Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Badanie EEG w neuropediatrii


EEG investigation in neuropediatrics
Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Neurol Dziec 2011; 20, 41: 89-95
Full text PDF Badanie EEG w neuropediatriiSTRESZCZENIE
Badanie elektroencefalograficzne (EEG) jest niezbędne w diagnostyce padaczki i innych stanów napadowych u dzieci. Znajduje również zastosowanie w różnicowaniu przyczyn zaburzeń świadomości o etiologii metabolicznej, toksycznej, zapalnej. Zmienność czynności bioelektrycznej mózgu w zależności od wieku dziecka oraz konieczność wykonywania badań w różnych stanach fizjologicznych i patologicznych dziecka sprawiają, że opisanie dziecięcego zapisu nie zawsze jest łatwe. W pracy omówiono aspekty techniczne badania, rozwój czynności bioelektrycznej mózgu dziecka, zapis wcześniaka, EEG w wybranych padaczkach dziecięcych, trudności interpretacyjne i wskazania do badania. Tylko prawidłowe wykonanie badania EEG i właściwa jego interpretacja są kluczem do podjęcia najbardziej odpowiednich decyzji terapeutycznych u danego dziecka.

Słowa kluczowe: EEG, czynność bioelektryczna mózgu, padaczka, dzieci


ABSTRACT
Electroencephalographic investigation (EEG) is essential in diagnostics of epilepsy and other paroxysmal conditions in children. It is used in differential diagnosis of causes of conscience disturbances as metabolic, toxic and inflammatory. Variability of bioelectric activity of the brain in children depending on the age and necessity of investigation in various physiological and pathological conditions makes elaboration of electroencephalogram not easy. The technical aspects of EEG investigation, development of bioelectric activity of child’s brain, diagram of preterm infant, EEG records in choice children’s epilepsies, difficulties in interpretation and indications to EEG are described in this paper. Only properly carried out and properly described EEG is the key to take the most appropriate therapeutic decision in every child.

Key words: EEG, bioelectrical activity of the brain, epilepsy, children


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Koślacz-Folga A.: Elektroencefalografia wieku rozwojowego. PZWL, Warszawa 1980.
[2] 
Majkowski J.: Elektoencefalografia kliniczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1989.
[3] 
Pakszys M.: Rozwój czynności bioelektrycznej mózgu u dzieci z uwzględnieniem stanów zachowania. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 1996.
[4] 
Kasprzyk-Obara J.: Badanie elektroencefalograficzne w diagnostyce i leczeniu padaczek. [w:] Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego u dzieci. Jóźwiak S. (red.), Wydawnictwo Bifolium, Lublin 1999.
[5] 
Philips J., Holt M.D.: Introduction in pediatric EEG. http://www.pediatrics. emory.edu/divisions/neurology/pedeeg.html
[6] 
Rowan A.J., Tolunsky E.: Podstawy EEG z miniatlasem. Wydanie I polskie. Sobieszek A. [red.], Urban & Partner, Wrocław 2004.
[7] 
Panayotopoulos C.P.: EEG in childhood epilepsies. [w:] A practical guide to childhood epilepsies. Panayotopoulos C.P. (red.), Medicinae, Oxford 2006.
[8] 
Czochańska J., Szczepanik E., Pakszys M.: Zespoły padaczkowe u dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Bifolium, Lublin 2002.
[9] 
Majkowski J.: Badanie elektroencefalograficzne w padaczce u dzieci. [w:] Padaczka i inne stany napadowe u dzieci. Michałowicz R. (red.), Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1992.
[10] 
Szczepanik E., Pakszys M.: Padaczki idiopatyczne z napadami nieświadomości. Przegl Lek 2001; 58 (Supl. 1): 32–36.
[11] 
Kubik A.: Badanie EEG, wideo-EEG i holterowskie EEG w stanach napadowych. [w:] Neuropediatria. Kaciński M. (red.), Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.
[12] 
Kubik A.: Wskazania do badania EEG w neuropediatrii. [w:] Neuropediatria. Kaciński M. (red.), Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.
[13] 
Kaciński M., Kubik A., Zając A.: Videoelektroencefalografia w stanach napadowych u dzieci. Przegl Lek 2001; 58 (Supl.1): 25–31.
[14] 
Kułak W., Sobaniec W.: Zastosowanie videometrii w diagnostyce stanów napadowych u dzieci. Ped Pol1999; 6 (Supl.): 420.
[15] 
Mizrahi E.M.: Avoiding the pitfall of EEG interpretation in childhood epilepsy. Epilepsia 1996; 37 (Supl.1): S41–S51.
[16] 
Kułak W., Sobaniec W.: Quantitive EEG analysis in children with hemiparetic cerebral palsy. NeuroRehab 2005; 20: 75–84.
[17] 
Sobaniec W., Kułak W., Śmigielska-Kuzia J. et al.: Analiza ilościowa EEG w aspekcie zmienności sezonowej u pacjentów z przewlekłą padaczką. Neurol Nerochir Pol 2006; 40 (Supl. 2): 182.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Artemowicz B
Articles by:Sobaniec P

PubMed
Articles by:Artemowicz B
Articles by:Sobaniec P


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych