Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Neuroborelioza jako częsta przyczyna porażenia nerwu twarzowego u dzieci. Analiza retrospektywna z lat 2004-2010


Neuroborreliosis as a frequent cause of peripheral facial nerve palsy in children. Retrospective analysis of the years 2004-2010
Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Neurol Dziec 2011; 20, 41: 55-63
Full text PDF Neuroborelioza jako częsta przyczyna porażenia nerwu twarzowego
u dzieci. Analiza retrospektySTRESZCZENIE
Wstęp. Obwodowe porażenie nerwu twarzowego jest schorzeniem neurologicznym o etiologii zazwyczaj idiopatycznej. Dane literatury wskazują, że schorzenie to może być częstą kliniczną manifestacją neuroboreliozy, głównie u dzieci. Cel. Celem pracy była ocena częstości rozpoznania neuroboreliozy jako czynnika etiologicznego obwodowego porażenia nerwu twarzowego u dzieci zamieszkujących endemiczny rejon północno- wschodniej Polski. Materiał i metody. W Klinice Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w latach 2004–2010 hospitalizowano ogółem 122 dzieci (78 chłopców i 44 dziewczynki) w wieku 3–17 lat z rozpoznaniem obwodowego porażenia nerwu twarzowego. W grupie tej przeprowadzono diagnostykę neurologiczną i serologiczną w kierunku boreliozy z Lyme. U dzieci ze wzrostem miana przeciwciał przeciw Borrelia burgdorferi w surowicy krwi wykonano procedurę nakłucia lędźwiowego celem wykluczenia neuroboreliozy zgodnie z wytycznymi European Federation of Neurological Societes. Wyniki. U 23 pacjentów z obwodowym porażeniem nerwu twarzowego stwierdzono w surowicy krwi wzrost miana przeciwciał przeciw Borrelia burgdorferi. Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego wykonano u 14 pacjentów. Rozpoznanie limfocytarnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych postawiono w 7 przypadkach (5,73%); u 4 dzieci z tej grupy wykazano wewnątrzoponową syntezę przeciwciał przeciw Borrelia burgdorferi. Wnioski. Podczas retrospektywnej oceny populacji dzieci z obwodowym porażeniem nerwu twarzowego u 18,85% stwierdzono wzrost miana przeciwciał przeciw Borrelia burgdorferi. Badaniem płynu mózgowo-rdzeniowego rozpoznano neuroboreliozę u 5,73% z tej grupy dzieci. Choroba z Lyme powinna być brana pod uwagę jako czynnik etiologiczny obwodowego porażenia nerwu twarzowego u dzieci zamieszkujących w rejonach endemicznych boreliozy.

Słowa kluczowe: obwodowe porażenie nerwu twarzowego, borelioza z Lyme, neuroborelioza


ABSTRACT
Introduction. Peripheral facial nerve palsy (PFNP) is a common neurological disability and it is usually idiopathic. Current data from literature indicates that PFNP can be frequently a clinical manifestation of neuroborreliosis, especially in children. Purpose. Aim of the study was to evaluate the incidence of neuroborreliosis as an etiologic ground of PFNP in children living within the endemic area of north-east Poland. Material and methods. A total number of 122 children (78 boys and 44 girls) aged 3–17 with clinical signs of PFNP has been hospitalized in the Department of Pediatric Neurology and Rehabilitation of Medical University of Bialystok in the years 2004–2010. Neurological examination and serological diagnosis of Lyme disease have been performed within this population. In children with elevated serum antibody titres against Borrelia burgdorferi (Bb) the lumbar puncture procedure has been proposed to confirm or exclude neuroborreliosis according to the current European Federation of Neurological Societes guidelines. Results. 23 children with PFNP had elevated serum antibody titres against Bb. CSF examination was performed in 14 patients. In 7 (5,73%) cases the lymphocytic meningitis was confirmed; 4 children among them had intrathecal Bb antibody synthesis. Conclusions. In the retrospectively analyzed group of children with PFNP 18,85% of them had elevated serum Bb antibody titres. In 5,73% of children neuroborreliosis has been confirmed in the CSF examination. Lyme disease should be treated as an etiologic factor of PFNP in all children living in the borreliosis endemic areas.

Key words: peripheral facial nerve palsy, Lyme disease, neuroborreliosis


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Ołdak E., Flisiak I., Chodynicka B.: Borelioza z Lyme u dzieci. Przegl Dermatol 2009; 96: 146–151.
[2] 
Czupryna P., Kuśmierczyk J., Zajkowska J.M. et al.: Kliniczne postacie neuroboreliozy u chorych hospitalizowanych w latach 2000–2005. Pol Merkur Lekarski 2007; 134: 103–106.
[3] 
Mygland A., Ljøstad U., Fingerle V. et al.: EFNS guidelines on the diagnosis and management of European Lyme neuroborreliosis 2010; 17(1): 8–16.
[4] 
Zajkowska J.M., Kułakowska A., Tarasiuk J. et al.: Neuropatie obwodowe w przebiegu boreliozy z Lyme. Pol Merkur Lekarski 2010; 170: 115–118.
[5] 
Zajkowska J.M., Pancewicz S.A., Grygorczuk S. et al.: Neuroborelioza – wybrane aspekty patogenezy, diagnostyki i leczenia. Pol Merkur Lekarski 2008; 24 (143),453–457.
[6] 
Zajkowska J.M., Hermanowska-Szpakowicz T., Grygorczuk S. et al.: Neuroborelioza. Pol Przegl Neurol 2006; 2,13–21.
[7] 
Zajkowska J.M., Owłasiuk P., Pancewicz S.A., et al.: Występowanie przeciwciał przeciw gangliozydom w surowicy chorych na boreliozę z Lyme – badania wstępne. Pol Merkur Lekarski 2010; 168: 108–111.
[8] 
Duszczyk E., Karney A., Kowalewska-Kantecka B. et al.: Borelioza u dzieci –manifestacja kliniczna, rozpoznanie, leczenie. Med Wieku Rozwoj. 2003; 7: 49–56.
[9] 
Løpez-Alberola R.F.:Neuroborreliosis and the pediatric population: a review. Rev Neurol. 2006;42:91–96.
[10] 
Żarowski M., Młodzikowska-Albrecht J., Steinborn B.: Symptomatologia boreliozy u dzieci i młodzieży leczonych w Klinice Neurologii Wieku Rozwojowego AM w Poznaniu. Neurol Dziec 2006; 30: 21–26.
[11] 
Nigrovic Lise E. Thompson A.D., Fine A.M. et al.: Clinical predictors of Lyme disease among children with a peripheral facial palsy at an Emergency Department in a Lyme Disease endemic area. Pediatrics 2008; 122 (5): 1080–1085.
[12] 
Okurowska-Zawada B., Kułak W., Olchowik B.et al.: Porażenie nerwu twarzowego w praktyce lekarza pediatry. Klinika Pediatryczna 2010; 18(1): 14–19.
[13] 
Lovett J.K., Evans P.H., O’Connell S. et al.:Neuroborreliosis in the South West of England. Epidemiol Infect. 2008; 136 (12):1707–1711.
[14] 
Arnez M., Ruzić-Sabljić E.:Lyme borreliosis and acute peripheral facial palsy in Slovenian children.Pediatr Infect Dis J.2010; 29(2): 182–184.
[15] 
Brunner J., Moschovakis G., Prelog M.: Lyme neuroborreliosis: aetiology and diagnosis of facial palsy children from Tyrol.2010; 222(5): 302–307.
[16] 
Tveitnes D., Øymar K., Natas O.: Acute facial nerve palsy in children: how often is it lyme borreliosis? Scand J Infect Dis 2007; 39(5): 425– 431.
[17] 
Fallon B.A., Kochevar J.M., Gaito A. et al.: The underdiagnosis of neuropsychiatric Lyme disease in children and adults. Psychiatr Clin North Am 1998; 21(3): 693–703.
[18] 
Oschmann P., Dorndorf W., Hornig C. et al.: Stages and syndromes of neuroborreliosis. J Neurol.1998; 245(5): 262–272.
[19] 
Skogman B.H., Croner S., Nordwall M. et al.: Lyme neuroborreliosis in children: a prospective study of clinical features, prognosis and outcome. Pediatr Infect Dis J 2008; 27(12): 1089–1094.
[20] 
Cisak E., Chmielewska-Badora J., Fatla A.: Badania nad lokalnym zróżnicowaniem gatunków genomowych Borrelia burgdorferi w kleszczach zebranych z różnych regionów Lubelszczyzny. Zbiór referatów i streszczeń V Ogólnokrajowej Konferencji Naukowo- Szkoleniowej nt.Neuroinfekcji, Białystok 21–22 kwietnia 2006, red. T. Hermanowska-Szpakowicz. Przegl. Epidemiol 2006; 60(Supl.1):195– 198.
[21] 
Waespe N., Steffen I., Heininger U.: Etiology of aseptic meningitis, peripheral facial nerve palsy and a combination of both in children. Pediatr Infect Dis J 2010; 29(5): 453–456.
[22] 
Christen H.J., Hanefeld F., Eiffert H. et al.: Epidemiology and clinical manifestations of Lyme borreliosis in childhood: a prospective multicentre study with special regard to neuroborreliosis. Acta Paediatr Suppl 1993; 386: 1–76.
[23] 
Cook S.P., Macartney K.K., Rose C.D. et al.: Lyme disease and seventh nerve paralysis in children. Am J Otolaryngol 1997; 18(5): 320–323.
[24] 
Albisetti M., Schaer G., Good M. et al.: Diagnostic value of cerebrospinal fluid examination in children with peripheral facial palsy and suspected Lyme borreliosis. Neurology 1997; 49(3): 817–824.
[25] 
Pachner A.R.: The therapy of Lyme neuroborreliosis. Curr Treat Options Neurol. 2005; 7(2): 167–170.
[26] 
Øymar K., Tveitnes D.: Clinical characteristics of childhood Lyme neuroborreliosis in an endemic area of northen Europe. Scand J Infect Dis. 2009; 41(2): 88–94.
[27] 
Talarek E., Duszczyk E., Żarnowska H.: Trudności diagnostyczne w neuroboreliozie u dzieci. Przegl Epidemiol 2007; 61(1): 73–78.
[28] 
Skowronek-Biała B., Wesołowska E., Geront A. et al.: Neuroborelioza z zaburzeniami ruchowymi w wieku rozwojowym. Przegl Lek 2008; 65: 810–812.
[29] 
Braekhuijsen-van Henten D.M., Braun K.P. Wolfs T.F.: Clinical presentation of childhood neuroborreliosis; neurological examination may be normal. Arch Dis Child. 2010; 95(11): 910–914.
[30] 
Baumann M., Birnbacher R., Koch J.et al.: Uncomon manifestation of neuroborreliosis in children. Eur J Paediatr Neurol 2010; 14(3): 274–277.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Dąbrowska J
Articles by:Sendrowski K
Articles by:Olchowik B
Articles by:Śmigielska-Kuzia J
Articles by:Boćkowski L
Articles by:Artemowicz B
Articles by:Kiryluk B

PubMed
Articles by:Dąbrowska J
Articles by:Sendrowski K
Articles by:Olchowik B
Articles by:Śmigielska-Kuzia J
Articles by:Boćkowski L
Articles by:Artemowicz B
Articles by:Kiryluk B


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych