Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Zastosowanie spektroskopii protonowej rezonansu magnetycznego 1HMRS w diagnostyce guzów mózgu u dzieci – doniesienie wstępne


Usefulness of proton magnetic spectroscopy (1HMRS) in assessment of intracranial tumors in children
1Zakład Radiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2Klinika Neurologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
3Klinika Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Neurol Dziec 2008; 17, 34: 21-27
Full text PDF Zastosowanie spektroskopii protonowej rezonansu magnetycznego
1HMRS w diagnostyce guzów mózguSTRESZCZENIE
Wstęp. Spektroskopia rezonansu magnetycznego 1HMRS jest metodą nieinwazynej oceny metabolizmu tkanki nerwowej, która pozwala na wykrywanie patologii w bardzo wczesnej fazie. Ułatwia różnicowanie zmian morfologicznych, ocenę dynamiki procesu patologicznego oraz monitorowanie terapii. Znajduje też zastosowanie w różnicowaniu guzów pochodzenia glejowego i nerwowego oraz w określaniu stopnia ich złośliwości. Jest też bardzo przydatna w ocenie doszczętności zabiegu chirurgicznego, a także ewentualnej wznowy procesu nowotworowego. Celem naszej pracy była ocena przydatności 1HMRS w diagnostyce guzów mózgu u dzieci. Materiał i metody. Badania MRI oraz 1HMRS wykonano u ośmiorga dzieci z guzami mózgu (rdzeniak płodowy, gwiaździak włókienkowy, oponiak). Badania wykonane były aparatem 1.5 T (T1, T1 Gad, T2, PD-zależne) przy użyciu sekwencji FAST, FSE oraz PRESS. Wyniki. W pracy przedstawiono charakterystyczne cechy widma uzyskane z obszaru różnych rodzajów guzów. Chociaż widmo 1HMRS nie może być traktowane jako podstawa rozpoznania poszczególnych procesów rozrostowych, to jednak badanie to stanowi istotny element w łańcuchu diagnostycznym i może być bardzo przydatne do postawienia ostatecznej diagnozy.

Słowa kluczowe: spektroskopia rezonansu magnetycznego, guzy mózgu


ABSTRACT
Introduction. Proton magnetic spectroscopy (1HMRS) has been widely applied in characterization and differentiation of brain tumors, staging, recurrence of pathologic process, post radiotherapy changes and other lesions. Aim of our study was to assess usefulness of 1HMRS in diagnosing brain tumors in children. Material and methods. In vivo 1HMRS was performed in 8 children with intracranial tumors (astrocytoma pilocyticum, medulloblastoma, meningioma). Examinations were performed with 1.5 T system (T1, T1 Gad, T2, PD-WI) using FAST, FSE and PRESS sequences. Results. In study we show characteristic spectra obtained from intracranial tumors. Despite 1HMRS cannot be the only tool in evaluation of type and stage of the tumor, it has diagnostic value and enables accurate diagnosis.

Key words: proton magnetic spectroscopy, brain tumors


Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Kubas B
Articles by:Sobaniec W
Articles by:Kułak W
Articles by:Śmigielska-Kuzia J
Articles by:Tarasów E
Articles by:Walecki J
Articles by:Łebkowska U
Articles by:Sendrowski K

PubMed
Articles by:Kubas B
Articles by:Sobaniec W
Articles by:Kułak W
Articles by:Śmigielska-Kuzia J
Articles by:Tarasów E
Articles by:Walecki J
Articles by:Łebkowska U
Articles by:Sendrowski K


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych