Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Rola neurologa dziecięcego w diagnostyce urazów czaszkowo-mózgowych


Child neurologist in diagnostics of traumatic brain injury
Klinika Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego SUM w Katowicach

Neurol Dziec 2011; 20, 39: 71-76
Full text PDF Rola neurologa dziecięcego w diagnostyce urazów czaszkowo-mózgowychSTRESZCZENIE
Urazy czaszkowo-mózgowe u dzieci stanowią poważny problem zdrowotny i prowadzą do różnego stopnia dysfunkcji neurologicznych. Pomimo odmiennych przyczyn i etiopatogenezy w poszczególnych grupach wiekowych istnieją odrębności obrazu klinicznego związane ze stopniem dojrzałości i reaktywności dziecięcego mózgu. Dynamika powikłań we wczesnym okresie pourazowym trudna jest do przewidzenia i opieka nad pacjentem w wieku rozwojowym od chwili doznania urazu przez wszystkie etapy choroby powinna być wielospecjalistyczna. W opiece tej szczególna rola przypada neurologowi dziecięcemu z koniecznością kilkakrotnej oceny dziecka zarówno w ostrej, jak i w późniejszej fazie pourazowej. Na podstawie własnych doświadczeń przedstawiono algorytm postępowania z dzieckiem po urazie głowy. Omówiono badania dodatkowe będące integralną częścią oceny neurologicznej.

Słowa kluczowe: urazy czaszkowo-mózgowe, dzieci


ABSTRACT
Head traumas in children pose a major health problem and lead to different neurological dysfunctions. Despite diversity of etiopathogenetic factors there are distinct features in different age groups leading to various clinical presentations connected with the maturity of children’s brain. Dynamics of changes after trauma in early stages is difficult to predict, so the patients suffering from brain injury require multidisciplinary approach during each stage of the disease. There is a special role of child neurologist, which includes repetitive assessment in acute as well as later stages. The authors present the algorithm of management after head injury in children based on their own experience. The authors also discussed the additional examinations which are the essential part of neurological evaluation.

Key words: head injury, children


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Kalińska-Lipert A., Osemlak P., Rudnik J. et al.: Epidemiologia i postacie obrażeń czaszkowo-mózgowych u dzieci. Rocznik Dziecięcej Chirurgii Urazowej Folium 2005: 35–41.
[2] 
Mansfield B.: Head injures in children and adults. Crit Care Clin1997; 13: 611–628.
[3] 
Głowacki J., Marek Z.: Urazy czaszki i mózgu KWM Kraków 2000:42.
[4] 
Mandera M.: Postępowanie w urazach czaszkowo-mózgowych u dzieci. Klin Pediatr 2007: 411–419.
[5] 
Bishop N.B.: Traumatic brain injury: a primer for primary care physicians. Curr Probl Pediatr Adolesc Health 2006; 36: 318–331.
[6] 
Currie G.: Postępowanie w urazach głowy. Medica Press, Bielsko Biała 1994.
[7] 
Zuckerman G., Conway E.: Accidental head injury. Pediatric Ann 1999; 26: 621 .
[8] 
Dzienis-Koronkiewicz E., Dąbek W., Oksiuta M. et al.: Organizacja opieki nad dzieckiem po urazie głowy. Rocznik Dziecięcej Chirurgii Urazowej 2005; 9: 43–49.
[9] 
Falk P., Cederfjall C., Wendt L. et al.: Management and classification of children with head injury Childs Nerv Syst 2005; 21: 430–436.
[10] 
Kaciński M.: Standardy medyczne w urazach układu nerwowego u dzieci Standardy Medyczne 2003; 16: 5–18.
[11] 
Michałowicz R.: Urazy czaszkowo-mózgowe u dzieci [in:] Neurologia Dziecięca Michałowicz R., Jóźwiak S. Wyd. Med. Urban & Partner, Wrocław 2000: 349–351.
[12] 
Prusiński A.: Urazy czaszkowo-mózgowe. Neurologia Praktyczna PZWL Warszawa 2005: 234–245.
[13] 
Romner B., Ingebrigtsen T., Kock-Jensen C.: Scandinavian Neurotrauma Committee. J Trauma 2000; 48: 760–766.
[14] 
Marciński A.: Urazy nieprzypadkowe u dzieci – symptomatologia zespołu dziecka krzywdzonego. Standardy Medyczne 2009; 6: 639–650.
[15] 
Homer D.: Metaanalysis of head injuries in children. DMJ 2002; 4: 1587– 1592.
[16] 
Marszał E., Emich-Widera E., Szczygieł A. et al.: Urazy głowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – ich przyczyny diagnostyka i uwarunkowania społeczne. Neur Dziec 2004; 13: 37–41.
[17] 
Emich-Widera E., Kopyta I., Marszał E. et al.: Craniocerebral injures in children younger than two years old. Pol. J. Environ. Stud. 2006; 15: 190–193.
[18] 
Hoshouser B.A., Tonk K.A., Ashwald S.: Proton MR spectroscopic imaging depicts diffuse axonal injury in children with traumatic brain injury. AJNR 2005; 26: 1276–1285.
[19] 
Scheid R., Cramon Y.: Klinische befunde im chronischen stadium nach schädel-hirn-trauma Deutsches Ärzteblatt 2010; 12: 199–205.
[20] 
Udomphorn Y., Armstead W.M., Vavilala M.S.: Cerebral blond flow and autoregulation after pediatric traumatic brain injury. Pediatr Neurol 2008; 38: 225–234.
[21] 
Angeleri F., Majkowski J., Cacchio G. et al.: Postraumatic epilepsy risk factors: one year prospective study after head injury Epilepsia 1999;40:1222–1230.
[22] 
Barry E., Krumholz A., Bergen G.: Nonepileptic postraumatic seisures. Epilepsia 1998; 39: 380–385.
[23] 
Maksymowicz K., Piechocki D., Drozd R.: Ocena następstw urazów czaszkowo-mózgowych w aspekcie kryteriów neurologicznych, psychiatrycznych i orzeczniczych. Arch Med Sąd Krym 2005; 296 –300.
[24] 
Keenan H.T., Hooper S.R., Wetherington K. et al.: Neurodevelopmental consequences of early traumatic brain injury in 3-year-old children. Pediatrics 2007; 119 : 616.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Szwed-Białożyt B

PubMed
Articles by:Szwed-Białożyt B


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych