Vol. 29/2020 Issue 59
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Neurological diseases and developmental disorders as factors as sociated with epilepsy occurrence in children


Choroby neurologiczne oraz zaburzenia rozwojowe jako czynniki ryzyka wystąpienia padaczki u dzieci
Department of Developmental Neurology, Chair of Neurology, Medical University of Gdańsk

Neurol Dziec 2011; 20, 40: 21-26
Full text PDF Neurological diseases and developmental disorders as factors as sociated
with epilepsy occurrenABSTRACT
Aim of the study. Epilepsy often accompanies other neurological diseases or developmental problems in children. The purpose of the study is a strict and thorough assessment of children with past and coexisting neurological diseases or developmental abnormalities as well as defining the risk of epilepsy occurrence in this group of patients. Material and methods. The study was conducted at the Department of Developmental Neurology of Medical University Hospital in Gdansk. 310 patients, aged from 3 months to 17 years were included in the study. Factors such as: accompanying and past neurological diseases, head injuries, developmental problems as well as abnormalities on neurological examination were retrospectively assessed. Observation period lasted 24 months from the first seizure. Obtained data were statistically analyzed. Results. We found significantly higher risk (p<0,05) of epilepsy occurrence among children with: delayed global psychomotor development (n=58; 25,78%) as well as individually in each sphere: motor (n=42, 18,75%), mental (n=42, 18,83%), speech (n=35, 18,72%) and also with abnormal neurological examination (n=34; 10,97%). Mental retardation, present or past accompanying neurological diseases and problems as well as head injuries were not statistically significant. Conclusions. Delayed psychomotor development (assessed globally or in each sphere: motor, mental or speech separately) as well as abnormal neurological examination significantly correlated with epilepsy occurrence in children. Mental retardation, present or past accompanying neurological diseases and problems as well as head injuries did not increase the risk of epilepsy in children.

Key words: epilepsy, epilepsy in children, risk of epilepsy, risk factors, neurological diseases, delayed psychomotor development, abnormal neurological examination, neurological signs, focal signs


STRESZCZENIE
Cel pracy. Padaczka często towarzyszy innym schorzeniom lub problemom neurologicznym u dzieci. Celem pracy stała się wnikliwa ocena grupy dzieci ze stwierdzonymi przebytymi lub towarzyszącymi chorobami neurologicznymi bądź zaburzeniami rozwojowymi oraz określenie ryzyka wystąpienia padaczki u tych pacjentów. Materiał i metody. Badanie było prowadzone w Klinice Neurologii Rozwojowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Do badania włączono 310 pacjentów w wieku od 3 mies. do 17 lat. Analizie retrospektywnej poddano następujące czynniki: towarzyszące oraz przebyte choroby neurologiczne, urazy głowy, nieprawidłowy rozwój psychoruchowy oraz nieprawidłowy wynik badania neurologicznego. Okres obserwacji wznosił 24 miesiące. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. Wyniki. Stwierdzono istotnie wyższe ryzyko (p<0,05) wystąpienia padaczki u dzieci, u których występowało: opóźnienie rozwoju psychoruchowego ogółem (n=58; 25,78%) jak i indywidualnie w każdej ze sfer: ruchowej (n=42, 18,75%), umysłowej (n=42, 18,83%), mowy (n=35, 18,72%) oraz w przypadku nieprawidłowego wyniku badania neurologicznego (n=34; 10,97%). Upośledzenie umysłowe, obecne lub przebyte choroby lub problemy neurologiczne, a także urazy głowy okazały się statystycznie nieistotne. Wnioski. Opóźnienie rozwoju psychoruchowego (analizowane ogółem, jak i oddzielnie dla każdej ze sfer: ruchowej, umysłowej lub mowy) istotnie korelowało z wystąpieniem padaczki u dzieci. Upośledzenie umysłowe, towarzyszące i przebyte choroby lub problemy neurologiczne oraz urazy głowy nie wiązały się z wyższym ryzykiem wystąpienia padaczki u dzieci.

Słowa kluczowe: padaczka, padaczka u dzieci, ryzyko padaczki, czynniki ryzyka, choroby neurologiczne, opóźnienie rozwoju psychoruchowego, nieprawidłowości w badaniu neurologicznym, objawy neurologiczne, objawy ogniskowe


BIBLIOGRAPHY
[1] 
Blume W.T., Luders H.O., Mizrahi E. ILAE: Commission Report Glossary of Descriptive Terminology for Ictal Semiology: Report of the ILAE Task Force on Classification and Terminology. Epilepsia 2001; 42: 1212-1218.
[1] 
Blume W.T., Luders H.O., Mizrahi E. ILAE: Commission Report Glossary of Descriptive Terminology for Ictal Semiology: Report of the ILAE Task Force on Classification and Terminology. Epilepsia 2001; 42: 1212-1218.
[2] 
Fisher R.S., van Emde Boas W., Blume W.: Epileptic Seizures and Epilepsy: Definitions Proposed by the International League Against Epilepsy (ILAE) and the International Bureau for Epilepsy (IBE).Epilepsia 2005; 46: 470–472.
[2] 
Fisher R.S., van Emde Boas W., Blume W.: Epileptic Seizures and Epilepsy: Definitions Proposed by the International League Against Epilepsy (ILAE) and the International Bureau for Epilepsy (IBE).Epilepsia 2005; 46: 470–472.
[3] 
Engel J., Pedley T.A., Aicardi J.: Epilepsy: A Comprehensive Textbook, Lippincott Williams & Wilkins, 2007.
[3] 
Engel J., Pedley T.A., Aicardi J.: Epilepsy: A Comprehensive Textbook, Lippincott Williams & Wilkins, 2007.
[4] 
Jędrzejczak J.: Padaczka. Najtrudniejsze są odpowiedzi na proste pytania. Termedia Wydawnictwa Medyczne. Poznań 2008.
[4] 
Jędrzejczak J.: Padaczka. Najtrudniejsze są odpowiedzi na proste pytania. Termedia Wydawnictwa Medyczne. Poznań 2008.
[5] 
Mazurkiewicz-Bełdzińska M., Szmuda M., Matheisel A.: Correlation of neuroradiological, electroencephalographic and clinical findings in cortical dysplasias in children. Folia Neuropathol 2006; 44: 314-318.
[5] 
Mazurkiewicz-Bełdzińska M., Szmuda M., Matheisel A.: Correlation of neuroradiological, electroencephalographic and clinical findings in cortical dysplasias in children. Folia Neuropathol 2006; 44: 314-318.
[6] 
Michałowicz R.: Padaczka i inne stany napadowe u dzieci. PZWL. Warszawa 2001, wydanie II.
[6] 
Michałowicz R.: Padaczka i inne stany napadowe u dzieci. PZWL. Warszawa 2001, wydanie II.
[7] 
Majkowski J.: Padaczka. PZWL, Warszawa 1986, wydanie pierwsze.
[7] 
Majkowski J.: Padaczka. PZWL, Warszawa 1986, wydanie pierwsze.
[8] 
Shinnar S., Berg A.T., Moshe S.L.: The risk of seizure recurrence after a first unprovoked seizure febrile seizure in childhood: an extender follow-up. Pediatrics 1996; 98: 216-225.
[8] 
Shinnar S., Berg A.T., Moshe S.L.: The risk of seizure recurrence after a first unprovoked seizure febrile seizure in childhood: an extender follow-up. Pediatrics 1996; 98: 216-225.
[9] 
Hui A.C.F., Tang A., Wong K.S.: Recurrence After a First Untreated Seizure in the Hong Kong Chinese Population. Epilepsia 2001; 42: 94-97.
[9] 
Hui A.C.F., Tang A., Wong K.S.: Recurrence After a First Untreated Seizure in the Hong Kong Chinese Population. Epilepsia 2001; 42: 94-97.
[10] 
Boonluksiri P.: Risk of seizure recurrence following a first unprovoked seizure In children. J Tropical Pediatr, 2003; 49, 6: 379-381.
[10] 
Boonluksiri P.: Risk of seizure recurrence following a first unprovoked seizure In children. J Tropical Pediatr, 2003; 49, 6: 379-381.
[11] 
Martinovic Z., Jovic N.: Seizure recurrence after a first generalized tonicclonic seizure In children, adolescents and young adults. Seizure 1997; 6:461-465.
[11] 
Martinovic Z., Jovic N.: Seizure recurrence after a first generalized tonicclonic seizure In children, adolescents and young adults. Seizure 1997; 6:461-465.
[12] 
Hirtz D.G., Ellenberg J.H., Nelson K.B.: The risk of recurrence of nonfebrile seizures in children. Neurology 1984; 34: 637-640.
[12] 
Hirtz D.G., Ellenberg J.H., Nelson K.B.: The risk of recurrence of nonfebrile seizures in children. Neurology 1984; 34: 637-640.
[13] 
Bui T.T., Delgado C.A., Simon H.K.: Infant Seizures Not So Infantile: Firsttime Seizures In Children Dunder Six Months of Age Presenting to the ED. American Journal of Emergency Medicine 2002; 20: 518-520.
[13] 
Bui T.T., Delgado C.A., Simon H.K.: Infant Seizures Not So Infantile: Firsttime Seizures In Children Dunder Six Months of Age Presenting to the ED. American Journal of Emergency Medicine 2002; 20: 518-520.
[14] 
Hamiwka L.D., Singh J., Niosi J.: Diagnostic Inaccuracy In Children Referred with „First Seizure”: Role for a First Seizure Clinic. Epilepsia 2007; 48: 1062-1066.
[14] 
Hamiwka L.D., Singh J., Niosi J.: Diagnostic Inaccuracy In Children Referred with „First Seizure”: Role for a First Seizure Clinic. Epilepsia 2007; 48: 1062-1066.
[15] 
Forsgren, L, Edvinsson, S.-O., Blomquist, H.K.: Epilepsy in a population of mentally retarded children and adults. Epi Research 1990; 43: 234-248.
[15] 
Forsgren, L, Edvinsson, S.-O., Blomquist, H.K.: Epilepsy in a population of mentally retarded children and adults. Epi Research 1990; 43: 234-248.
[16] 
Nevo Y., Shinnar S., Samuel E.: Unprovoked seizures and developmental disabilities: Clinical characteristics of children referred to a child development center. Ped Neurol 1995; 13, 3: 235-241.
[16] 
Nevo Y., Shinnar S., Samuel E.: Unprovoked seizures and developmental disabilities: Clinical characteristics of children referred to a child development center. Ped Neurol 1995; 13, 3: 235-241.
[17] 
Scotoni A.E., Manreza M.L.G., Guerreiro M.M.: Recurrence after a First Unprovoked Cryptogenic/Idiopathic Seizure In Children: A prospective Study from Sao Paulo, Brazil. Epilepsia 2004; 45: 166-170.
[17] 
Scotoni A.E., Manreza M.L.G., Guerreiro M.M.: Recurrence after a First Unprovoked Cryptogenic/Idiopathic Seizure In Children: A prospective Study from Sao Paulo, Brazil. Epilepsia 2004; 45: 166-170.
[18] 
Shinnar S., Berg A.T., Moshe S.L.: Risk of seizure recurrence following a first unprovoked seizure in childhood: a prospective study. Pediatrics 1990;85:1076-1085.
[18] 
Shinnar S., Berg A.T., Moshe S.L.: Risk of seizure recurrence following a first unprovoked seizure in childhood: a prospective study. Pediatrics 1990;85:1076-1085.
[19] 
Camfield P.R., Camfield C.S., Dooley J.M.: Epilepsy after a first unprovoked seizure in childhood. Neurology 1985; 35: 1657-1660.
[19] 
Camfield P.R., Camfield C.S., Dooley J.M.: Epilepsy after a first unprovoked seizure in childhood. Neurology 1985; 35: 1657-1660.
[20] 
Arthur T.M., T.J. deGrauw, C.S. Johnson.: Seizure recurrence risk following a first seizure In neurologically normal children. Epilepsia 2008; 49: 1950-1954.
[20] 
Arthur T.M., T.J. deGrauw, C.S. Johnson.: Seizure recurrence risk following a first seizure In neurologically normal children. Epilepsia 2008; 49: 1950-1954.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Szmuda M
Articles by:Mazurkiewicz-Bełdzińska M

PubMed
Articles by:Szmuda M
Articles by:Mazurkiewicz-Bełdzińska M


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych