Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Prognostic factors of the independent walking in children with cerebral palsy


Czynniki prognostyczne samodzielnego chodzenia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
1Department of Pediatric Rehabilitation, Medical University of Bialystok
2Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Neurol Dziec 2011; 20, 41: 29-34
Full text PDF Prognostic factors of the independent walking in children with cerebral
palsyABSTRACT
The purpose of this study was to analyze the clinical picture and neuroimaging findings of cerebral palsy in children who have difficulty walking independently compared to ambulant patients. The study encompassed 345 patients with cerebral palsy aged 6-17. We compared children with cerebral palsy who were not yet walking (n=133) at 6 years of age with children with cerebral palsy who were walking (n=212). Spastic tetraplegia was the most common type of cerebral palsy in the non-walking patients – 74.2%. Diplegia spastica was the dominant type of cerebral palsy, constituting 42.9% of the walking children. Seventy-four (60%) of non-walking patients were unable to sit without support at 2 years of age. The nonambulant patients were significantly more frequently qualified as level V on the GMFCS scale 105 (79%) than as level IV – 28 (21%). Severe mental retardation and epilepsy 59 (44.3%) were observed more often in the non-ambulant patients. Periventricular leukomalacia and brain atrophy were found most frequently on MRI in the non-ambulant patients. Asphyxia, unable to sit at 2 years of age, epilepsy, mental retardation and MRI changes had a negative impact on the independent walking of children with cerebral palsy.

Key words: cerebral palsy, walking, prognosis


STRESZCZENIE
Celem niniejszej pracy była analiza obrazu klinicznego i wyników badań neuroobrazowych u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, które miały trudności z samodzielnym poruszaniem się w porównaniu do pacjentów chodzących. Badaniem objęto 345 pacjentów w wieku 6-17 lat. Porównywano dzieci z porażeniem mózgowym, które jeszcze samodzielnie nie chodziły (n = 133) w wieku 6 lat z dziećmi, które samodzielnie się poruszały (n = 212). Postać tetraplegiczną (74,2%) stwierdzano wśród pacjentów niechodzących. Postać diplegiczną (42,9%) stwierdzono u dzieci samodzielnie poruszających się. Większość pacjentów (60%) niechodzących, również w wieku 2 lat nie siedziało samodzielnie. Dzieci niechodzących częściej kwalifikowano do poziomu V w skali GMFCS 105 (79%) niż do poziomu IV - 28 (21%). Upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim oraz padaczkę (44,3%), częściej stwierdzano u dzieci niechodzących. Leukomalacia okołokomorowa i zanik mózgu w MRI najczęściej obserwowano wśród pacjentów, którzy samodzielnie nie poruszali się. Zamartwica, brak zdolności samodzielnego siedzenia w wieku 2 lat, padaczka, upośledzenie umysłowe i zmiany w badaniu MRI miały negatywny wpływ na rozwój samodzielnego chodzenia u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Słowa kluczowe: mózgowe porażenie dziecięce, chód, rokowanie


BIBLIOGRAPHY
[1] 
Bax M.C., Flodmark O., Tydeman C.: Definition and classification of cerebral palsy. From syndrome toward disease. Dev Med Child Neurol Suppl 2007; 109: 39-41.
[2] 
Rosenbaum P., Paneth N., Leviton A. et al.: A report: the definition and classification of cerebral palsy April 2006. Dev Med Child Neurol Suppl. 2007;109: 8-14.
[3] 
Kułak W, Sobaniec W.: Risk factors and prognosis of epilepsy in children with cerebral palsy in north-eastern Poland. Brain Dev 2003; 25: 499- 506.
[4] 
Kułak W, Sobaniec W. Cerebral palsy in children in north-eastern Poland. J Pediatr Neurol 2004; 2: 79–84.
[5] 
Nelson KB.: The epidemiology of cerebral palsy in term infants. Mental Retard Dev Dis Res Rev 2002; 8: 146-150.
[6] 
Kułak W., Sobaniec W.: Mózgowe porażenie dziecięce – standardy postępowania. Stand Med 2004; 1; 96-99.
[7] 
Wu Y.W., Day S.M., Strauss D.J. et al.: Prognosis for ambulation in cerebral palsy: a population-based study. Pediatrics 2004; 114: 1264- 1271.
[8] 
Beckung E., Hagberg G., Uldall P. et al.: Surveillance of Cerebral Palsy in Europe. Probability of walking in children with cerebral palsy in Europe. Pediatrics 2008;121:e187-192.
[9] 
Rice J., Russo R., Halbert J. et al.: Motor function in 5-year-old children with cerebral palsy in the South Australian population. Dev Med Child Neurol 2009; 51: 551-556.
[10] 
Palisano R., Rosenbaum P., Walter S. et al.: Development and reliability of a system to classify gross motor function in children with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 1997; 39:214-223.
[11] 
Wood E., Rosenbaum P.: The Gross Motor Function Classification System for cerebral palsy: a study of reliability and stability over time. Dev Med Child Neurol 2000; 42:292-296.
[12] 
Mutlu A., Akmese P.P., Gunel M.K. et al.: A. The importance of motor functional levels from the activity limitation perspective of ICF in children with cerebral palsy. Int J Rehabil Res. 2010 May 27. [Epub ahead of print].
[13] 
Gray L., Ng H., Bartlett D.: The gross motor function classification system: an update on impact and clinical utility. Pediatr Phys Ther 2010; 22: 315-320.
[14] 
Cioni G., Di Paco M.C., Bertuccelli B. et al.: MRI findings and sensorimotor development in infants with bilateral spastic cerebral palsy. Brain Dev 1997; 19: 245-253.
[15] 
Brorson L.O., Wranne L.: Long-term prognosis in childhood epilepsy: survival and seizure prognosis. Epilepsia 1987;28: 324–330.
[16] 
Shevell M.I., Dagenais L., Hall N; REPACQ CONSORTIUM*. The relationship of cerebral palsy subtype and functional motor impairment: a population-based study. Dev Med Child Neurol 2009; 51: 872-877.
[17] 
Harries N., Kassirer M., Amichai T. et al.: Changes over years in gross motor function of 3-8 year old children with cerebral palsy: using the Gross Motor Function Measure (GMFM-88). Isr Med Assoc J 2004; 6:408-411.
[18] 
da Paz Júnior A.C., Burnett S.M., Braga L.W.: Walking prognosis in cerebral palsy: a 22-year retrospective analysis. Dev Med Child Neurol 1994; 36:130-134.
[19] 
Trahan J., Marcoux S.: Factors associated with the inability of children with cerebral palsy to walk at six years: a retrospective study. Dev Med Child Neurol 1994; 36: 787-795.
[20] 
Fedrizzi E., Inverno M., Bruzzone M.G. et al.: MRI features of cerebral lesions and cognitive functions in preterm spastic diplegic children. Pediatr Neurol 1996; 15: 207-212.
[21] 
Kwong K.L., Wong Y.C., Fong C.M. e t al.: Magnetic resonance imaging in 122 children with spastic cerebral palsy. Pediatr Neurol 2004; 31: 172- 176.
[22] 
Soo B., Howard J.J., Boyd R.N. et al.: Hip displacement in cerebral palsy. J Bone Joint Surg Am 2006; 88: 121-129.
[23] 
Kwong K.L., Wong S.K., So K.T.: Epilepsy in children with cerebral palsy. Pediatr Neurol 1998;19: 31-36.
[24] 
Senbil N., Sonel B., Aydin O.F. et al.: Epileptic and non-epileptic cerebral palsy: EEG and cranial imaging findings. Brain Dev 2002; 24:166-169.
[25] 
Carlsson M., Hagberg G., Olsson I.: Clinical and aetiological aspects of epilepsy in children with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 2003; 45: 371-376.
[26] 
Kułak W., Sobaniec W., Okurowska-Zawada B. et al.: Antenatal, intrapartum and neonatal risk factors for cerebral palsy in children in Podlaskie Province. Neurol Dziec 2009; 18: 19-24.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Kułak W
Articles by:Sendrowski K
Articles by:Okurowska-Zawada B
Articles by:Sienkiewicz D
Articles by:Paszko-Patej G

PubMed
Articles by:Kułak W
Articles by:Sendrowski K
Articles by:Okurowska-Zawada B
Articles by:Sienkiewicz D
Articles by:Paszko-Patej G


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych