Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Evaluation of antioxidant activity in the erythrocytes in patients with Down syndrome


Ocena aktywności antyoksydacyjnej w erytocytach u pacjentów z zespołem Downa
Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,

Neurol Dziec 2011; 20, 41: 43-47
Full text PDF Evaluation of antioxidant activity in the erythrocytes in patients
with Down syndromeABSTRACT
Celem pracy byla ocena aktywności enzymów antyoksydacyjnch: dysmutazy ponadtlenkowej (SOD), peroksydazy glutationowej (GSH-Px), reduktazy glutationowej (GSSG-R) oraz stężenia dialdehydu malonowego (MDA) w erytrocytach osób z zespołem Downa (ZD). Materiał i metody. Badaniem objęto grupę 66 pacjentów (24 dzieci i 42 dorosłych )z trisomią 21 pary chromosomów. Grupę kontrolną stanowiło 59 osób zdrowych (24 dzieci i 35 dorosłych). Aktywność SOD, GSH-Px, GSSG-R oraz stężenie MDA w erytrocytach oznaczono metodami spektrofotometrycznymi. Wyniki. Wykazano wyższą aktywność enzymów antyoksydacyjnych: SOD, GSH-Px, GSSG-R u osób z ZD w porównaniu do grupy kontrolnej, która malała wraz z wiekiem. Stwierdzono podwyższone stężenie MDA u osób z ZD, narastające wraz z wiekiem. Uzyskane wyniki wskazują na nasilenie procesów lipidowej peroksydacji w erytrocytach osób z ZD.

Key words: enzymy antyoksydacyjne, peroksydacja lipidów, zespół Downa


STRESZCZENIE
The aim of this study was to evaluate the activity of antioxidant enzymes: superoxide dismutase (SOD), glutathione peroxidase (GSH-Px), glutathione reductase (GSSG-R) and serum malondialdehyde (MDA) levels in the erythrocytes in patients with Down syndrome (DS). Materials and methods. The study included 66 patients (24 children and 42 adults) with Trisomy 21. The control group consisted of 59 healthy individuals (24 children and 35 adults). The activity of SOD, GSH-Px, GSSG-R and MDA levels in erythrocytes were determined spectrophotometrically. Results. We found a greater activity, which decreased with age, of antioxidant enzymes: SOD, GSH-Px, GSSG-R in patients with DS compared with the control group. MDA levels, which increase with age, were elevated in patients with DS. The results indicate an intensification of the lipid peroxidation processes in the erythrocytes of patients with DS.

Słowa kluczowe: antioxidant enzymes, lipid peroxidation, Down syndrome


BIBLIOGRAPHY
[1] 
Radwańska-Wala B., Buszman E, Drużba D.: Udział reaktywnych form tlenu w patogenezie chorób ośrodkowego układu nerwowego. Wiad. Lek. 2008; LXI: 1-3.
[2] 
Gruber B.: Enzymy chroniące organizm przed reaktywnymi postaciami tlenu. Farm Pol 1996; 52: 263–271.
[3] 
Delanty N., Dichter M. A.: Oxidative injury in the nervous system. Acta Neurol. Scand., 1998; 98: 145-153.
[4] 
Montine J.T., Neely M.D., Quinn F., et al.: Lipid peroxidation in aging brain and Alzheimer’s disease. Free Radic Biol Med 2002; 33: 620–626.
[5] 
Sołowiej E., Sobaniec W.: Ocena wpływu CBZ i VPA na aktywność enzymów antyoksydacyjnych oraz procesy lipidowej peroksydacji w surowicy młodych pacjentów z padaczką. Neurol. Neurochir. Pol. 2003; T.37(LIII), NR 5: 991-1003.
[6] 
Bartosz G.: Druga twarz tlenu. Wolne rodniki w przyrodzie. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2003.
[7] 
Ordonez F., Rosety-Plaza M., Rosety-Rodriguez M.: Glucose-6-phosphatedehydrogenase is also increased in erythrocytes from adolescents with Down syndrome. Down Syndrome Research and Practice 2006; 11(2): 84-87.
[8] 
Tan W., Yeung E.S.: Simultaneous determination of enzyme activity and enzyme quantity in single human erythrocytes. Anal. Biochem. 1995; 226: 74-79.
[9] 
Richards R.S., Roberts T.K., Dunstan R.H., et al.: Erythrocyte antioxidant systems protect cultured endothelial cells against oxidant damage. Biochem Mol Biol Int 1998; 46: 857-865.
[10] 
Tsukahara H., Jiang M.Z., Ohta N.: Oxidative stress in neonates: evaluation using specific biomarkers. Life Sci 2004; 75: 933–938.
[11] 
Śmigielska –Kuzia J., Sobaniec W., Kułak W., et al.: Antioxidant enzymes and lipid peroxides in children with Down syndrome. J Pediatr Neurol 2007; 5: 117-120.
[12] 
Sobaniec H., Sobaniec W., Sendrowki K., et al.: Antioxidant activity of blood serum and saliva in patients with periodontal disease treated due to epilepsy. Adv Med Sci, 2007; 52(1): 204-206.
[13] 
Artemowicz B., Sobaniec W.: Badanie procesów peroksydacji lipidów oraz aktywności enzymów antyoksydacyjnych w surowicy dzieci z padaczką. Epileptologia, 2002, 9:167-178.
[14] 
Sobaniec W., Sołowiej E., Kułak W., et al.: Evaluation of the influence of antiepileptic therapy on antioxidant enzyme activity and lipid peroxidation in erythrocythes of children with epilepsy. J Child Neurol 2006; 21(7): 558-562.
[15] 
Kułak W., Sobaniec W., Sołowiej E., et al.: Antioxidant enzymes and lipid peroxides in children with cerebral palsy. Life Sci 2005; 77: 3031-3036.
[16] 
Boćkowski L., Sobaniec W., Kułak W., et al.: Serum and intraerythocyte enzymes and lipid peroxides in children with migraine. Pharmacol Rep. 2008; 60: 542-548.
[17] 
Boćkowski L., Sobaniec W., et al.: Aktywność układów antyoksydacyjnych i procesów peroksydacji lipidów u dzieci z migrenowymi bólami głowy. Neurol Dziec 2007; 16: 34-35.
[18] 
Sykes J. A., McCormack F.X., O’Brien T.J.: A preliminary study of superoxide dismutase content of some human tumors. Cancer Res. 1978; 38: 2759-2762.
[19] 
Paglia D.E., Valentine W. N.: Studia on quantative and qualitive characterization of erythrocyte glutathione peroxidase. J. Lab. Clin. Med. 1967: 70158-169.
[20] 
Mize C.E., Landgon R.G.: Hepatic glutathione reductase I. Purification and general kinetic properties. Biol. Chem. 1962; 237: 1589-95.
[21] 
Buege J.A., Aust S.D.: Microsomal lipid peroxidation. Methods Enzymol. 1978; 51: 302-310.
[22] 
Thiel S., Fowkes S.W.: Can cognitive deterioration associated with Down syndrome be reduced?. Med Hypotheses 2995; 64 (3): 524-32.
[23] 
Muchova J., Garaiova I., Sustrova M.: The redox state of glutathione in erythrocytes of individuals with Down syndrome. Bratisl Lek Listy. 2007; 108(2):70-4.
[24] 
Pastor M.C., Sierra C., Doladé M., et al.: Antioxidant enzymes and fatty acid status in erythrocytes of Down’s syndrome patients. Clin Chem 1998; 44: 924–929.
[25] 
Habif S., Mutaf I., Turgan N., et al.: Age and gender dependent alterations in the activities of glutathione related enzymes in healthy subjects. Clin Biochem 2001; 34: 667-671.
[26] 
Andersen H.R., Nielsen J.B., Nielsen F.: Antioxidative enzyme activities in human erythrocytes. Clin Chem 1997; 43: 562-568.
[27] 
Guemouri L., Artur Y., Herbeth B., et al.: Biological variability of superoxide dismutase, glutathione peroxidase, and catalase in blood. Clin Chem 1991; 37: 932-1937.
[28] 
Gerli G., Zenoni L., Locatelli G.F., et al.: Erythrocyte antioxidant system in Down syndrome. Am J Med Genet 1990; 7: 272-273.
[29] 
Gracez M.E., Peres W. and Salvador M.: Oxidative stress and hematologic and biochemical parameters in individuals with Down syndrome. Mayo Clin Proc 2005; 80: 1607-1611.
[30] 
Percy M.E., Dalton A.J., Markovic V.D., et al.: Red cell superoxide dismutase, glutathione peroxidase and catalase in Down syndrome patients with and without manifestations of Alzheimer disease. Am J Med Genet 1990; 35: 459-467.
[31] 
Pastore A., Tozzi G., Gaeta L.M., et al.: Glutathione metabolism and antioxidant enzymes in children with Down syndrome. J Pediatr 2003; 142 (5): 583-5.
[32] 
Muchova J., Sustrova M., Garaiova I., et al.: Influence of age on activities of antioxidant enzymes and lipid peroxidation products in erythrocytes and neutrophils of Down syndrome patients. Free Radic Biol Med 2001 Aug 15; 31(4): 499-508.
[33] 
Meguid Nagwa A.,Kholoussi N.M., Afifi H.H.: Evaluation of superoxide dismutase and glutathione peroxidase enzymes and their cofactors in Egyptian children with Down’s syndrome. Biol. Trace Elem. Res. 2001; 1 (81): 21-8.
[34] 
Brooksbank B.W., Balazs R.: Superoxide dismutase, glutathione peroxidase and lipidperoxidation in Down’s syndrome fetal brain. Brain Res 1984; 318(1): 37-44.
[35] 
Busciglio J., Yanker B.A.: Apoptosis and increased generation of reactive oxygen species in Down’s syndrome neurons in vitro. Nature 1995; 378(6559): 776-9.
[36] 
Carratelli M., Porcaro L., Ruscica M., et al.: Reactive oxygen metabolites and prooxidant status in children with Down’s syndrome. Int J Clin Pharmacol Res 2001; 21 (2): 79-84.
[37] 
de Haan J.B., Susil B., Pritchard M., et al.: An altered antioxidant balance occurs in Down syndrome fetal organs: implications for the „gene dosage effect” hypothesis. J Neural Transm Suppl 2003; 67: 67-83.
[38] 
Gromadzinska J, Wasowicz W, Sklodowska M, et al.: Glutathione peroxidase activity, lipid peroxides and selenium status in blood in patients with Down’s syndrome. J Clin Chem Clin Biochem 1988; 26(5): 255-8.
[39] 
Jovanovic S.V., Clements D., MacLeod K.: Biomarkers of oxidative stress are significantly elevated in Down syndrome. Free Radic Biol Med 1998; Vol. 25, No 9: 1044-1048.
[40] 
Zitnanova I., Korytar P., Sobotova H., et al.: Markers of oxidative stress in children with Down syndrome. Clin Chem Lab Med 2006; 44: 306–310.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Cholewa M
Articles by:Śmigielska-Kuzia J
Articles by:Sendrowski K
Articles by:Olchowik B
Articles by:Jakubiuk-Tomaszuk A
Articles by:Nędzi M

PubMed
Articles by:Cholewa M
Articles by:Śmigielska-Kuzia J
Articles by:Sendrowski K
Articles by:Olchowik B
Articles by:Jakubiuk-Tomaszuk A
Articles by:Nędzi M


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych