Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Urazy głowy niemowląt – opis dwóch przypadków.


Infants head trauma – case report
Oddział Kliniczny Chirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie

Neurol Dziec 2011; 20, 39: 83-85
Full text PDF Urazy głowy niemowląt – opis dwóch przypadków.STRESZCZENIE
Celem pracy jest opis postępowania diagnostycznego i leczniczego w przypadku urazu głowy dwojga niemowląt po upadku z wysokości. Przypadek I: niemowlę 6-miesięczne po upadku z wysokości ok. 60 cm po wstępnej diagnostyce w trybie pilnym zostało zakwalifikowane do kraniotomii. Przebieg pooperacyjny był powikłany powstaniem krwiaków nad- i podtwardówkowego wymagających ponownych kraniotomii. W efekcie działań terapeutycznych stan dziecka uległ poprawie. Po 14 dobach hospitalizacji dziecko w stanie dobrym wypisano do domu. Przypadek II: niemowlę 11-miesięczne doznało urazu głowy w wyniku upadku z trzeciego piętra bloku (ok. 18 m). Stan dziecka podczas wstępnego badania oceniono jako dobry. W trakcie hospitalizacji dziecko nie prezentowało cech uszkodzenia OUN. Wypisano do domu w 10 dobie po urazie. Wnioski. Okoliczności zdarzenia nie determinują ciężkości doznanych obrażeń. W przypadku każdego urazu głowy konieczne jest dokładne badanie fizykalne. Brakuje standardów postępowania w przypadku urazu głowy u dziecka.

Słowa kluczowe: uraz głowy, niemowlę


ABSTRACT
Aim of this study is to describe the diagnosis and treatment in case of a head injury in two infants after a fall from height. Case I: 6-months old infant fell down from the hight of 60 centimeters and after the physical examination, was immediately qualified for craniotomy. Postoperative course was complicated by epi- and subdural haematoma, which required another craniotomy. As a result of therapeutic treatment, the child`s condition had improved. After fourteen days of hospitalization the infant was discharged home in good condition. Case II: 11-months old infant fell down from the third floor (aprox. 20 m). After the first evaluation in the ER, patient`s condition was defined as good (GCS 14). During observation in hospital no alter neurological status had been noticed. Child was discharged home on the 10’th day. Conclusions. Circumstances of the trauma do not determine the scale of injury. Physical examination is the most important part of the evaluation of every pediatric patient after head trauma. There are no valuable standardized protocols outlined for treatment and diagnostics of pediatric head trauma patients.

Key words: head trauma, infants


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Morrow S.E., Pearson M.: Management strategies for severe closed head injuries in children. Semin Pediatr Surg 2010; 19: 279–285.
[2] 
Kuppermann N., Holmes J.F., Dayan P.S. et al.: Identification of children at very low risk of clinically-important brain injuries after head trauma: a prospective cohort study. Lancet 2009; 374: 1160–1170.
[3] 
Simma B., Burger R., Falk M. et al.: A prospective, randomized, and controlled study of fluid management in children with severe head injury: lactated Ringer’s solution versus hypertonic saline. Crit Care Med 1998; 26: 1265–1270.
[4] 
Fanconi S., Klöti J., Meuli M. et al.: Dexamethasone therapy and endogenous cortisol production in severe pediatric head injury. Intensive Care Med 1988; 14: 163–166.
[5] 
Young K.D., Okada P.J., Sokolove P.E. et al.: A randomized, doubleblinded, placebo-controlled trial of phenytoin for the prevention of early posttraumatic seizures in children with moderate to severe blunt head injury. Ann Emerg Med 2004; 43: 449–451.
[6] 
Scaife E.R., Rollins M.D.: Managing radiation risk in the evaluation of the pediatric trauma patient. Semin Pediatr Surg 2010; 19: 252–256.
[7] 
Singh S., Kalra M.K., Moore M.A. et al.: Dose reduction and compliance with pediatric CT protocols adapted to patient size, clinical indication, and number of prior studies. Radiology 2009; 252: 200–208.
[8] 
Steinborn M., Schäffeler C., Kabs C. et al.: CT and MR imaging of primary cerebrovascular complications in pediatric head trauma. Emerg Radiol 2010; 17: 309–315.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Kotkowicz B
Articles by:Kujawska A
Articles by:Puliński M
Articles by:Choiński W

PubMed
Articles by:Kotkowicz B
Articles by:Kujawska A
Articles by:Puliński M
Articles by:Choiński W


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych