Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Doraźne leczenie napadów migrenowych i stanu migrenowego u dzieci i młodzieży


Acute treatment of migraine attacks and status migrainosus in children and adolescents
Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Neurol Dziec 2011; 20, 41: 81-87
Full text PDF Doraźne leczenie napadów migrenowych i stanu migrenowego u dzieci i młodzieżySTRESZCZENIE
Na leczenie farmakologiczne migreny składa się postępowanie doraźne i zapobiegawcze. Celem leczenia doraźnego w migrenie u dzieci i młodzieży powinna być szybka odpowiedź przy minimalnych działaniach niepożądanych. Obecnie dysponujemy nielicznymi badaniami dotyczącymi populacji wieku rozwojowego, a wytyczne wskazują na leki z dwóch grup: niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) i tryptany. Lekami pierwszego rzutu są ibuprofen lub paracetamol, które są skuteczne, jeśli są stosowane w odpowiednich dawkach na początku napadu migrenowego. Jeśli NLZP nie przynoszą poprawy, zalecane jest podanie tryptanów. Nie zaleca się stosowania preparatów alkaloidów sporyszu u dzieci i młodzieży. Brakuje dotąd standardów postępowania w stanie migrenowym u dzieci, należy rozważać zastosowanie steroidów, leków przeciwwymiotnych, neuroleptyków, dihydroergotaminy dożylnie i innych terapii.

Słowa kluczowe: migrena, stan migrenowy, leczenie doraźne, dzieci


ABSTRACT
The pharmacological treatment of migraine can be divided into acute and preventive. The goal of acute treatment of paediatric migraine should be a prompt response with minimum sideeffects. At present, there have been only few grade I studies in pediatric patients, and guidelines suggest as effective the acute drugs from two broad groups of medication: non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) and triptans. Ibuprofen or acetaminophen is effective when used early in the attacks at an adequate dose. The triptans are recommended when NSAIDs do not completely relieve symptoms. Ergotamine is not accepted as acute treatment of migraine headaches in children. Actually, we have not standards of treatment of status migrainosus in children, but steroids, antimimetics, neuroleptics and dihydroergotamine intravenous and other therapies should be considered.

Key words: migraine, status migrainosus, acute treatment, children


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Raskin N.H.: Migraine: clinical aspects. [w:] Headache. 2d ed., Churchill Livingstone, New York 1988.
[2] 
Dilling-Ostrowska E. (red.): Zespoły bólowe w neurologii dziecięcej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.
[3] 
Hamalainen ML.: Migraine in children. Guidelines for treatment. CNS Drugs 1998; 10: 105–117.
[4] 
Lipton R.B., Silberstein S.D., Stewart W.F.: An update on the epidemiology of migraine. Headache 1994; 34: 319–328.
[5] 
Mortimer M.J., Kay J., Jaron A.: Epidemiology of headache and childhood migraine in a urban general practice using ad hoc, Vahkquist and IHS criteria. Dev Med. Child Neurol 1992; 34: 1095–1101.
[6] 
Mortimer M.J., Kay J., Jaron A.: Childhood migraine in general practice: clinical features and characteristics. Cephalalgia 1992; 12: 238–243.
[7] 
Stępień A.: Migrena i jej postacie kliniczne. Wydawnictwo Termedia, Poznań 2009.
[8] 
Lance J.W., Goadsby J.P.: Bóle głowy. Patofizjologia i leczenie. Wydawnictwo D.W. Publishing Co. – Poland, Szczecin 1999.
[9] 
Silberstein S.D.: Practice Parameter: evidence-based guidelines for migraine headache (an evidence-based review). Neurology 2000; 55: 754–762.
[10] 
Hershey A.D.: Current approaches to the diagnosis and management of paediatric migraine. Lancet Neurol 2010; 9: 190–204.
[11] 
Cuvellier J.C., Fily A., Joriot S., Cuisset J.M., Vallee L.: French general practicioners’ management of children’s migraine headache. Headache 2007; 47: 1282–1292.
[12] 
Boćkowski L., Sobaniec W., Śmigielska-Kuzia J., Kułak W.: Leczenie migrenowych bólów głowy u dzieci. Klin Pediatr 2010; 18: 10–13.
[13] 
Boćkowski L., Sobaniec W.: Zastosowanie topiramatu w leczeniu profilaktycznym bólów głowy. [w:] Sobaniec W. (red.) Topiramat teoria i praktyka. Wydawnictwo Medyczne Termedia, Poznań 2009; 55–66.
[14] 
Boćkowski L.: Znaczenie czynników żywieniowych w migrenowych bólach głowy. [w:] Zgorzalewicz-Stachowiak M. (red.) Problemy diagnostyczne i terapeutyczne w bólach głowy u dzieci i młodzieży. Wydawnictwo BiFolium , Lublin 2009; 95–108.
[15] 
Geraud G., Lanteri-Minet M., Lucas C., Valace D.: French society for the study of migraine headache (SFEMC). French guidelines for the diagnosis and management of migraine in adults and children. Clinical Therapy 2004; 26: 1305–1318.
[16] 
Dowson A.J., Lipscombe S., Sender J., Rees T., Watson D.: MIPCA Migraine Guideline Development Group. Migraine in Primary Care Advisors. New guidelines for the management of migraine in primary care. Current Medical Research and Opinion 2002; 18: 414–439.
[17] 
Dilling-Ostrowska E., Koniecza S., Lubinska-Wykrzykowska L. et al.: Obraz kliniczny migreny u dzieci w zależności od wieku. Neurol Neurochir Pol 1999; 33, supl 5: 23–35.
[18] 
Międzynarodowa Klasyfikacja Bólów Głowy, wydanie drugie. Neurol Neurochir Pol 2006; 40, supl 1: 1–37.
[19] 
Lewis D., Ashwal S, Hershey A. et al.: Practice Parameter: Pharmacological treatment of migraine headache In children and adolescents. Report of the American Academy of Neurology Quality standards Subcomitee and the Practice Comitee of the Child Neurology Society. Neurology 2004; 63: 2215–2244.
[20] 
Evers S., Afra J., Frese A. et al.: EFNS guideline on the drug treatment of migraine – revised report of an EFNS task force. Eur J Neurol 2009; 16: 968–981.
[21] 
Hamalainen M.L., Hoppu K., Valkeila E. et al.: Ibuprophen or acetaminophen for the acute treatment of migraine in children: a doubleblind, randomized, placebo controlled, crossover study. Neurology 1997; 48: 102–107.
[22] 
Lewis D.W., Kellstein D., Burke B. et al.: Children’s ibuprofen suspension for the acute treatment of pediatric migraine headache. Headache 2002; 42: 780–786.
[23] 
Doenicke A., Brand J., Perrin V.L.: Possible benefit of GR43175 a novel5HT1 receptor agonist for the acute treatment of severe migraine. Lancet 1988; 1: 1309–1311.
[24] 
Üeberall M.A.: Intranasal sumatriptan for the acute treatment of migraine treatment in children. Neurology 1999; 52: 1507–1510.
[25] 
Winner P., Rothner A.A., Saper J. et al.: A randomized, double-blind, placebo controlled study of sumatriptan nasal spray in the treatment of acute migraine in adolescents. Pediatrics 2000; 106: 989–997.
[26] 
Ahonen K., Hamalainen M.L., Rantala H. et al.: Nasal sumatriptan is effective in the treatment of migraine attacks in children. Neurology 2004; 62: 883–887.
[27] 
McDonald J.T.: Treatment of juvenile migraine with subcutaneous sumatriptan. Headache 1994; 34: 581–582.
[28] 
Linder S.L.: Subcutaneous sumatriptan in the clinical setting: The first 50 consecutive patients with acute migraine in the pediatric neurology office practice. Headache 1996; 36: 419–422.
[29] 
Winner P., Lewis D., Visser W.H. et al.: Rizatriptan 5mg for the acute treatment of migraine in adolescents: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Headache 2002; 42: 49–55.
[30] 
Linder S.L., Dowson A.J.: Zolmitriptan provides effective migraine relief in adolescents. Int J Clin Pract 2000; 54: 466–469.
[31] 
Solomon G.D., Cady R.K., Klapper J.A. et al.: Clinical efficacy and tolerability of 2,5 mg zolmitriptan for the acute treatment of migraine. Neurology 1997; 49: 1219–1225.
[32] 
Tepper S.J., Donnan G.A., Dowson A.J. et al.: A long-term study to maximize relief with zolmitriptan. Curr Med Res Opin 1999; 15: 254–271.
[33] 
Evers S., Rahmann A., Kraemer C. et al.: Treatment of childhood migraine attacks with oral zolmitriptan and ibuprofen. Neurology 2006; 67: 497– 499.
[34] 
Lewis D.W., Winner P., Hershey A.D. et al.: Adolescent Migraine Steering Commitee: Efficacy of zolmitriptan nasal spray In adolescent migraine. Pediatrics 2007; 120: 390–396.
[35] 
Ahonen K., Hamalainen M.L., Eerola M. et al.: a randomized trial of rizatriptan In migraine attacks In children. Neurology 2006; 67: 1135– 1140.
[36] 
Stępień A.: Bóle głowy. Diagnostyka i leczenie. Wydanie I. Wydawnictwo Czelej, Lublin, 2004.
[37] 
Hamalainen M.L., Hoppu K., Santavuori P.V.: Oral dihydroergotamine for therapy resistant migraine attacks in children. Pediatr Neurol 1997; 16: 114–117.
[38] 
Kabbouche M.A., Linder S.L.: Management of migraine In children and adolescents In the emergency department and inpatient setting. Curr Pain Headache Rep 2005, 9: 363–367.
[39] 
Kabbouche M.A., Powers S.W., Segers A., et al.: Inpatient treatment of status migraine with duhydroergotamine in children and adolescents. Headache 2009, 49: 106–109.
[40] 
Winner P., Powers S.W., Kabbouche M.A., Hershey A.D. Diagnosing and managing headache In children. Curr Treat Options Neurol 2007, 9: 3–13.
[41] 
Walker D.M., Teach S.J.: Emergency department treatment of primary headaches In children and adolescents. Curr Opin Pediatr 2008, 20: 248–254.
[42] 
Brousseau D.C., Duffy S.J., Anderson A.C., Linakis A.G.: Treatment of pediatric migraine headaches: a randomised double-blind trial of prochlorperazine versus ketorolac. Ann Emerg Med 2004, 43: 256–262.
[43] 
Gruppo L.Q. Jr. Intravenous Zofran for headache. J Emerg Med 2006; 31: 228–229.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Boćkowski L
Articles by:Sendrowski K
Articles by:Śmigielska-Kuzia J

PubMed
Articles by:Boćkowski L
Articles by:Sendrowski K
Articles by:Śmigielska-Kuzia J


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych