilepsy associated with shaken baby syndrome. Childs Nerv Syst 2008; 24: 169-172.
[20] 
Agrawal A., Timothy J., Pandit L. et al.: Post-traumatic epilepsy: An overview. Cl Neurol Neurosurg 2006; 108: 433-439.
[21] 
Statler K.D.: Pediatric Posttraumatic Seizures: Epidemiology, Putative Mechanisms of Epileptogenesis and Promising Investigational Progress. Dev Neurosci 2006; 28: 354–363.
[22] 
Angeleri F., Majkowski J., Cacchib G. et al. : Posttraumatic Epilepsy Risk Factors: One-Year Prospective Study After Head Injury. Epilepsia 1999; 4: 1222-1230.
[23] 
Ratan S.K., Kulshreshtha R., Pandey R.M.: Predictors of posttraumatic convulsions in head injured children. Pediatr neurosurg 1999; 30: 127- 131.
[24] 
Chiaretti A., De Benedictis R., Della Corte F. et al.: The impact of initial management on the outcome of children with severe head injury. Child’s Nerv Syst 2000; 16: 862-866.
[25] 
Gupta R.K., Saksena S., Agarwal A. et al.: Diffusion Tensor Imaging in Late Posttraumatic Epilepsy. Epilepsia 2005; 46: 1465–1471.
[26] 
Freedman S.B., Powell E.C.: Pediatric Seizures and Their Management in the Emergency Departament. Clin Ped Emerg Med 2003; 4: 195-206.
[27] 
D’Ambrosio R., Perucca E.: Epilepsy after head injury. Curr Opin Neurol. 2004; 17: 731–735.
[28] 
Lowenstein D.H.: Epilepsy after head injury: An Overview. Epilepsia 2009; 50: 4-9.
[29] 
Appleton R.E., Demellweek C.: Post-traumatic epilepsy in children requiring inpatient rehabilitation following head injury. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2002; 72; 669-672.
[30] 
Aroniadou-Anderjaska W., Fritsch B., Qashu F. et al.: Pathology and pathophysiology of the amygdale in epileptogenesis and epilepsy. Epi Research 2008; 78: 102-116.
[31] 
Benardo LS.: Prevention of Epilepsy After Head Trauma: Do We Need New Drugs or a New Approach? Epilepsia 2003; 44: 27–33.
[32] 
Olson S.: Review of the role of anticonvulsant prophylaxis following brain injury. J Clin Neurosc 2004; 11: 1-3.
[33] 
Diaz-Arrastia R., Agostini M.A., Madden C.J. et al.: Posttraumatic epilepsy: The endophenotypes of a human model of epileptogenesis. Epilepsia 2009; 50: 14-20.
[34] 
Vink R, Nimmo AJ.: Multifunctional Drugs for Head Injury. Neurotherapeutics 2009; 6: 28-42.
[35] 
Bayir H., Kochanek P.K., Clark R.S.B.: Traumatic brain injury in infants and children Mechanisms of secondary damage and treatment in the intensive care unit. Crit Care Clin 2003; 19: 529–549.
[36] 
Jensen E.J.: Posttraumatic epilepsy: Treatable epileptogenesis. Epilepsia 2009; 50:1-3.
[37] 
Kharatishvilia I., Pitkanen A.: Posttraumatic epilepsy. Current Opinion in Neurology 2010; 23: 183–188.
[38] 
Platt S.R.: The role of glutamate in central nervous system health and disease- A review. The Vet Journal 2007; 173: 278-286.
[39] 
Wada S., Yone K., Ishidou Y. et al.: Apoptosis after spine cord injury in rats and preventative effect of NMDA receptor antagonists. J Neurosurg 1999; 91: 98-104.
[40] 
Pitkanen A., Longhi L., Marklund N. et al. : Neurodegeneration and neuroprotective strategies after traumatic brain injury. Drug Discovery Today. 2005; 4: 410-418.
[41] 
Gringrich M.B., Traynelis S.F.: Serine protease and brain damage-is there a link?. TINS 2000; 23: 399-406.
[42] 
Uryu K., Chen X-H., Martinez D. et al.: Multiple proteins implicated in neurodegenerative diseases accumulate in axon after brain trauma in humans. Experimental Neurol 2007; 208: 185-192.
[43] 
Ratzliff A., Santhakumar V., Howard A. et al.: Mossy cell in epilepsy: rigor mortis or vigor mortis? Trends in Neurosc 2002; 25: 140-142.
[44] 
Santhakumar V., Soltesz I.: Plasticity of interneuronal species diversity and parameter variance in neurological diseases. Trends in Neurosc 2004; 27: 504-510.
[45] 
Temkin N.R.: Preventing and treating posttraumatic seizures: The human experience. Epilepsia 2009; 50: 10–13.
[46] 
Timofeev I., Bazhenov M., Avramescu S. et al.: Posttraumatic Epilepsy: The Roles of Synaptic Plasticity. Neuroscientist 2010; 16; 19-27.
[47] 
Goryunova A.V., Bazarnaya N.A., Sorokina E.G. et al.: Glutamate Receptor Autoantibody Concentrations in Children with Chronic Post-Traumatic Headache. Neurosc Beh Physiol 2007; 37: 761-764.
[48] 
Yip S., Sastry B.R.: Effects of hemoglobin and its breakdown products on synaptic transmission in rat hippocampal CA1 neurons. Brain Res 2000; 864: 1-12.
[49] 
Willmore L.J., Ueda Y.: Posttraumatic Epilepsy: Hemorrhage, Free Radicals and the Molecular Regulation of Glutamate. Neurochem Res 2009; 34: 688–697.
[50] 
Lombrosso C.T.: Can early postnatal closed head injury induce cortical dysplasia? Epilepsia 2000; 41: 245-253.
[51] 
Scharfman H.E.: The Neurobiology of Epilepsy. Current Neurol Neurosc Rep 2007; 7: 348-354.
[52] 
Lewis DV.: Losing Neurons:Selective Vulnerability and Mesial Temporal Sclerosis. Epilepsia 2005; 46: 39-40.
[53] 
Holmes G.L., Ben-Ari Y.: The neurobiology and consequences of epilepsy in developing brain. Pediatr Res 2001; 49: 320-325.
[54] 
Holmes G.L.: Effect of seizures on brain development: lesson from laboratory. Pediatr Neurol 2005; 33: 1-11.
[55] 
Statler K.D., Swank S., Abildskow T. et al.: Traumatic brain injury during development reduces minimal clonic seizure thresholds at maturity. Epi Res 2008; 80: 163-170.
[56] 
Jennett B., Van De Sande J.: EEG prediction of post-traumatic epilepsy. Epilepsia 1975; 16: 251-6.
[57] 
Oberheim N.A., Tian G-F., Han X. et al.: Loss of Astrocytic Domain Organization in the Epileptic Brain. Neurosc 2008; 26, 28: 3264 –3276.
[58] 
Ding M.C., LO E.H., Stanley G.B.: Sustain focal cortical compression reduces electrically-induced seizure threshold. Neurosc 2008; 154: 551- 555.
[59] 
Skandsen T.: Global outcome, productivity and epilepsy 3-8 years after severe head injury. The impact of injury severity. Clin Rehab 2008; 22: 653-662.
[60] 
Ferguson P.L., Smith G.M., Wannamaker B.B. et al.: A population-based study of risk of epilepsy after hospitalization for traumatic brain injury. Epilepsia 2010; 51: 891-898.
[61] 
Lowenstein D.H.: Epilepsy after head injury: An Overview. Epilepsia 2009, 50: 4-9.
[62] 
Shorvon S., Neligan A.: Risk of epilepsy after head trauma. Lancet 2009; 373: 1060-1061.
[63] 
Beghi E.: Overview of Studies to prevent Posttraumatic Epilepsy. Epilepsia 2003; 44: 21-26.
[64] 
Swartz B.E., Houser C.R., Tomiyasu U. et al.: Hippocampal Cell loss in Posttraumatic Human Epilepsy. Epilepsia 2006; 47: 1373-1382.
[65] 
Avanzini G., Franceschetti S.: Cellular biology of epileptogenesis. Lancet Neurol 2003; 2: 33-42.
[66] 
Vespa P.M., Nuwer M.R., Nenov V., et al.: Increased incidence and impact of nonconvulsive and convulsive seizures after traumatic brain injury as detected by continuous electroencephalographic monitoring. J Neurosurg 1999; 91: 750-760.
[67] 
Clear D., Chadwick D.W.: Seizures provoked by blows to the head. Epilepsia 2000; 41: 243-244.
[68] 
Wolf P.: Minor head trauma unmasking asymptomatic lesion. Epilepsia 2001; 42: 572-574.
[69] 
D’Ambrosio R.: The role of membrane ion channels in seizures and epileptogenesis. Pharm & Therap 2004; 103: 95-10870.
[70] 
Scevola L., D’Alessio L., Saferstein D. et al.: Psychogenic Nonepileptic Seizures after Head Injury:A Case Report. Case Rep in Med 2009, Article ID 712813.
[71] 
Rabinstein A.A., Benarroch E.E.: Treatment of Paroxysmal Sympathetic Hyperactivity. Curr Treat Options of Neurol 2008; 10: 151-157.
[72] 
McCrory P.R., Berkovic S.F.: Video analysis of acute motor and convulsive manifestations in sport-related concussion. Neurology 2000; 54: 1488- 1491.
[73] 
Temkin N.C.: Antiepileptogenesis and seizure Prevention Trials with Antiepileptic Drugs: Meta-Analysis of Controlled Trials. Epilepsia 2001; 42: 515-524.
[74] 
Kaciński M.: Standardy medyczne w urazach układu nerwowego u dzieci. Standardy 2000.
[75] 
Graber K.D., Prince D.A.: A Critical Period for Prevention of Posttraumatic Neocortical Hyperexcitability in Rats. Ann Neurol 2004; 55: 860-870.
[76] 
Schmidt O.I., Infanger M., Heyde C.E. et al.: The role of Neuroinflamation in Traumatic Brain Injury. Eur J Trauma 2004; 30: 135-149.
[77] 
O,Dell M.D., Gibson C.J., Wilson M.S. et al.: Positive and negative modulation of the GABAa receptor and outcome after traumatic brain injury in rats. Brain Res 2000; 861: 325-332.
[78] 
Stein D.G.: Progesterone exerts neuroprotective effects after brain injury. Brain Res Rev 2008; 57: 386-397.
[79] 
Pavone A., Cardile V.: An In Vitro Study of New Antiepileptic Drugs and Astrocytes Epilepsia 2003; 44: 34–39.
[80] 
Watson N.F., Barber J.K., Doherty M.J. et al.: Does Glucocorticoid Administration Prevent Late Seizures after Head Injury? Epilepsia 2004; 46: 690-694.
[81] 
Dichter M.A.: Posttraumatic epilepsy: The challenge of translating discoveries in the laboratory to pathways to a cure. Epilepsia 2009; 50: 41–45.
[82] 
Jędrzejewska A., Dobosiewicz K., Szota M. et al.: Wykorzystanie jakościowej i ilościowej analizy EEG dla oceny wczesnych i późnych następstw urazów czaszkowo-mózgowych u dzieci. Neurol Dziec 2008; 17: 39-48.
[83] 
Haltiner A.M., Temkin N.R., Dikmen S.S.: Risk of seizure recurrence after the first late posttraumatic seizure. Arch Phys Med Rehabil 1997; 78: 835-840.
[84] 
Fisher R.S., van Emde Boas W., Blume W. et al.: Epileptic Seizures and Epilepsy: Definition Proposed by the International League Against Epilepsy (ILAE) and the International Bureau for Epilepsy (IBE). Epilepsia 2005; 46: 470-472.
[85] 
Guidelines for Epidemiologic Studies on Epilepsy. Commission on Epidemiology and Prognosis International League Against Epilepsy. Epilepsia 1993; 34: 592-596.
[86] 
Szczepanik E.: Padaczka pourazowowa - kryteria rozpoznawania. Neurol Dziec 2002; 11: 69-71.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Szczepanik E

PubMed
Articles by:Szczepanik E


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych